Per quŔ aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

INTRODUCCIÓ

Segur que moltes vegades t’has fet preguntes com:

- Per què s’ha ampliat l’aeroport ?
- Per què s’ha construït una tercera pista, curta, entre dues llacunes i enfocada cap a Gavà Mar ?
- Qui ha defensat Gavà Mar en tot aquest procés ?

En aquesta secció anirem desgranant els diferents capítols de la història de l’ampliació de l’aeroport.

Aportarem informació objectiva de les diferents parts i anirem anotant quin és el possible benefici / perjudici per Gavà Mar de les diferents decisions.

 

 

CAPÍTOL 1. SIGNATURA DEL PLA DELTA (ABRIL 1994)

A - QUÈ ÉS EL PLA DELTA ?
B - ERA NECESSÀRIA L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT ?
C - PER QUÈ ELS ECOLOGISTES S'OPOSEN AL PLA DELTA ?

 

CAPÍTOL 2. GRUP DE TREBALL PER ESTUDIAR L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT (SETEMBRE 1997)

A - PER QUÈ ES VA CREAR AQUEST GRUP DE TREBALL ?
B - QUI FORMAVA PART D’AQUEST GRUP DE TREBALL ?
C - QUINES ALTERNATIVES PER AMPLIAR L’AEROPORT ES VAN ESTUDIAR ?

 

CAPÍTOL 3. ACORD ENTRE LES ADMINISTRACIONS SOBRE COM AMPLIAR L’AEROPORT (JULIOL 1998)

A - QUINA ERA LA PROPOSTA INICIAL DEL MINISTERI DE FOMENT ?
B - COM VAN EVOLUCIONAR ELS POSICIONAMENTS ?
C - COM ES VA ARRIBAR A L’ACORD FINAL ?

 

CAPÍTOL 4. PROPOSTA ALTERNATIVA DE 3 PISTES PRESENTADA PER DEPANA

A - QUI ÉS DEPANA ?
B - QUINA ERA LA PROPOSTA DE DEPANA ?
C - PER QUÈ NO ES VA TENIR EN COMPTE AQUESTA PROPOSTA ?
D - QUINA HAURIA SIGUT L'OPERATIVA MILLOR PER GAVÀ MAR ?

 

CAPÍTOL 5. PROPOSTA ALTERNATIVA DE 4 PISTES PRESENTADA PER LA CAMBRA DE COMERÇ

A - QUÈ ÉS LA CAMBRA DE COMERÇ ?
B - QUINA ERA LA PROPOSTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ ?
C - QUINES VAN SER LES REACCIONS A LA PROPOSTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ ?
D - VISIÓ DE LA PROPOSTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DES DE GAVÀ MAR

 

CAPÍTOL 6. PROPOSTA ALTERNATIVA DE 3 PISTES PRESENTADA PER L’AVV DE GAVÀ MAR

A - QUIN ERA EL POSICIONAMENT SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DEL PRAT ?
B - QUINA ERA LA VALORACIÓ DE LA UBICACIÓ ESCOLLIDA PER LA TERCERA PISTA ?
C - QUINA ERA LA PROPOSTA ALTERNATIVA DE L’AVV DE GAVÀ MAR ?
D - QUINES PROPOSTES MÉS FEIA L’AVV DE GAVÀ MAR ?

 

CAPÍTOL 7. APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AEROPORT DE BARCELONA (OCTUBRE 1999)

A - QUÈ ÉS EL PLA DIRECTOR DE L’AEROPORT ?
B - QUINES EREN LES CARACTERÍSTIQUES DEL PLA DIRECTOR ?
C - QUINES EREN LES FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR ?
D - QUINS SERAN ELS NOUS CAMPS DE VOL ?
          - NOVA TERCERA PISTA
          - AMPLIACIÓ DE LA PISTA 07L-25R
E - COM SERAN LES TERMINALS ?
          - T1: NOVA TERMINAL SUD
          - T2: TERMINAL NORD (TERMINAL ACTUAL)
F - NAVEGACIÓ AÈRIA
G - AEROPORT ‘HUB’
H - CIUTAT AEROPORTUÀRIA
I - AEROPORT “AMIC DE L’ENTORN”

Cronograma del desenvolupament del Pla Director de l'aeroport de Barcelona-El Prat

 

CAPÍTOL 8. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (JUNY 1999)

 

CAPÍTOL 9. PUBLICACIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL (NOVEMBRE 2000)

A - QUIN ERA L'OBJECTIU DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL ?
B - QUIN ERA EL LÍMIT DE SOROLL QUE PODIA GENERAR L'AEROPORT ?
C - QUINS VAN SER ELS RESULTATS DELS SONÒMETRES ?
D - COM ES VAN SIMULAR ELS ESCENARIS FUTURS ?
E - QUINES VAN SER LES CONCLUSIONS DEL SIMULADOR I DE L'ESTUDI ?
F - QUINES AL·LEGACIONS S'HI VAN PRESENTAR ?

 

CAPÍTOL 10.PUBLICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL (GENER 2002)

A - QUÈ ÉS LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL (D.I.A.) ?
B - QUINA ÉS LA D.I.A. DE L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT ?
C - QUINES SÓN LES AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ ?
D - QUINES SÓN LES AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS ?

 

CAPÍTOL 11. CONSTITUCIÓ DE LA CSAAB (MARă 2002)

A - PER QUÈ ES CREA LA CSAAB ?
B - COM ES CREA LA CSAAB ?
C - COM ES REGULA OFICIALMENT LA CSAAB ?
D - QUINES COMPETÈNCIES TÉ LA CSAAB ?
E - QUINA ÉS LA COMPOSICIÓ DE LA CSAAB ?
F - QUIN ÉS EL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA CSAAB ?
G - VISIÓ DES DE GAVÀ MAR

- VEÏNS EXCLOSOS, CONSEQÜÈNCIES GREUS
- FRAGMENTACIÓ INTERESSADA DE LA PART CATALANA
- INCONGRUÈNCIES EN LA COMPOSICIÓ
- UN FRONT ESTATAL GUANYA LES VOTACIONS SENSE CAP PROBLEMA

 

CAPÍTOL 12. COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA TERCERA PISTA (OCTUBRE 2002)

A - QUIN ERA EL PLA PREVIST ?
B - QUI VA SER PRESENT EN AQUEST ACTE ?
C - COM ES VA PRODUIR EL CAOS A L'AEROPORT ?

 

CAPÍTOL 13. CSAAB ESCULL LA CONFIGURACIÓ OEST COM A PREFERENT (JULIOL 2003)

A - QUÈ SIGNIFICA LA CONFIGURACIÓ PREFERENT ?
B - QUINA ERA LA SITUACIÓ DE PARTIDA ?
C - QUIN VA SER EL PROCÉS DE DECISIÓ ?

 

CAPÍTOL 14. APROVACIÓ DE LES EMPREMTES SONORES (DESEMBRE 2003)

A - QUINES VAN SER LES EMPREMTES SONORES APROVADES ?
B - COMPARATIVA ENTRE LES ENVOLVENTS DE LES CONFIGURACIONS OEST I EST
C - COM VA SER LA DISCUSSIÓ EN AQUESTA REUNIÓ DE LA CSAAB ?
D - COM VA REACCIONAR L'AJUNTAMENT DEL PRAT ?
E - QUINES ACCIONS VA INICIAR L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS ?

 

CAPÍTOL 15. PRIMERES PEDRES DE LA TORRE DE CONTROL I DE LA TERMINAL SUD (SET/DES 2003)

A - PRIMERA PEDRA DE LA NOVA TORRE DE CONTROL
B - PRIMERA PEDRA DE LA NOVA TERMINAL SUD
C - IMATGES DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA TERMINAL SUD

 

CAPÍTOL 16. CONSTRUCCIÓ DE LA TERCERA PISTA (OCTUBRE 2002 - SETEMBRE 2004)

A - QUINES VAN SER LES PRINCIPALS XIFRES DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 3ª PISTA ?
B - COM ES VA FER LA PRE-CÀRREGA DE LA TERCERA PISTA ?
C - QUINA VA SER L'AFECTACIÓ SOBRE LES PINEDES I LES ZONES ZEPA ?
D - IMATGES DE LA TERCERA PISTA EN CONSTRUCCIÓ
E - IMATGES DE LA TERCERA PISTA TOTALMENT ACABADA

 

CAPÍTOL 17. LA DIRECCIÓ GENERAL D'AVIACIÓ CIVIL AUTORITZA LA TERCERA PISTA (SET 2004)

A - QUÈ ÉS LA DIRECCIÓ GENERAL D'AVIACIÓ CIVIL (D.G.A.C.) ?
B - QUAN VA AUTORITZAR LA D.G.A.C. LA TERCERA PISTA ?

 

CAPÍTOL 18. INAUGURACIÓ DE LA TERCERA PISTA (SETEMBRE 2004)

 

CAPÍTOL 19. ENTRA EN SERVEI LA TERCERA PISTA I ES PRODUEIX EL DESASTRE TOTAL A GAVÀ MAR (SET 2004)

 

CAPÍTOL 20. LA TREVA EN L'ÚS DE LA TERCERA PISTA (OCTUBRE 2004)

A - QUINA ERA LA SITUACIÓ A GAVÀ MAR EN EL MOMENT DE LA POSADA EN SERVEI DE LA TERCERA PISTA ?
B - COM ES VA ACONSEGUIR AQUESTA TREVA ?
C - PER QUÈ ES VA ACABAR LA TREVA EN L'ÚS DE LA TERCERA PISTA?

 

CAPÍTOL 21. LA BATALLA LEGAL (OCTUBRE 2004 - ACTUALITAT)

A - EN QUÈ ES BASAVEN LES RECLAMACIONS ?
B - COM VA EVOLUCIONAR LA VIA ADMINISTRATIVA ?
C - COM VA EVOLUCIONAR LA VIA PENAL ?

 

CAPÍTOL 22. ACCIONS POLÍTIQUES POSTERIORS A LA POSADA EN SERVEI DE LA PISTA (OCT 2004 - ABR 2006)

A - QUINA ERA LA SITUACIÓ POLÍTICA EN EL MOMENT DE LA POSADA EN SERVEI DE LA 3a PISTA?
B - QUINES ACCIONS POLÍTIQUES ES VAN ANAR FENT AL PARLAMENT, CONGRÉS I SENAT ?

 

CAPÍTOL 23. DADES SONOMÈTRIQUES (OCTUBRE 2004 - ACTUALITAT)

A - QUINS MESURAMENTS VA REALITZAR L'AJUNTAMENT DE GAVÀ ?
B - QUINS MESURAMENTS VAN REALITZAR ELS VEÏNS DE GAVÀ MAR ASSUMINT EL SEU ELEVAT COST ?
C - QUINS MESURAMENTS VA REALITZAR EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA?

 

CAPÍTOL 24. PROPOSICIONS NO DE LLEI (OCTUBRE 2004 - FEBRER 2005)

A - QUINES VAN SER LES GESTIONS DE L'AVV DE GAVÀ MAR ?
B - LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS
C - LES PROPOSICIONS NO DE LLEI APROVADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA

 

CAPÍTOL 25. LA PROPOSTA GLOBAL: REUNIONS TÈCNIQUES, POLÍTIQUES I DE LA CSAAB (ABR - NOV 2005)

A - QUI FORMAVA PART DE LA COMISSIÓ POLÍTICA?
B - QUI FORMAVA PART DEL GRUP DE TREBALL TÈCNIC ?
C - QUINA VA SER LA CRONOLOGIA I ELS RESULTATS D'AQUESTES REUNIONS POLÍTIQUES I TÈCNIQUES?
D - COM VA SER L'ACCIDENTADA APROVACIÓ DE LA PROPOSTA GLOBAL A LA CSAAB ?

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional