Riera del Canyars de Gavà Mar

Després d'una neteja extrema

(26 de gener de 2008)

 

L'Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) ha realitzat una "neteja i endegament" de la desembocadura de la Riera dels Canyars on hi ha una petita llacuna que no té contacte amb l'aigua del mar a nivell superficial.

El problema a la Riera dels Canyars és que Gavà no disposa d'una xarxa separada d'aigües pluvials i de sanejament. Aquest fet provoca que a vegades desguassin aigües residuals a la desembocadura que acaben provocant males olors i que combinades amb la brutícia que s'hi acumula arriben a oferir una imatge força lamentable.

En aquest portal podeu veure imatges de la Riera dels Canyars després d'una crescuda d'aigua i de la brutícia que sovint s'hi acumula.

Les següents imatges mostren clarament com per realitzar aquesta neteja de la riera, cal arrassar quasi per complet la seva vegetació.

 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
 
En les següents fotografies es pot veure perfectament com s'ha connectat artificialment la Riera dels Canyars amb el mar per fer sortir molta aigua de la riera cap el mar:
 
Connexió artificial de la riera dels Canyars de Gavà Mar amb el mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Connexió artificial de la riera dels Canyars de Gavà Mar amb el mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
 
En les següents fotografies es pot veure com ha baixat espectacularment el nivell de l'aigua a la riera, el fang que ha sortit a la superfície i la poca vegetació que hi queda:
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
La següent fotografia correspon a aquest punt de la Riera però vist des d'un altre angle. Cliqueu per comparar:
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
 
S'ha aprofitat per extreure de la riera la següent tanca que està totalment podrida i que portava dins de la riera més d'un any i mig com es pot comprovar en aquesta notícia que publicàvem el mes de juny de l'any 2006 i que inexplicablemente va seguir dins de la riera després d'una neteja que es va realitzar el juliol de 2006.
 
Tanca completament rovellada que s'ha extret de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) i que portava més d'un any i mig a la riera (26 de gener de 2008)
 
Tanca completament rovellada que s'ha extret de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) i que portava més d'un any i mig a la riera (26 de gener de 2008)
 
 
En les següents fotografies es pot veure part de la brutícia que s'ha extret de la riera dels Canyars, entre ella unes
caixes verdes de plàstic i un pneumàtic que teníem fotografiats des del maig de 2007.
 
Escombraries extretes de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Escombraries extretes de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
 
Però, inexplicablement, una vegada més, dins de la riera han quedat pilons (metàlics i boles de ciment) com es pot veure en les següents fotografies, repetint-se el que va passar el juliol de 2007:
 
Pilons que han quedat dins de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008
 
Pilons que han quedat dins de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008