Per què aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 22 - ACCIONS POLÍTIQUES POSTERIORS A L'ENTRADA EN SERVEI DE LA TERCERA PISTA

22) Amb la tercera pista en servei, les protestes dels veïns de Gavà Mar fan que molts polítics se n'adonin del problema que s'ha creat i realitzen diverses accions polítiques al respecte?

A) Quina era la situació política en el moment de la posada en servei de la tercera pista ?

B) Quines accions polítiques es van anar fent al Parlament, Congrés i Senat ?

 

A) QUINA ERA LA SITUACIÓ POLÍTICA EN EL MOMENT DE LA POSADA EN SERVEI DE LA TERCERA PISTA ?

Ajuntament de Gavà AJUNTAMENT DE GAVÀ
Pacte de govern: PSC i ICV
Alcalde: Dídac Pestaña (PSC)
Dídac Pestaña (Alcalde de Gavà) (PSC)  
 
Ajuntament de Castelldefels AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Pacte de govern: PSC, CiU i ICV
Alcalde: Antoni Padilla (PSC)
Antoni Padilla (Alcalde de Castelldefels) (PSC)  
 
Ajuntament del Prat de Llobregat AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Pacte de govern: ICV i PSC
Alcalde: Lluís Tejedor (ICV)
Lluís Tejedor (Alcalde del Prat) (ICV)  
 
Generalitat de Catalunya GENERALITAT DE CATALUNYA
Pacte de govern: PSC, ERC i ICV
President: Pasqual Maragall(PSC)
Pasqual Maragall (President de la Generalitat de Catalunya) (PSC)  
 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Pacte de govern: PSC, ERC i ICV
Conseller: Salvador Milà (ICV)
Salvador Milà (Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) (ICV)  
 
Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
acte de govern: PSC, ERC i ICV
Conseller: Joaquim Nadal (PSC)
Joaquim Nadal (Conseller de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya) (PSC)  
 
Govern Espanyol GOVERN ESPANYOL
Pacte de govern: PSOE en minoria
President: José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
José Luis Rodríguez Zapatero (President del Govern Espanyol) (PSOE)  
 
Ministeri de Foment MINISTERI DE FOMENT DEL GOVERN ESPANYOL
Pacte de govern: PSOE en minoria
Ministra: Magdalena Álvarez(PSOE)
Magdalena Álvarez (Ministra de Foment del Govern Espanyol) (PSOE)  
 
Ministeri de Medi Ambient MINISTERI DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN ESPANYOL
Pacte de govern: PSOE en minoria
Ministra: Cristina Narbona (PSOE)
Cristina Narbona (Ministra de Medi Ambient del Govern Espanyol) (PSOE)  

En resum, els alcaldes socialistes de Gavà i Castelldefels comptaven amb governs amics tant a la Generalitat de Catalunya com al Govern central a Madrid.

Per tant, les negociacions per solucionar els problemes generats per la tercera pista semblaria que haurien de ser relativament senzilles, recordem que pocs anys abans, la Generalitat era gestionada per CiU i el Govern estatal pel PP... però ... la realitat va ser molt més complicada...

 

 

B) QUINES ACCIONS POLÍTIQUES ES VAN ANAR FENT AL PARLAMENT, CONGRÉS I SENAT ?

 
Josep Llobet (PPC) El 7 d'octubre de 2004, Josep Llobet (Diputat del PPC al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de Gavà ) fa una pregunta al Conseller de Medi Ambient per ser contestada oralment sobre les mesures que han pres el seu Departament per evitar l'impacte acústic que estan patint Gavà Mar i Castelldefels des de l'entrada en servei de la tercera pista:
 
Pregunta del Diputat del PPC al Parlament de Catalunya, Josep Llobet, al Conseller de Medi Ambient sobre les mesures preses pel seu Departament per evitar l'impacte acústic a l'entorn de l'aeroport del Prat (7 Octubre 2004) - Pregunta de Josep Llobet (expedient 310-00241/07)
 
Salvador Milà (ICV)

El 28 d'octubre de 2004, Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient (ICV) respon oralment que ells també estan preocupats per aquest tema i que han trasmès al Ministeri de Medi Ambient les queixes rebudes per tal que aquest s'hi pronunciï. Afirma que intentaran que s'utilitzi la tercera pista el mínim possible.

 
Resposta del Conseller de Medi Ambient (Salvador Milà) a la pregunta del PPC sobre les mesures preses pel seu Departament per evitar l'impacte acústic a l'entorn de l'aeroport del Prat (28 Octubre 2004) - Resposta de Salvador Milà (expedient 310-00241/07)
 

 

 

 
Josep Rull (CiU) El 25 d'octubre de 2004, Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) exposa que l'alcalde socialista de Gavà (Dídac Pestaña) demana que es paralitzi l'ús de la tercera pista en aterratges per sobre de Gavà Mar. Pregunta quina és la posició del Govern de la Generalitat al respecte.
 
Pregunta de Josep Rull (CiU) al Govern de la Generalitat sobre el posicionament del Govern de la Generalitat a la sol·licitud de l'alcalde de Gavà de paralitzar l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Octubre 2004) - Pregunta de Josep Rull (expedient 314-03129/07)
 
Salvador Milà (ICV)

El 25 de novembre de 2004, Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient (ICV) respon que és el Ministeri de Medi Ambient qui ha de comprovar que es compleixi la DIA i no el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Explica que el seu Departament ha sol·licitat al Ministeri de Medi Ambient que es pronunciï al respecte.

Afegeix que han programat l'execució d'una campanya de mesures sonomètriques a 4 punts de Gavà Mar i que en la darrera reunió de la CSAAB, el seu Departament es va mostrar favorable a que AENA estudiï les propostes de les AAVV de Gavà Mar i Castelldefels i a que les dades dels sonòmetres instal·lats per AENA estiguin a disposició dels Ajuntaments afectats.
 
Resposta del Conseller de Medi Ambient (Salvador Milà) (ICV) a la Pregunta de CiU sobre el posicionament del Govern de la Generalitat sobre la proposta de l'alcalde de Gavà de paralitzar l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Novembre 2004) - Resposta de Salvador Milà (expedient 314-03129/07)
 

 

 

 
Jordi Jané (CiU) El 22 de novembre de 2004, Jordi Jané (Diputat de CiU al Congrés dels Diputats) exposa la problemàtica que per Gavà Mar i Castelldefels que ha suposat l'entrada en servei de la tercera pista. Pregunta si el Govern estatal està d'acord en allargar 500 metres la tercera pista tal i com han demanat els alcaldes de Gavà i Castelldefels. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema També pregunta per les actuacions que preveu realitzar el Govern per minimitzar la contaminació acústica.
 
Pregunta del Diputat de CiU al Congrés dels Diputats (Jordi Jané) al Govern Central sobre el posicionament d'aquest govern respecte de la possibilitat d'allargar la tercera pista realitzada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (22 Novembre 2004) - Pregunta de Jordi Jané (expedient 184-016080)
 

L'1 de febrer de 2005 arriba la resposta del Govern estatal. S'explica que AENA no contempla la possibilitat d'allargar la tercera pista ja que està situada entre dues zones protegides. A més, el Govern estatal considera que AENA va comptar amb totes les autoritzacions necessàries per a la posada en servei de la tercera pista i que està donant compliment a tot allò que hi ha previst a la DIA.

 
Resposta del Govern central a la pregunta del Diputat Jordi Jané (CiU) sobre el seu posicionament sobre allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat proposada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (1 de Febrer de 2005) - Resposta del Govern estatal (expedient 184-016080)
 

 

 

 
Ramon Espadaler (CiU) El 26 de novembre de 2004, Ramon Espadaler (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) exposa que els alcaldes socialistes de Gavà (Dídac Pestaña) i Castelldefels (Antoni Padilla) demanen que s'allargui la tercera pista. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema Pregunta per l'opinió del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 
Pregunta de Ramon Espadaler (CiU) al Departament de Medi Ambient sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels d'allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (26 Novembre 2004) - Pregunta de Ramon Espadaler (expedient 314-03689/07)
 
Salvador Milà (ICV)

El 22 de desembre de 2004, Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient (ICV) del primer Govern tripartit respon de manera molt semblant a com ho havia fet amb la darrera pregunta formulada també per CiU argumentant que el seu Departament no té competències en aquest tema ja que depèn del Ministeri de Medi Ambient.

 
Resposta del Departament de Medi Ambient a la pregunta de Ramon Espadaler (CiU) sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta d'allargament de la tercera pista de l'aeroport del Prat realitzada pels alcaldes de Gavà i Castelldefels (22 Desembre 2004) - Resposta de Salvador Milà (expedient 314-03689/07)
 

 

 

 
Josep Rull (CiU) El 29 de novembre de 2006, Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) fa al Conseller de Política Territorial la mateixa pregunta que el seu company Ramon Espadaler havia fet al Conseller de Medi Ambient sobre la possibilitat d'allargar la tercera pista.
 
Pregunta de Josep Rull (CiU) al Departament de Política Territorial sobre el posicionament d'aquest al respecte de la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels d'allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (29 Novembre 2004) - Pregunta de Josep Rull (expedient 314-03742/07)
 
Joaquim Nadal (PSC)

El 25 de gener de 2005, Joaquim Nadal, Conseller de Política Territorial (PSC) del primer Govern tripartit respon dient que aquesta proposta s'hauria d'estudiar a la CSAAB i recorda que l'actual ubicació de la tercera pista va superar una difícil modificació de la zona ZEPA davant la Comissió Europea.

 
Resposta del Conseller de Política Territorial (Joaquim Nadal) a la pregunta de Josep Rull (CiU) sobre el posicionament d'aquest Departament sobre la proposta dels alcaldes de Gavà i Castelldefels per allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat (25 Gener 2006) - Resposta de Joaquim Nadal (expedient 314-03742/07)
 

 

 

 
Joan Herrera (ICV) El 10 de desembre de 2004, Joan Herrera (Diputat d'ICV al Congrés dels Diputats) exposa la problemàtica que per Gavà Mar i Castelldefels que ha suposat l'entrada en servei de la tercera pista. Pregunta si s'han complert tots els requeriments de la DIA, pregunta per les mesures que pensa prendre el Govern estatal i en quins terminis.
 

Pregunta del Diputat d'ICV al Congrés dels Diputats (Joan Herrera) al Gobern estatal sobre el compliment de la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat (10 desembre 2004) - Pregunta de Joan Herrera (expedient 184-016442)

 

El 10 de febrer de 2005 arriba la resposta del Govern estatal. S'explica que és la voluntat d'AENA complir tot allò previst a la DIA, així com els acords de la CSAAB que és on es debaten els aspectes que tenen a veure amb l'impacte acústic produït per les operacions aeronàutiques i on s'adopten acords per minimitzar-les.

 
Resposta del Govern estatal a la pregunta d'ICV sobre el compliment de la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat (10 Febrer 2005) - Resposta del Govern estatal (expedient 184-016442)
 

 

 

 
Josep Rull (CiU) El 14 de març de 2006, Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) exposa que el Conseller de Política Territorial diverses vegades ha criticat la qualitat i eficàcia de la tercera pista de l'aeroport del Prat. Pregunta quins són els arguments que fonamenten aquesta crítica.
 
Pregunta del Diputat de CiU al Parlament de Catalunya (Josep Rull) al Conseller de Política Territorial sobre les seves crítiques a la tercera pista de l'aeroport del Prat (14 Març 2006) - Pregunta de Josep Rull (expedient 314-13456/07)
 
Joaquim Nadal (PSC)

El 7 d'abril de 2006, Joaquim Nadal, Conseller de Política Territorial (PSC) respon dient que tots aquests problemes quedaran solucionats amb l'entrada en servei de la nova terminal sud.

 
Resposta del Conseller de Política Territorial (Joaquim Nadal) a la pregunta d'ICV sobre les seves crítiques a la tercera pista de l'aeroport del Prat (7 Abril 2006) - Resposta de Joaquim Nadal (expedient 314-13456/07)
 

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional