Assessorament i consultoria tècnica aeronàutica
dels Ajuntaments de Gavà i Castelldefels

- per donar suport a l'OMSA i l'OMSICA -L'Ajuntament de Gavà ha tingut contractada l'"assessoria i consultoria tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport del Prat sobre el municipi de Gavà" amb l'empresa AOGA (Asesoría de Operaciones y Gestión Aeronáutica, S.L. unipersonal) al voltant de tres anys i mig (des de mitjans del 2005 fins a finals del 2008).


L'any 2007 (després de més d'un any i mig d'assessorament remunerat a l'Ajuntament de Gavà però sense que s'hagués realitzat un concurs previ), l'Ajuntament de Gavà va decidir realitzar aquest concurs per formalitzar aquesta contractació.

Aquest contracte d'assessorament pressumiblement havia de donar molts bons fruits pels veïns de Gavà Mar ja que AOGA és el nom de l'empresa creada per un pilot comercial resident a Gavà Mar que havia sigut tècnic de l'AVV de Gavà Mar.

Malauradament, els resultats no van ser els esperats i ni es va aconseguir lligar la continuïtat indefinida de les pistes segregades ni tampoc la millora sensible del gir dels avions que s'enlairaven per la tercera pista en configuració oest ni la modificació de la redacció de l'AIP per minimitzar l'ús de la configuració est.

Per tant, una gran decepció perquè malgrat els avenços que es van produir en tots els temes, no es va acabar de tancar cap. Alguns veïns ens deien que semblava que no hi hagués presa per tancar-los i així poder seguir assessorant i facturant durant més temps. A finals de l'any 2008, l'Ajuntament de Gavà va decidir prescindir dels serveis d'AOGA al conèixer que assessoraria també a l'Ajuntament de Castelldefels, facturant per tant, el doble per fer una feina similar. Qui tot ho vol, tot ho perd.

El procés de formalització de la contractació de l'Ajuntament de Gavà va ser el següent:
Ajuntament de Castelldefels L'Ajuntament de Castelldefels va formalitzar l'octubre de 2008 la seva voluntat de comptar amb una '"assessoria tècnica aeronàutica de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control (OMSICA) de l'Ajuntament de Castelldefels"   i el desembre de 2008 la va atorgar també a l'empresa AOGA (Asesoría de Operaciones y Gestión Aeronáutica, S.L. unipersonal) .

El fet que AOGA decidís assessorar també a l'Ajuntament de Castelldefels va provocar que l'Ajuntament de Gavà decidís prescindir dels seus serveis, i així doncs, des de gener de 2009, AOGA ja únicament assessora al seu nou client (l'Ajuntament de Castelldefels) per un import inferior al que rebia per assessorar a l'Ajuntament de Gavà.

El procés de formalització de la contractació de l'Ajuntament de Castelldefels va ser el següent: 
 
 
 
Procés de formalització de contractació i pròrroga del contracte per part de l'Ajuntament de Gavà:
 

Pujar dalt El 27 de Febrer de 2007 es celebra una reunió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà en la que a més d'aprovar determinades sol·licituds a AENA per minimitzar l'impacte acústic a Gavà Mar, s'aprova treure a concurs "l'assessoria i consultoria tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport del Prat sobre el municipi de Gavà" amb les següents característiques:

  • L'import ANUAL destinat a una assessoria que com el nom indica, assessora però NO decideix (65.000 euros, quasi 11 milions de pessetes) és una xifra molt important que demostra la implicació de l'Ajuntament de Gavà en la defensa dels habitants de Gavà Mar.
  • Al realitzar un concurs i fer tota la publicitat necessària, s'hi podrien presentar totes les empreses i consultores especialitzades en aquest tema; de la competència entre elles, ens n'hauríem de beneficiar tots.
  • L'adjudicació hauria de ser transparent i justificada
 
Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on s'ha aprovat l'expedient de contractació de l'Assessorament i consultoria tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport de Barcelona sobre el municipi de Gavà (27 de Febrer de 2007)
 
 
 
 

Pujar daltEl 7 de març de 2007, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona publica l'anunci pel que l'Ajuntament de Gavà anuncia el concurs de "l'assessoria i consultoria tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport del Prat sobre el municipi de Gavà":

 
Anunci de l'Ajuntament de Gavà per la contractació del servei de consultoria i assistència tècnica de l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport de Barcelona sobre el municipi de Gavà (7 de Març de 2007)
 
 
 
 

Pujar daltEl 10 d'Abril de 2007, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit demanant que s'especifiquin quines són les ofertes que s'han presentat al concurs i que es detalli el cost de cadascuna:

 
Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit sobre el número i cost de les ofertes al concurs per a l'assessoria de l'Ajuntament de Gavà en el tema de l'aeroport (10 d'Abril de 2007)
 
 
 
 

Pujar daltEl 24 d'Abril de 2007 es celebra una Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà que decideix adjudicar la consultoria i assistència tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport sobre Gavà a l'empresa AOGA, S.L. per un import de 61.925 euros anuals. El contracte és per l'any 2007, prorrogable anualment fins un període total màxim de quatre anys.

 
Acta de la Junta de Govern Local de Gavà adjudicant el concurs sobre l'assessoria de l'aeroport (24 d'abril de 2007)
 
 
 
 

Pujar daltEl 10 de Maig de 2007, l'Ajuntament de Gavà respon a la pregunta formulada per ERC de Gavà sobre les empreses presentades al concurs on es pot apreciar que s'hi van presentar només quatre empreses i que l'empresa guanyadora del concurs va fer l'oferta més cara de totes.

 
Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC de Gavà per ser contestada per escrit sobre el número i cost de les ofertes al concurs per a l'assessoria de l'Ajuntament de Gavà en el tema de l'aeroport (10 de Maig de 2007)
 
 
 
 

Pujar daltEl 18 de desembre de 2007, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova la pròrroga del contracte vigent amb l'empresa AOGA per a la consultoria i assistència tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport del Prat, renovant-lo per un any més, actualitzant-se l'import amb l'increment de l'IPC (índex de preus del consum):

Pròrroga del contracte de consultoria i assistència tècnica sobre l'impacte de l'aeroport del Prat (18 de desembre de 2007)

 
 
 
 

Pujar daltA finals de l'any 2008, l'Ajuntament de Gavà decideix no seguir prorrogant el contracte amb l'empresa AOGA per a la consultoria i assistència tècnica sobre l'impacte mediambiental en matèria de sorolls de l'aeroport del Prat ja que aquesta empresa ha signat un nou contracte per assessorar també a l'Ajuntament de Castelldefels.

 
 
 
 
 
 
Procés de formalització de contractació per part de l'Ajuntament de Castelldefels:
 

Pujar dalt El 23 d'Octubre de 2008 es celebra una reunió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels en la que s'acorda obrir procediment negociat per a la contractació del servei d'assessoria tècnica aeronàutica de l'OMSICA (Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport) pel 2009:


  • L'import ANUAL destinat a aquesta assessoria és pràcticament el mateix que l'Ajuntament de Gavà (64.960 euros, quasi 11 milions de pessetes)
 
Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels on s'acorda obrir expedient negociat per a la contractació del servei d'assessoria tècnica de l'OMSICA per a l'any 2009 (23 d'Octubre de 2008)
 
 
 
 
 

Pujar dalt El 25 de Desembre de 2008 es celebra una reunió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels en la que s'acorda adjudicar provisionalment a l'empresa AOGA per un import de 60.030 euros, el servei d'assessoria tècnica aeronàutica de l'OMSICA:


  • Es descarta l'oferta de l'empresa 'Laboratorio de Ensayos Meteorológicos' que també s'havia presentat al concurs de l'Ajuntament de Gavà
  • AOGA realitzarà aquest servei cobrant quasi 2.000 euros menys dels que cobrava a l'Ajuntament de Gavà
 
Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels on s'acorda obrir expedient negociat per a la contractació del servei d'assessoria tècnica de l'OMSICA per a l'any 2009 (25 de Desembre de 2008)
 
 
 
 
 

Pujar dalt El 19 de Novembre de 2009 es celebra una reunió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels en la que s'acorda (per segon any consecutiu) obrir procediment negociat per a la contractació del servei d'assessoria tècnica aeronàutica de l'OMSICA (Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport) pel 2010:


  • L'import ANUAL destinat a aquesta assessoria és el mateix que el de l'any 2009 (64.960 euros, quasi 11 milions de pessetes)
 
Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels on s'acorda obrir expedient negociat per a la contractació del servei d'assessoria tècnica de l'OMSICA per a l'any 2010 (19 de Novembre de 2009)