La futura ciutat aeroportuària de l'aeroport del Prat

- situada entre l'aeroport i l'autovia de Castelldefels -L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC ) va signar l'any 2000 un conveni amb AENA per desenvolupar l'esquema d'ordenació de la futura ciutat aeroportuària de l'aeroport del Prat.

La UPC va publicar una versió reduïda d'aquest projecte desenvolupat per un equip d'investigadors i professors de la Càtedra d'Urbanística d'aquesta facultat que podeu consultar clicant sobre cadascuna de les seves 16 pàgines.

 
Pàgina 1 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 2 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 3 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 4 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 5 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 6 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 7 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 8 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 9 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 10 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 11 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 12 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 13 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 14 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC) Pàgina 15 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
 
Pàgina 16 del projecte de la ciutat aeroportuària de Barcelona (UPC)
 
El diari EL PAÍS publicava el 21 d'abril de 2007 un article sobre les obres d'aquest projecte que il·lustrava amb la següent imatge del projecte: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 
Projecte de la ciutat aeroportuària de l'aeroport de Barcelona-El Prat