Per quč aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 4 - LA PROPOSTA ALTERNATIVA DE DEPANA

4) L’organització ecologista DEPANA va presentar una proposta alternativa per minimitzar l’impacte sobre les reserves naturals. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

A) Qui és DEPANA ?

B) Quina era la proposta de DEPANA ?

C) Per què no es va tenir en compte aquesta proposta ?

D) Quina hauria sigut probablement la millor operativa per Gavà Mar ?

 

 

A) QUI ÉS DEPANA ?

DEPANA DEPANA, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, és una organització cívica i no governamental, sense ànim de lucre, fundada l'any 1976 amb l'objectiu de defensar el patrimoni natural del país, des d'una perspectiva globalitzadora dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de l'home amb el medi.

 

 

Va ser declarada d'Utilitat Pública l'any 1979 perquè es proposà des dels seus inicis, la defensa d'un interès col•lectiu, com és el dret de tots els ciutadans de gaudir d'un país ambientalment saludable i tenir una millor qualitat de vida.

DEPANA, és membre de la UICN (Unió Internacional per a la conservació de la Natura), del CIDN (Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza), del BEE (Oficina Europea del Medi Ambient) i d'Eurosite.

La tasca de DEPANA es realitzada majoritàriament per col·laboradors voluntaris. L'entitat es substenta per les aportacions dels 1800 socis amb els que compta avui dia. Les seves actuacions, basades sempre en un rigorós assesorament científic i tècnic, l'han fet estar representada en nombroses comissions i juntes d'assesorament d'organismes públics catalans com ara el Consell de Protecció de la Natura, Juntes de Parcs Naturals, Reserves i Consells de Caça, Pesca , Sanejament, etc.

Les campanyes i activitats que DEPANA ha realitzat des de la seva fundació l'han convertit en una associació prestigiosa i representa avui el projecte de conservació de la natura més important de Catalunya.

DEPANA ha treballat per posar les bases que permetin que Catalunya es desenvolupi d'una manera més sostenible, és a dir, portar un millor equilibri a la gestió dels recursos naturals. La seva actuació engloba els problemes que afecten a les espècies, als ecosistemes i a les relacions entre el medi i l'home.

DEPANA, per tal d'aconseguir la finalitat general, la Defensa del Patrimoni Natural, es marca els següents objectius:

 • Promoure activitats d'estudi i defensa del patrimoni natural, conservació de l'entorn i la seva problemàtica
 • Aconseguir la promulgació de normatives i legislació ambiental i vetllar pel seu rigorós compliment
 • Oferir serveis d'informació a les entitats membres
 • Actuar d'interlocutor davant els organismes i administracions que sol•licitin la nostra presència i participar en els seus òrgans consultius
 • Establir relacions amb altres entitats afins i actuar en representació de les entitats de defensa de la natura en fòrums estatals i internacionals
 • Adquirir i gestionar terrenys a fi i efecte de conservar els valors i els recursos naturals que continguin
 • Aquests propòsits s'intenten assolir mitjançant campanyes de defensa, projectes de conservació, activitats d'educació ambiental, activitats d'estudi i recerca i publicacions

 

 

B) QUINA ERA LA PROPOSTA DE DEPANA ?

DEPANA va analitzar les diferents propostes del grup de treball i va arribar a les següents conclusions sobre la ubicació de la nova tercera pista:

 • Al sud de l'aeroport: si la nova tercera pista s’aproximava a la pista principal, major era l’impacte sobre les Reserves del Remolar
 • Al nord de l'aeroport: si la nova tercera pista s’allunyava de la pista principal, major era l’impacte sobre la Reserva de la Ricarda

A més, la ubicació escollida pel grup de treball per a la construcció de la nova terminal de passatgers (al costat de la reserva del Remolar) obligava a destruir les zones humides de La Volateria i del Pas de les Vaques.

Després de l’anàlisi dels impactes asimètrics, va sorgir la proposta de girar uns 12 graus la nova tercera pista sobre l’eix de la pista principal. La nova pista seria la 05R-23L. En una fase posterior, es podria procedir a girar, igualment, la pista principal que passaria a ser la pista 05L-23R.

DEPANA afirmava que amb aquest canvi de posició, es disminuiria notablement l’impacte sobre els espais naturals i les zones urbanitzades de Castelldefels i Gavà, i no augmentava l’impacte acústic sobre el casc urbà del Prat.

La nova posició de la tercera pista, permetria fer-la més llarga del que preveia el grup de treball.

Així, la pista transversal, que és la que major impacte produeix sobre el Prat, podria quedar pràcticament desactivada i es podria construir una nova pista transversal de 3.400 metres de llargada (evitant molèsties a El Prat i a L’Hospitalet ja que es sobrevolaria la Zona Franca) i que no tallaria les altres dues pistes paral•leles.

La proposta es completava amb la construcció de la nova terminal a prop de la llacuna de La Ricarda i no del Remolar (com es va acabar aprovant), evitant així mateix, el desviament de l’autovia de Castelldefels (C-31) que destruiria les zones humides de Can Sabadell.


Proposta de DEPANA

Proposta de DEPANA

Informació detallada de la proposta de DEPANA - Proposta d'aeroport pel Baix Llobregat

 

Finalment, quan es va publicar el Pla Director de l'aeroport del Prat, DEPANA hi va presentar al·legacions tal i com es pot observar en la següent notícia del 9 d'abril de 1999 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema a les que la posada en marxa de la tercera pista, els hi va donar la raó 5 anys després:

Notícia publicada a La Vanguardia sobre les al·legacions de DEPANA al Pla Director de l'aeroport del Prat

 

C) PER QUÈ NO ES VA TENIR EN COMPTE AQUESTA PROPOSTA ?

Quan es va exposar públicament aquesta proposta, malgrat que la tramitació pública encara no havia començat, la decisió política ja havia sigut presa.

 

Jordi Portabella  

Jordi Portabella (ERC) va portar al Parlament de Catalunya la proposta de DEPANA per conèixer l'opinió del Govern de la Generalitat.

Jordi Portabella estava en aquell moment: a l’oposició.
En canvi, en el moment de la posada en marxa de la tercera pista és regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i promotor dels vols internacionals a l'aeroport del Prat en el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA)

Pregunta de Jordi Portabella (ERC) al Parlament de Catalunya sobre l'opinió de la Generalitat de la proposta de DEPANA per ampliar l'aeroport del Prat (28 de juliol de 1998) - Pregunta - expedient 314-10512-05 (28 Juliol 1998)

 

Pere Macias  

Li respon Pere Macias (CiU):
- En aquell moment: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
- En el moment de la posada en marxa de la tercera pista: senador a Madrid i farà diverses preguntes al Govern espanyol per aquesta qüestió.

Pere Macias argumenta que la proposta de DEPANA exigeix la reconstrucció total de l'aeroport i que no té en compte la població del Prat ni l'obstacle de la muntanya de Montjuïc ni la proximitat als nuclis habitats.

Resposta del Conseller de Política Territorial (Pere Macias) (CiU) a la pregunta d'ERC sobre l'opinió de la Generalitat de la proposta de DEPANA per ampliar l'aeroport del Prat (28 d'octubre de 1998) - Resposta (Conseller de Política Territorial i Obres Públiques) (28 Octubre 1998)

 

El 29 de juny de 1998, DEPANA anunciava que portaria la seva proposta al Parlament de Catalunya Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 18 de setembre de 1998, ERC i Els Verds van presentar al Parlament de Catalunya una proposició no de Llei defensant la proposta que havia fet DEPANA. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

D) QUINA HAURIA SIGUT PROBABLEMENT LA MILLOR OPERATIVA PER GAVÀ MAR ?

- Si analitzem els possibles enlairaments en configuració OEST:

 • Per la nova pista principal serien encara més mortals per Gavà Mar que els enlairaments per l’actual pista principal ja que els avions passarien més pel centre de Gavà Mar afectant més greument a tot el barri, l’afectació disminuiria a determinades zones de Castelldefels.
 • Per la nova tercera pista serien millors que els actuals ja que els avions anirien ja més encarats cap el mar i s’allunyarien més fàcilment de Gavà Mar
 • Per la nova pista transversal cap el mar serien excel•lents per Gavà Mar

- Si analitzem els possibles aterratges en configuració EST:

 • Per la nova pista principal serien molt pitjors que en l’actual pista principal perquè afectarien més a tot Gavà Mar. En canvi, afectarien menys a determinades zones de Castelldefels.
 • Per la nova tercera pista serien millors que els aterratges per la tercera pista actual.
 • Per la nova pista transversal entrant des del mar serien excel·lents per Gavà Mar

Per tant, l’operativa de pistes SEGREGADES probablement millor seria la següent:

- En configuració OEST

 • Enlairaments per la nova tercera pista amb gir a mar de 60 graus (molt més fàcil de fer que en l’actualitat)
 • Els enlairaments d’avions pesats que no es poguessin fer per aquesta pista (serien menys perquè la pista seria més llarga), s’haurien de fer per la nova pista transversal i en cas de no poder-se fer, per la pista principal, tenint llavors major afectació sobre Gavà Mar.
 • Aterratges per la nova pista principal venint des del Port

- En configuració EST (Canvi del rol de pistes)

 • Enlairaments per la nova pista principal en direcció Zona Franca
 • Aterratges per la nova tercera pista (passant els avions més lluny de Gavà Mar) ja que els aterratges per la nova pista principal afectarien molt més greument a Gavà Mar

- En configuració NOCTURNA

 • Enlairaments per la nova tercera pista en direcció Zona Franca
 • Aterratges per la nova pista transversal (entrant des del mar)

Si l’aeroport funcionés amb pistes INDEPENDENTS: desastre total !!


Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional