Per quč aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 2 - EL GRUP DE TREBALL

2) El 9 de setembre de 1997 es decideix crear un grup de treball per estudiar les diverses alternatives d’ampliació de l’aeroport iniciant els seus treballs a principis d’octubre de 1997 :

A) Per què es va crear aquest grup de treball ?

B) Qui formava part d’aquest grup de treball ?

C) Quines alternatives per ampliar l’aeroport es van estudiar ?

 

A) PER QUÈ ES VA CREAR AQUEST GRUP DE TREBALL ?

Lluís Tejedor (Alcalde del Prat) (ICV) L’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor (ICV) no volia una ampliació de l’aeroport del Prat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. Apostava per desenvolupar l’aeroport de Girona i connectar-lo a la ciutat de Barcelona via tren d’alta velocitat.
Davant la pressió de les altres administracions per ampliar l’aeroport del Prat, a proposta de l’Ajuntament del Prat, es va crear un grup de treball per estudiar les diferents alternatives i les conseqüències de cadascuna d’elles.

 

 

B) QUI FORMAVA PART D'AQUEST GRUP DE TREBALL ?

6 persones de perfil tècnic especialitzades en temes aeronàutics i mediambientals:

 • 2 del Ministeri de Foment
 • 2 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat)
 • 1 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
 • 1 de l’Ajuntament de Barcelona i la mancomunitat de municipis

Visió des de Gavà Mar: NINGÚ ENS DEFENSAVA EN AQUEST GRUP DE TREBALL

 

Jordi Portabella (ERC)

Paral·lelament, al Parlament de Catalunya, Jordi Portabella (ERC) pregunta per aquesta qüestió:

 • En aquell moment: a l’oposició
 • En el moment de la posada en marxa de la tercera pista: regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i promotor dels vols internacionals dins del CDRA
 
Pregunta de Jordi Portabella al Govern de la Generalitat sobre l'estat del projecte de tercera pista per l'aeroport de Barcelona(22 Setembre 1997) - Parlament de Catalunya - exp: 314-06364-05 (Pregunta) (22 Setembre 1997)

 

 

Pere Macias (Conseller de Política Territorial) (CiU)

Li respon Pere Macias (CiU)

 • En aquell moment: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
 • En el moment de la posada en marxa de la tercera pista: senador a Madrid i farà diverses preguntes al Govern espanyol per aquesta qüestió.

Resposta del Conseller de Política Territorial (Pere Macias) a una pregunta d'ERC sobre la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat - Resposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (22 Octubre 1997)

 

 

 

C) QUINES ALTERNATIVES PER AMPLIAR L'AEROPORT ES VAN ESTUDIAR ?

 

Alternativa 1 – Potenciació d’un sistema multi-aeroportuari Barcelona-Reus-Girona mantenint l’aeroport de Barcelona tal i com estava

Connexió dels aeroports catalans amb tren d'alta velocitat

El Grup de Treball ho descarta perquè determina que només un 10% del mercat té un potencial teòric per operar des de Reus i Girona, xifra que queda lluny de la capacitat necessària a desenvolupar

Visió des de Gavà Mar: Solució totalment acceptable

 

 

Alternativa 2 – Construcció d’un nou aeroport amb major capacitat

El Grup de Treball ho descarta perquè considera que des del punt de vista físic no sembla concebible la ubicació d’un nou aeroport en l’àmbit geogràfic en el que seria efectiu, i que a més, situar-lo fora d’ell, provocaria una alteració crítica en l’equilibri territorial de Catalunya.

Visió des de Gavà Mar: Solució perfecta

 

 

Alternativa 3 – Ampliació de l’aeroport actual

Opció 3.1 – Pista paral·lela a la 02-20 (pista transversal)

Opció d'una nova pista paral·lela a la pista transversal (02-20)

El Grup de Treball la descarta perquè:

 • Provocaria majors afectacions sonores sobre els municipis propers de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat.
 • Recorden que la capçalera 02 (la més propera al Prat) no admet en aquell moment ni aterratges ni enlairaments, pel que la nova pista naixeria restringida també a un ús parcial.
Visió des de Gavà Mar: Solució totalment acceptable

 

Opció 3.2 – Pista paral·lela a la 07-25 (pista principal) en el costat TERRA

Opció d'una nova pista paral·lela a la pista principal en el costat TERRA

El Grup de Treball la descarta perquè:

 • Provocaria problemes de contaminació acústica sobre una població de 100.000 persones (El Prat de Llobregat i en menor mesura: L’Hospitalet de Llobregat, Viladecans i Gavà)
 • Tècnicament inviable per la presència del Massís del Garraf i la proximitat del Prat de Llobregat.
Visió des de Gavà Mar: Solució molt acceptable

 

Opció 3.3 – Pista paral·lela a la 07-25 (pista principal) en el costat MAR

Aquesta va ser l’opció pre-seleccionada, es van estudiar diverses localitzacions en el costat MAR

Visió des de Gavà Mar: Desastre.
Encara que cal tenir en compte que com més lluny de la pista principal es situi la tercera pista, menor serà l'afectació sobre Gavà Mar.

 

Opció 3.3.1 – Pista situada a menys de 1.035 metres de la principal

Pista situada a menys de 1.035 metres de la pista principal
 • L’aeroport no podria funcionar amb pistes independents
 • Es limita molt el desenvolupament de la nova terminal al quedar poc espai entre les dues pistes paral·leles

 

Opció 3.3.2 – Pista situada a 1.035 metres de la principal Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 • Aquesta és la proposta que inicialment defensaven l’Ajuntament de Barcelona (PSC+ICV+ERC) i l’Ajuntament del Prat (ICV) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 • Proposta originalment ideada per l'empresa Barcelona Regional.
 • Maximitza la franja litoral lliure i minimitza l’impacte sobre la pineda
 • L’espai entre pistes no permetria desenvolupar una terminal entre elles
 • L’aeroport no podria funcionar amb pistes independents
 • La construcció provocaria l’aturada parcial de la pista 02-20 (transversal) mentre s’executen les obres
 • La longitud màxima de la pista seria 2.800 metres

 

Opció 3.3.3 – Pista situada a 1.190 metres de la principal

 • Aquesta és la proposta que inicialment defensava la Generalitat de Catalunya (CiU) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 • L’aeroport no podria funcionar amb pistes independents
 • Permetria el manteniment de la pista 02-20 (transversal)
 • La longitud màxima de la pista seria 2.650 metres

 

Opció 3.3.4 – Pista situada a 1.350 metres de la principal

 • Aquesta és la segona proposta que defensava el Ministeri de Foment gestionat per Rafael Arias-Salgado (PP) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 • L’aeroport podria funcionar amb pistes independents
 • Permet la construcció de la nova terminal entre les dues pistes
 • No afecta a la pista 02-20 (transversal)
 • La longitud màxima de la pista seria 2.800 metres no permetent el seu ús per a tot tipus d’aeronaus

 

Opció 3.3.5 – Pista situada a 1.500 metres de la principal

Pista situada a 1.500 metres de la pista principal
 • Aquesta és la primera proposta que defensava el Ministeri de Foment gestionat per Rafael Arias-Salgado (PP) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 • És l’opció que facilita en major mesura l’ampliació del camp de vol i de la nova terminal
 • Però, és la que produeix una major afectació sobre les zones protegides (reduiria la franja litoral).

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional