La nova terminal satèl·lit de l'aeroport de Barcelona-El Prat

- terminal satèl·lit interpistes -


El Pla Barcelona preveia ja la possible construcció d'una terminal satèl·lit entre les dues pistes paral·leles que estigués connectat amb la nova Terminal 1 de manera soterrada. El següent dibuix extret de la web d'AENA l'any 2005 així ja ho mostrava i li atorgava forma de Y:

Imatge per ordinador de la nova terminal T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat i del futur satèl·lit en forma d'Y (Web d'AENA, any 2005)

Fins i tot circulava per Internet un 'render' d'AENA que contemplava la possibilitat que aquest satèl·lit fos en forma de Y o de X (fet que suposaria la invasió de l'actual pista transversal 02-20 i per tant, la seva inutilització)

Render de l'aeroport de Barcelona-El Prat que inclou el futur satèl·lit a la dreta (en forma d'X o d'Y)

 

 

 

José Luis Rodríguez Zapatero (President del Govern Espanyol) (PSOE) El 2 d'agost de 2007, el President del Govern Espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero visita Barcelona i anuncia que s'avança una inversió prevista per a l'any 2010 de 500 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona-El Prat a setembre de 2007 però no concreta quina és la inversió, encara que la premsa assegura que es tracta de l'edifici satèl·lit. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Aquest fet provoca que la premsa ja mostri noves imatges de com quedaria l'aeroport ampliat incloent-hi aquest satèl·lit amb forma de Y:

Projecció futura de l'aeroport de Barcelona-El Prat incloent un edifici satèl·lit interpistes amb forma de Y

Render de l'aeroport de Barcelona-El Prat que inclou el futur satèl·lit a la dreta (en forma d'Y)

Disseny futur de l'aeroport amb el satèl·lit en forma d'Y

Render amb la imatge futura de l'aeroport de Barcelona-El Prat incloent el satèl·lit

 

Però, el 28 de novembre de 2008, AENA publica una nota de premsa anunciant la licitació de la redacció del Projecte constructiu del nou edifici satèl·lit de l'aeroport de Barcelona amb les següents característiques que li donen finalment al satèl·lit una forma de V:

 • El termini d'execució és de 10 mesos
 • L'import és de 8 milions d'euros
 • S'ha de realitzar a partir del projecte bàsic realitzat per l'estudi de l'arquitecte Ricard Bofill
 • Contempla tant l'edifici satèl·lit com les obres i instal·lacions complementàries que siguin precises
 • La superfície aproximada del satèl·lit serà de 200.000 metres quadrats
 • Hi haurà una àrea intermodal formada pel vestíbul de l'estació del sistema de transport automàtic que connectarà amb la Terminal 1 i zones comercials
 • Hi haurà passarel·les d'accés a les aeronaus

Nota de premsa d'AENA anunciant que licita la redacció del projecte constructiu del nou edifici satèl·lit de l'aeroport de Barcelona (28 novembre 2008) - Nota de premsa (28 novembre 2008)

 
 
Render de com quedarà tota la nova àrea terminal interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat una vegada construïda la nova terminal T1 i la seva terminal satèl·lit
 
 
Render d'AENA de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Render d'AENA de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Render de l'estudi de Ricard Bofill de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Render de l'estudi de Ricard Bofill de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Disseny de l'interior de la futura terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Render de l'estudi de Ricard Bofill de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
Disseny de l'estudi de Ricard Bofill de com serà la nova terminal satèl·lit interpistes de l'aeroport de Barcelona-El Prat
 
 
 


El 8 de maig de 2009, apareix publicada una notícia al diari PÚBLICO Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que conté unes declaracions d'Antonio Chordá, l'enginyer aeronàutic responsable del Pla Barcelona on afirma que la materialització del projecte està ara en suspens


Però, el 3 de novembre de 2009, AENA publica una nota de premsa anunciant l'inici en breu de la redacció del Projecte constructiu del nou edifici satèl·lit de l'aeroport de Barcelona amb les següents característiques:

 • El termini d'execució és de 10 mesos
 • L'import és de 5.037.820 euros
 • L'assistència tècnica per a la redacció d'aquest projecte s'ha adjudicat a la UTE formada per 'Ghesa Ingeniería y Tecnología S.A.', 'Fhecor Ingenieros Consultores S.A.' i 'Sondeos Estructuras y Geotecnia S.A.'
 • El projecte inclou dics d'embarcament i desembarcament (zones d'espera, de sortida i arribada i zones comercials)
 • També inclou l'àrea intermodal (vestíbul de l'estació pel transport automàtic de passatgers i zones comercials)
 • També inclou prepassarel·les, planta del SATE (Sistema Automatitzat de Tractament d'Equipatges) i galeries de servei i evacuació.
 • L'edifici satèl·lit es realitzarà en tres fases
 • Està concebut com un espai de quatre dics (en el màxim desenvolupament) i sis plantes, amb una superfície total de 189.175,25m2, dels quals més de 71.500m2 són zones públiques

Nota de premsa d'AENA anunciant l'inici de la redacció del projecte constructiu del nou edifici satèl·lit de l'aeroport de Barcelona (3 novembre 2009) - Nota de premsa (3 novembre 2009)