Per quč aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 1 - EL PLA DELTA

1) El 16 d’abril de 1994 es signa el Pla Delta que entre les seves actuacions contempla l’ampliació de l’aeroport de Barcelona.

A) Què és el Pla Delta ?

B) Era necessària l’ampliació de l’aeroport ?

C) Per què els ecologistes s'oposen al Pla Delta ?

 


A) QUÈ ÉS EL PLA DELTA ?

Pla Delta És el nom amb el que es coneix el ‘Conveni de cooperació en infraestructures i medi ambient al delta del Llobregat’ que es va signar el 16 d'abril de 1994 al Prat de Llobregat entre les diverses administracions implicades en aquest àmbit:
 
  • L'aleshores anomenat Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient (MOPTMA)
  • La Generalitat de Catalunya
  • El Consell Comarcal del Baix Llobregat
  • La Mancomunitat de municipis de l'àrea metropolitana
  • L'Ajuntament del Prat de Llobregat
  • L'Ajuntament de Barcelona.

 

Aquest conveni estableix una relació de plans i projectes a desenvolupar amb l'objectiu de convertir aquest àmbit geogràfic en el principal centre distribuïdor del sud d'Europa, mitjançant la construcció d'una plataforma logística que esdevindrà un element clau per al desenvolupament econòmic de Catalunya i una zona estratègica dins de la Unió Europea, per a garantir i potenciar, alhora, els valors paisatgístics i mediambientals del territori deltaic.

D'aquesta manera, el Pla pretén aprofitar les sinèrgies de les grans instal·lacions portuària i aeroportuària així com la potencialitat de les connexions amb la xarxa viària i ferroviària, i tot això ubicat dins l'àrea de Barcelona, que continua sent la zona industrial més potent de l'Estat espanyol, per tal de consolidar una polaritat de referència dins l'arc mediterrani i el sud d'Europa.

Les principals actuacions previstes són les següents:

 - Ampliació del Port de Barcelona

 - Ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat

 - Ampliació de la Ronda Litoral

 - Construcció de la Pota Sud

 - Desviament del riu Llobregat

 - Construcció d’una gran depuradora

 - Regeneració de la costa

 - Millora de la xarxa ferroviària

Imatge animada dels principals canvis provocats pel pla delta (ampliació aeroport, desviament del riu, macrodepuradora) (font: DEPANA)

 

Balanç de les obres del PLA DELTA publicat pel Departament de Política Territorial (2001)
 
Balanç de les obres del Pla Delta publicat pel Departament de Política Territorial (any 2001)
 

 

Notícia publicada al diari AVUI el 12 de Febrer de 2004
 
Notícia publicada al diari AVUI sobre l'estat de les obres del Pla Delta (12 de Febrer de 2004) - pàgina 1 Notícia publicada al diari AVUI sobre l'estat de les obres del Pla Delta (12 de Febrer de 2004) - pàgina 2 Notícia publicada al diari AVUI sobre l'estat de les obres del Pla Delta (12 de Febrer de 2004) - pàgina 3
 
Notícia publicada al diari AVUI sobre l'estat de les obres del Pla Delta (12 de Febrer de 2004)
 

 

Mapa de les obres del Pla Delta Estat de les obres (octubre 2004)
Mapa de les obres del Pla Delta Estat de les obres del pla delta (Octubre 2004)

 

Article "La complexitat del Delta del Llobregat (1979-2004)" per Lluís Tejedor (alcalde del Prat de Llobregat) (ICV)

Article "La complexitat del Delta del Llobregat (1979-2004)"
per Lluís Tejedor (alcalde del Prat de Llobregat) (ICV)

 

El 21 de juny de 2007, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya presenta l'estat de les 25 actuacions que conjuntament amb el Ministeri de Foment, està analitzant i desenvolupant en l'àrea del delta del Llobregat per millorar la mobilitat (actuacions viàries, ferroviàries, metro, tramvia i estudis):

 
Actuacions que s'estan duent a terme al Delta del Llobregat per millorar la mobilitat (21 de juny de 2007) - Actuacions per millorar la mobilitat al Delta (4 Mb)

 

 

B) ERA NECESSÀRIA L'AMPLIACIÓ DE l'AEROPORT ?

Les quotes de creixement de l’aeroport de Barcelona permetien preveure la seva ràpida saturació ja que en la dècada dels 90 havia doblat el seu trànsit.

Evolució del trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat

El 1997, l'aeroport del Prat va registrar 15 milions de passatgers. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 1999, era el tercer aeroport de l’Estat Espanyol en trànsit de passatgers amb 17,4 milions de passatgers i es mantenia entre els quinze primers aeroports internacionals d’Europa.
S’estava treballant amb 52 operacions per hora i es preveia que es podria arribar a un màxim de 54 operacions per hora amb un trànsit d’entre 21 i 23 milions de passatgers en el període 2002-2004.

Dades de l'aeroport de Barcelona (LEBL)

Evolució del trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat (1996-2005)

Evolució de la xifra de passatgers de l'aeoport del Prat entre 1992 i 2006

 

 

C) PER QUÈ ELS ECOLOGISTES S'OPOSEN AL PLA DELTA ?

Des de l'origen del Pla Delta, els grups ecologistes del Baix Llobregat s'han posicionat totalment en contra, han presentat plans alternatius i han realitzat tot tipus de manifestacions i protestes.

Manifestació ecologista contra la tercera pista

En aquest document pots conèixer tots els detalls del seu posicionament:

Document que conté els arguments de les diferents entitats ecologistes del Baix Llobregat que s'oposaven al Pla Delta - Arguments Ecologistes contra el Pla Delta

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional