Sonòmetre de "La Ballena Alegre"
Per controlar el gir dels avions des de la tercera pista en configuració oest


Logotip de l'antic càmping "La Ballena Alegre" A l'antic càmping "La Ballena Alegre" al terme municipal de Viladecans, a l'alçada de l'espigó, a tocar del càmping "3 Estrellas" que ja és Gavà Mar hi ha instal·lat un sonòmetre d'AENA operatiu des del gener de 2008.

Aquest sonòmetre (llargament reivindicat) ha de servir per mesurar l'impacte de les següents configuracions de l'aeroport del Prat:

  • La configuració oest diürna (enlairaments per la tercera pista amb gir cap a mar)
  • La configuració nocturna preferent(aproximacions a la pista transversal des del mar)

Aquest mateix sonòmetre estava anteriorment ubicat a l'Estació Depuradora i de Tractament d'Aigües Residuals (EDAR) de la Murtra. El nostre desig i de l'Ajuntament de Gavà era que s'ubiqués dins del terme municipal de Gavà però AENA va fixar com a requeriment que aquest sonòmetre estigués en un emplaçament públic, de lliure accés ja que en altres emplaçaments tenien problemes de manteniment per aquest motiu.

Aquest sonòmetre té molta importància sobretot perquè serveix per controlar l'impacte dels avions que s'enlairen per la tercera pista del Prat en configuració oest (preferent) i giren cap el mar.

Imatge d'un aviˇ que s'ha enlairat des de l'aeroport de Barcelona-El Prat en configuraciˇ oest per la tercera pista gira cap el mar quan s'apropa a GavÓ Mar

Com que no estem d'acord amb la redacció inicial del gir dels avions per la tercera pista Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema ni tampoc el compliment que s'està produint d'aquest gir, esperem que amb les dades d'aquest sonòmetre poguem demostrar que cal modificar la seva redacció així com millorar-ne el compliment.

Notícia publicada al diari EL PUNT el 25 de Gener de 2007

 
 
 
 
 
Localització del sonòmetre
 

Ubicació del nou sonòmetre d'AENA a l'antic càmping "La Ballena Alegre" al costat de Gavà Mar

Imatge del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping "La Ballena Alegre" en línia recta amb l'espigó de la platja

 
 
 
 
 
Imatge del sonòmetre
 

Imatge del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping "La Ballena Alegre"

 
 
 
 
 
Dades de l'any 2008
 

 

 
 
Dades de l'any 2009
 

 

 
 
 
Dades de Gener de 2008
 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren el gran impacte nocturn que té el gir des de la tercera pista de l'aeroport del Prat (Gener de 2008)

Font: web d'AENA

Les nits del 10 a l'11 de gener i del 15 al 16 de gener de 2008, amb l'aeroport del Prat operant en configuració OEST durant ambdues nits i per tant realitzant el gir cap el mar, la mitjana del LEQ nit (avió) de les dues nits i estem parlant de mitjanes (no de valors màxims) i exclusivament del soroll dels avions (eliminades altres fonts de sorolls) superen els 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn.

 

 
 
 
Dades de Febrer de 2008
 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren el gran impacte nocturn que té el gir des de la tercera pista de l'aeroport del Prat (Febrer de 2008)

Font: web d'AENA

En dues nits d'aquest mes es supera el valor nocturn màxim i, a més, la nit del 26 al 27 de febrer s'arriba fins als 56,5dB en bona part deguts al terrible soroll que aquella matinada va fer un avió al voltant de les 6:15h i que va despertar a molts veïns.

 

 
 
 
Dades de Març de 2008:
 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren el gran impacte nocturn que té el gir des de la tercera pista de l'aeroport del Prat (Març de 2008)

Font: web d'AENA

Per tercer mes consecutiu, detectem tres nits en les que el LEQ nit (avió), i estem parlant de mitjanes (no de valors màxims) i exclusivament del soroll dels avions (eliminades altres fonts de sorolls) superen els 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn. Com que l'horari nocturn té una extrema sensibilitat, no hauria d'haver excuses perquè AENA accepti millorar la redacció del gir així com assegurar el seu correcte compliment.

 

 
 
 
Anàlisi realitzat per l'OMSA dels tres primers mesos de funcionament:
 

L'Oficina Municipal de Seguiment de l'Aeroport (OMSA) de l'Ajuntament de Gavà va fer públic una anàlisi que va realitzar dels tres primers mesos de funcionament dels sonòmetres situats a l'antic càmping La Ballena Alegre i a l'escola Bon Soleil.

L'anàlisi conté gràfics molt aclaridors així com detalls de l'ús de les configuracions i conclusions al respecte. En recomanem una atenta lectura:

Anàlisi realitzat per l'OMSA de l'Ajuntament de Gavà dels resultats dels nous sonòmetres instal·lats per AENA per mesurar l'impacte acústic a Gavà Mar durant els seus primers tres mesos de funcionament (Març de 2008) - Anàlisi dels resultats dels nous sonòmetres d'AENA

 

 
 
 
Dades d'Abril de 2008:
 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren el gran impacte nocturn que té el gir des de la tercera pista de l'aeroport del Prat (Abril de 2008)

Font: web d'AENA

Per QUART mes consecutiu, detectem tres nits en les que el LEQ nit (avió), i estem parlant de mitjanes (no de valors màxims) i exclusivament del soroll dels avions (eliminades altres fonts de sorolls) superen els 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn. Com que l'horari nocturn té una extrema sensibilitat, no hauria d'haver excuses perquè AENA accepti millorar la redacció del gir així com assegurar el seu correcte compliment.

Quatre mesos seguits amb aquests valors nocturns haurien de ser suficients per demostrar que aquest fet no és una excepció sinó que és un fet habitual i que, per tant, cal prendre mesures (reducció de l'alçada inicial del gir i compliment de la trajectòria del gir) per minimitzar el seu impacte.

 

 
 
 
Dades de Maig de 2008:
 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que el 16 de maig de 2008 es va arribar a una mijana del Leq(avió) de 65,8 dB

Font: web d'AENA

Després de quatre mesos consecutius donant en algunes nits valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn, dins del mes de maig, concretament pel dia 16, supera també la mitjana dels 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn.

Aquest dia es va aplicar durant les 16 hores de l'horari diürn la configuració oest amb enlairaments per la tercera pista:

 

 
 
 
Dades de Juny de 2008:
 

Dades diürnes del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) del mes de juny de 2008 amb 4 dies a punt d'arribar als 65dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat

Dades nocturnes del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) del mes de juny de 2008 amb 2 nits que superen els 55dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat

Font: web d'AENA

Per aquest mes, durant quatre dies s'han vorejat (sense superar) els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn.

Però, per dues nits s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn i per quatre nits més s'ha estat també molt a prop de superar-los.

 

 
 
 

Dades de Juliol de 2008:

 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que dos dies del mes de juliol de 2008 s'han superat els 65dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que quatre nits del mes de juny es van superar els 55dB que marca la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat

Font: web d'AENA

Per aquest mes, durant dos dies s'han superat els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn i durant tres dies més, s'ha estat molt a prop de superar-los.

A més, per quatre nits s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn i per quatre nits més s'ha estat també molt a prop de superar-los.

 
 
 
Anàlisi realitzat per l'AVV Platja de Gavà sobre els set primers mesos de funcionament:
 

L'AVV Platja de Gavà ens ha fet arribar un anàlisi comparatiu dels set primers mesos de funcionament d'aquest sonòmetre situat a l'antic càmping "La Ballena Alegre" amb els sonòmetres situats al col·legi Bon Soleil i amb l'ubicat a l'escola "Jaume Balmes" del nucli urbà del Prat de Llobregat. L'anàlisi conclou que la mitjana del soroll en aquest sonòmetre es la més elevada de les tres.

Segueixen utilitzant els 60dB com a límit legal perquè afirmen que la legislació aplicable és la Llei 16/2002 del Parlament de Catalunya que fixa el límit de inmissió diürn en 60 dBA malgrat que el reglament que l'ha desenvolupat recentment l'ha descafeïnat completament:

Anàlisi comparatiu del sonòmetre ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre i del sonòmetre ubicat al col·legi Bon Soleil realitzat per l'AVV Platja de Gavà (Dades de Gener a Juliol de 2008)

Anàlisi comparatiu del sonòmetre ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre i del sonòmetre ubicat a El Prat realitzat per l'AVV Platja de Gavà (Dades de Gener a Juliol de 2008)

Gràfic dels valors obtinguts pel sonòmetre ubicat a l'antic càmping de "La Ballena Alegre" de gener a juliol de 2008

Gràfic dels valors obtinguts pel sonòmetre ubicat a l'escola "Bon Soleil" de gener a juliol de 2008

Gràfic dels valors obtinguts pel sonòmetre ubicat a l'escola "Jaume Balmes" del Prat de Llobregat de gener a juliol de 2008

 

 
 
 

Dades d'Agost de 2008:

 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que dos dies del mes d'agost de 2008 s'han superat els 65dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que sis nits del mes d'agost de 2008 es van superar els 55dB que marca la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat i fins i tot una nit es va arribar als 60,3 dB

Font: web d'AENA

Per aquest mes, durant dos dies s'han superat els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn i durant tres dies més, s'ha estat molt a prop de superar-los.

A més, per sis nits s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn arribant en una d'aquestes nits (el 5 d'agost) a uns escandalosos 60,3 dB de mitjana nocturns. A més, en una altra nit més s'ha estat també molt a prop dels 55 dB.

 
 
 

Dades de Setembre de 2008:

 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que dos dies del mes de setembre de 2008 s'han superat els 65dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que tres nits del mes de setembre de 2008 es van superar els 55dB que marca la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat

Font: web d'AENA

Per aquest mes, durant dos dies s'han superat els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn i durant quatre dies més, s'ha estat molt a prop de superar-los.

A més, per tres nits s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn arribant en una d'aquestes nits (el 3 de setembre) a 58,9 dB de mitjana nocturns.

 
 
 

Dades d'Octubre de 2008:

 

Dades del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) que demostren que un dia del mes d'octubre de 2008 s'ha superat els 65dB que fixa la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn

Font: web d'AENA

Per aquest mes, durant un dia s'ha superat els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn i durant tres dies més, s'ha estat a prop de superar-los.

Cap nit s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn donat que totes les nits s'ha aplicat la configuració nocturna preferent (aterratges per la pista transversal) que minimitza l'impacte sobre Gavà Mar.

 
 
 

Dades de Novembre de 2008:

 

Tots els dies han registrat valors mitjans per sota dels 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn, el valor mÓxim fou de 62,5dB el 5 i el 16 de novembre

Totes les nit han registrat valors mitjans per sota dels 55dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn, el valor mÓxim fou de 51,3dB el 27 de novembre


Cal remarcar, per˛, que AENA ha perdut de les dades de 5 dies d'aquest mes

 
 
 

Dades de Desembre de 2008:

 

Tots els dies han registrat valors mitjans per sota dels 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn, el valor mÓxim fou de 61,9dB el 19 de desembre

Totes les nits han registrat valors mitjans per sota dels 55dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn, el valor mÓxim fou de 51,4dB l'1 de desembre


Cal remarcar, per˛, que AENA ha perdut les dades de 8 dies d'aquest mes

 
 
 

Dades de Gener de 2009:

 

Tots els dies han registrat valors mitjans per sota dels 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn, el valor mÓxim fou de 60,9dB el 5 de gener

Totes les nits han registrat valors mitjans per sota dels 55dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn, el valor mÓxim fou de 51,3dB el 15 de gener

 
 
 

Dades de Febrer de 2009:

 

Per aquest mes, durant cap dia s'ha superat els 65dB que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari diürn. Però, el valor màxim del Leq(avió) diürn segueix essent alt: 62 dB el 28 de febrer de 2009.

Cap nit s'han obtingut valors superiors als 55dB màxims que fixa la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport del Prat per a l'horari nocturn però durant moltes nits (per culpa d'unes obres a la capçalera de la pista transversal) s'utilitza la configuració oest i això provoca diversos Leq(avió) nocturns propers als 55dB:

Dades nocturnes del sonòmetre d'AENA ubicat a l'antic càmping La Ballena Alegre (molt a prop de Gavà Mar) del mes de febrer de 2009

Font: web d'AENA

Cal també dir que AENA ha perdut les dades d'aquest sonòmetre corresponents a 5 dels 28 dies del mes de febrer amb el que l'anàlisi realitzada no pot ser del tot completa.

 
 
Valid HTML 4.01 Transitional