Història de Gavà Mar: Regressió de part de la platja de Central Mar (Novembre de 2011)
- Fent aparèixer elements mai vistos en aquesta platja -


Aquesta és una imatge satèl·lit de principis de l'any 2008 del part del sector Central Mar de Gavà Mar on es pot veure el tram de platja comprès entre l'Escola Gavà Mar (en construcció en aquell moment, a l'esquerra de l'imatge) i l'edifici d'oficines del carrer de Tellinaires (el sostre de color verd, a la dreta de l'imatge):

Imatge de satèl·lit del sector Central Mar de Gavà Mar on s'estava construint l'Escola Gavà Mar a primera línia de platja (Inicis de l'any 2008)


Aquesta és una imatge ampliada d'aquest tram de platja on remarquem la ubicació d'una passarel·la de fusta i d'una dutxa perquè es vegi clarament la gran amplada de la platja en aquest punt:

Imatge de satèl·lit del tram de platja de Gavà Mar comprès entre l'Escola Gavà Mar i l'edifici d'oficines (Inicis de l'any 2008)

 

Aquesta és una imatge satèl·lit de la mateixa zona, el març de l'any 2010 on ja es pot veure l'Escola Gavà Mar totalment acabada:

Imatge de satèl·lit del sector Central Mar de Gavà Mar amb l'Escola Gavà Mar totalment construïda a primera línia de platja (Març de l'any 2010)


Aquesta és una imatge ampliada d'aquest tram de platja on tornem a remarcar la ubicació d'una passarel·la de fusta i d'una dutxa perquè es vegi clarament la gran amplada de la platja en aquest punt:

Imatge de satèl·lit del tram de platja de Gavà Mar comprès entre l'Escola Gavà Mar i l'edifici d'oficines (Març de l'any 2010)

 

 

El 5 de novembre de 2011 descobríem com en aquest sector de la platja, concretament a l'alçada de l'antic Càmping Albatros, s'havia produït una important regressió de la sorra.

Aquest és un fet que es produïa cada any (habitualment bastant més al nord de Gavà Mar) i amb el pas del temps, la platja s'acabava regenerant.

Però, la diferència és que aquella vegada la regressió s'havia produït molt més al sud del que era habitual i havia deixat a la vista una part d'una llosa de formigó de la que desconeixíem la seva existència i la seva utilitat:

Llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar després d'una regressió de la platja a l'alçada del sector de Central Mar (5 de Novembre de 2011)

Llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar després d'una regressió de la platja a l'alçada del sector de Central Mar (5 de Novembre de 2011)

Llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar després d'una regressió de la platja a l'alçada del sector de Central Mar (5 de Novembre de 2011)

Llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar després d'una regressió de la platja a l'alçada del sector de Central Mar (5 de Novembre de 2011)

 

 

El 27 de novembre de 2011 (dues setmanes més tard) descobríem una nova important regressió de la sorra en el mateix punt que deixava la llosa de formigó totalment a la vista, així com diversos tubs i un barril:

Segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar, deixant a la vista completament la llosa de formigó i diversos tubs i un barril (27 de Novembre de 2011)


Llosa de formigó completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (27 de Novembre de 2011)


Llosa de formigó completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Part davantera de la llosa de formigó que ha quedat completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (27 de Novembre de 2011)


Pedres que formaven part de la part davantera de la llosa de formigó que ha quedat completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (27 de Novembre de 2011)


Part inferior de la llosa de formigó que ha quedat completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (27 de Novembre de 2011)


Imatge lateral de la llosa de formigó que ha quedat completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Imatge lateral de la llosa de formigó que ha quedat completament a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Barril que ha quedat a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Restes d'uns tubs o d'un emissari que han quedat a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Restes d'uns tubs o d'un emissari que han quedat a la vista després de la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)

 

Aquesta és la dutxa que havíem remarcat en les imatges de satèl·lit a l'inici d'aquesta pàgina web:

Vista en direcció Sitges, de la platja afectada per la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)

 

Aquesta és la passarel·la de fusta que també havíem remarcat en les imatges de satèl·lit a l'inici d'aquesta pàgina web:


Vista en direcció Barcelona, de la platja afectada per la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Vista en direcció Sitges, de la platja afectada per la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)


Vista en direcció Sitges, de la platja afectada per la segona regressió consecutiva de la platja de Gavà Mar (28 de Novembre de 2011)

 

 

El 2 de desembre de 2011 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha fet apartar la passarel·la de fusta que havia quedat penjada sobre el precipici (evitant que així algú pugui prendre mal), però la platja segueix mantenint una grandíssima regressió:

Pasarel·la de fusta apartada a la platja de Central Mar de Gavà Mar perquè després d'una espectacular regressió de la platja, havia quedat penjada en un precipici (2 de Desembre de 2011)


Vista en direcció Sitges de la zona de la platja de Central Mar de Gavà Mar on ha hagut dues regressions consecutives de la platja (2 de Desembre de 2011)


Vista en direcció Barcelona de la zona de la platja de Central Mar de Gavà Mar on ha hagut dues regressions consecutives de la platja (2 de Desembre de 2011)

 

 

El 9 de desembre de 2011, és un dia de sol i sense vent, perfecte per veure quina és l'evolució de la platja. Comprovem que la platja s'està eixamplant (però sense recuperar l'alçada de la sorra) i que s'ha format una petita llacuna dins de la sorra:

Imatge de la llosa de formigó completament a la vista a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (9 de Desembre de 2011)


Imatge de la petita llacuna que s'ha format a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives. També es veuen els tubs semienterrats (9 de Desembre de 2011)


Imatge de la llosa de formigó totalment a la vista i del barril apareguts a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (9 de Desembre de 2011)


Restes d'uns tubs o d'un emissari que van quedar a la vista a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (9 de Desembre de 2011)


Restes d'uns tubs o d'un emissari que van quedar a la vista a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (9 de Desembre de 2011)


Restes d'uns tubs o d'un emissari que van quedar a la vista a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (9 de Desembre de 2011)


Imatge de la petita llacuna que s'ha format a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives. Al fons es veu la llosa de formigó que ha aparegut de sota la sorra (9 de Desembre de 2011)

 

 

El 14 de desembre de 2011 (40 dies després de la primera regressió), l'Ajuntament de Gavà ja ha fet retirar de la platja els tubs i el barril. Queda però, la llosa de formigó que servirà clarament de punt de referència en el futur perquè si la platja es recupera completament, hauria de quedar totalment enterrada:

Imatge de la llosa de formigó (ja sense tubs ni canonades a prop) de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (14 de Desembre de 2011)


Imatge de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives ja sense tubs ni barrils (14 de Desembre de 2011)


Imatge del punt d'on s'ha retirat un barril a la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives (14 de Desembre de 2011)

 

 

El 16 de desembre de 2011, bufa més aire de l'habitual i això fa que l'aigua torni a arribar a tota la zona de la regressió (el color de la sorra mullada no enganya):

Imatge de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives on la recuperació de la platja no s'acaba de consolidar (16 de Desembre de 2011)

 

 

El 20 de gener de 2012 (dos mesos i mig després de la primera regressió), una màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient (de qui depèn 'Costes') està destruint la llosa de formigó alhora que remou tota la sorra de la zona amb els seus moviments. Bona part dels trossos de formigó extrets estan ja acumulats a l'alçada del carrer de Palafrugell al costat de la màquina:

Imatge de la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, totalment destrossada per una màquina del Ministeri de Medi Ambient, la sorra està completament remoguda (20 de Gener de 2012)


Imatge de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, amb la sorra totalment remoguda per una màquina del Ministeri de Medi Ambient (20 de Gener de 2012)


Imatge de la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, totalment destrossada per una màquina del Ministeri de Medi Ambient, la sorra està totalment remoguda (21 de Gener de 2012)


Imatge de la màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient que està destruint la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, la imatge és a l'alçada del carrer de Palafrugell (21 de Gener de 2012)


Imatge de la màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient que està destruint la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, la imatge és a l'alçada del carrer de Palafrugell (21 de Gener de 2012)


Imatge de la màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient que està destruint la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, la imatge és a l'alçada del carrer de Palafrugell (21 de Gener de 2012)


Imatge de la màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient que està destruint la llosa de formigó apareguda a la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, la imatge és a l'alçada del carrer de Palafrugell (21 de Gener de 2012)


Imatge de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, amb la sorra totalment remoguda per una màquina enviada pel Ministeri de Medi Ambient que està destruint la llosa de formigó, la imatge és a l'alçada del carrer de Palafrugell, mirant cap a Barcelona (21 de Gener de 2012)

 

 

El 3 de febrer de 2012 (tres mesos després de la primera regressió), un dia de fort vent fa que de nou, l'aigua del mar envaeixi tota la zona de la platja que semblava que s'estava consolidant de nou:

Imatge de la zona de la platja de Gavà Mar afectada per dues regressions consecutives, amb l'aigua del mar novament dins de la sorra (3 de Febrer de 2012)

 

 

Es pot consultar els efectes d'aquesta regressió en concret a l'alçada dels camps de volei-platja del carrer Palafrugell, AQUÍ.

 

 

Diferents exemples de regressions de la platja de Gavà Mar: