Per què aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 24 - PROPOSICIONS NO DE LLEI

24) Les diferents accions polítiques que es van realitzar amb posterioritat a la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat van culminar amb l'aprovació de proposicions no de Llei tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats obligant a AENA a estudiar la proposta global defensada per l'AVV de Gavà Mar:

A) Quines van ser les gestions de l'AVV de Gavà Mar ?

B) La proposició no de Llei aprovada al Congrés dels Diputats

c) Les proposicions no de Llei aprovades al Parlament de Catalunya

 

 

A) QUINES VAN SER LES GESTIONS DE L'AVV DE GAVÀ MAR ?

L'AVV de Gavà Mar disposava d'una proposta global de funcionament de l'aeroport del Prat completament diferent a la que estava utilitzant AENA i que intentava aproximar el màxim possible el funcionament del nou aeroport ampliat al funcionament històric de l'antic aeroport de dues pistes creuades:

Rutes d'aterratge i enlairament de l'aeroport del Prat en configuració oest proposades per l'AVV de Gavà Mar en comparació amb les rutes prèvies a la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat

Aquesta proposta es va arribar a consensuar el 19 d'octubre de 2004 amb la Federació d'AAVV de Castelldefels, la Federació d'AAVV de Gavà, la Federació d'AAVV del Baix Llobregat, la Federació del Comerç de Castelldefels i el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de Castelldefels per tenir una postura unitària davant d’aquesta problemàtica i es va entrar per registre a l'oficina del Pla Barcelona per fer-la arribar a totes les institucions representades a la CSAAB:

Proposta conjunta de Gavà Mar, Gavà, Castelldefels i el Baix Llobregat

Malgrat les diverses manifestacions realitzades a l'aeroport, AENA continuava ignorant de manera reiterada la nostra proposta.

Per tant, només quedava una única opció: fer que algú obligués a AENA a estudiar la nostra proposta i al ser l'aeroport del Prat una competència estatal, calia portar el tema al Congrés dels Diputats. Amb aquest objectiu i que a més, s'aturés l'ús de la tercera pista fins que es complissin totes les condicions que fixava la DIA vàrem iniciar els contactes polítics.

Es van mantenir reunions amb el Diputat d'ERC, Josep Andreu i amb la Diputada al Congrés del PSC, Dolors Puig.

La Diputada del PSC ens va assegurar al davant del Comissionat per Assumptes relacionats amb l'aeroport de l'Ajuntament de Gavà (Manuel Maniega) que ells podien portar aquest tema al Congrés molt abans que ERC ja que disposaven de molts més diputats i, per tant, de la possibilitat de presentar més proposicions no de Llei.

Finalment, únicament va ser ERC qui va portar el tema al Congrés i, a més, la seva proposició incloïa totes les demandes del veïns de Gavà Mar. Malauradament, el PSC no només no va portar el tema al Congrés sinó que a més, la pròpia Dolors Puig es va mostrar totalment contrària al tancament cautelar de la tercera pista com es podrà llegir més endavant.

 

 

B) PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

El 8 d'octubre de 2004, ERC va presentar una proposició no de Llei al Congrés dels Diputats sol·licitant la paralització de la tercera pista de l'aeroport del Prat perquè no es complien moltes de les condicions que fixava la DIA per a la seva posada en servei. En aquesta proposició s'exposava que l'AVV de Gavà Mar disposava d'una alternativa que s'havia fet arribar a les diferents administracions implicades en la gestió i seguiment de l'ampliació de l'aeroport però sense que cap administració hagués pres en consideració aquesta proposta, ni tan sols per realitzar un estudi d'alternatives i avaluar els pros i contres de la proposta.

La proposició no de Llei proposava les següents conclusions:

 • Posposar l'entrada en funcionament de la tercera pista fins que s'hagin implementat totes i cadascuna de les mesures correctores establertes a la DIA.
 • Solicitar a AENA la realització d'un estudi de viabilitat de la proposta de l'AVV de Gavà Mar en el marc d'una avaluació d'alternatives tendent a minimitzar l'impacte acústic, sometent la decisió final a la CSAAB.
 • Prendre en consideració per aquesta avaluació els valors límits que estableix la directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002 que seran vigents a tot l'estat a partir de l'any 2008.
 • Estudiar l'adquisició de sòl urbanitzable no consolidat de Gavà Mar (per exemple: Llevant Mar o sector Riera dels Canyars) per evitar un ús residencial en el seu desenvolupament urbanístic que podria resultar, en el futur, incompatible amb el normal funcionament de l'aeroport del Prat.

Proposició no de Llei presentada per ERC al Congrés dels Diputats demanant que AENA estudiï la proposta de l'AVV de Gavà Mar i la paralització temporal de l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat (8 d'Octubre de 2004) - Proposició no de Llei (8 Octubre 2004) (Expedient 162/000176)

 

 
Notícia publicada al diari EL PUNT el 14 d'octubre de 2004 La proposició no de Llei anava signada pels següents tres Diputats d'ERC al Congrés dels Diputats:
Josep Andreu (Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats) Josep Andreu amb qui ens havíem reunit l'1 d'octubre de 2004 al Centre Cívic de Gavà Mar.
Joan Tardà (Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats) Joan Tardà que serà qui liderarà el tema i amb qui soparem el 23 de juliol de 2005 en mostra d'agraïment per totes les gestions realitzades i amb quin ens reunirem el 16 d'abril de 2007 per preparar la nova lluita per les pistes segregades al Congrés dels Diputats.
Joan Puigcercós (Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats) Joan Puigcercós amb qui mantindrem una trobada a Gavà el 21 de setembre de 2006.
 

 

El 9 de febrer de 2005, quatre mesos després de la seva presentació, la Proposició no de Llei es discuteix a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats.

Joan Tardà (Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats) Joan Tardà (ERC) inicia la defensa de la proposició no de Llei enumerant els diversos incompliments de la DIA que ha realitzat AENA, a més, exposa que la premsa catalana s'ha fet ressò recentment de les dades sonomètriques que ha obtingut el Departament de Medi Ambient a Gavà Mar i que sobrepassen els màxims legals .

Exposa que l'AVV de Gavà Mar disposa d'una proposta realitzada per professionals de l'aviació i que suposa un molt menor impacte sonor en les zones residencials situades al sud de l'aeroport del Prat i recorda que la DIA exigeix a AENA la minimització del soroll.

Remarca que la major part de Gavà Mar fou urbanitzada anys abans de l'aprovació del pla director de l'ampliació de l'aeroport i que aquesta proposició no de Llei no només compta amb el recolzament de l'AVV de Gavà Mar sinó que fins i tot, l'Ajuntament de Gavà també hi està a favor.

Conclou que el que es demanda es posposar l'entrada en funcionament de la tercera pista fins que s'hagin implementat totes les mesures correctores que obliga la DIA i la publicació a l'AIP d'uns procediments de reducció de sorolls. A més, es demanda que AENA realitzi un estudi de viabilitat de la proposta de l'AVV de Gavà Mar i que es tinguin en compte els valors de referència que seran vigents a partir de l'any 2008 a tot l'Estat.

Finalment, demanen estudiar l'adquisició de sòl urbanitzable no consolidat a Gavà Mar per evitar problemes futurs.

 

El President de la Comissió explica que a aquesta proposició no de Llei, CiU, PSOE i PP han formulat esmenes. Dóna la paraula a cadascun dels portaveus.

 

Pere Grau i Buldú (Diputat de CiU al Congrés dels Diputats) Pere Grau (CiU) exposa que el seu grup està d'acord en què aquest problema s'ha resoldre avui en aquesta comissió. Però, creu que si s'atura el funcionament d'aquesta pista definitivament, es poden produir congestions a l'aeroport que no són desitjables per Barcelona i per això presenten una esmena en la que es demana que en les hores punta sí que es pugui utilitzar aquesta tercera pista i que en les hores vall, no.

Per tant, la proposta que fa CiU a ERC és que hi hagi una determinada gradualitat, en el màxim respecte a la seva proposta. Defensa que caldria aprovar avui una proposta perquè fos un èxit de la convivència perquè entre tots sabrien resoldre les necessitats d'uns veïns angustiats que demanen una solució i demana que els partits no es mantinguin ferms en les seves posicions sinó que siguin capaços de presentar una solució conjunta a la Comissió.

Esmenes de modificació de CiU a la proposició no de Llei presentada per ERC al Congrés dels Diputats (8 de Juny de 2007) - Esmenes de modificació a la proposició (8 Juny 2005)

 

Dolors Nadal (Diputada del PPC al Congrés dels Diputats) Dolors Nadal (PP) incideix en què no només és un problema de Gavà Mar sinó de la comarca del Baix Llobregat. Exposa que pel PP aturar el funcionament de la tercera pista NO és la solució i que tal i com apuntava el representant de CiU caldria trobar una solució consensuada.

Explica que en configuració oest (85-90% del temps), no hi ha cap problema i que en configuració est (10-15% del temps), les operacions de vol són molt perjudicials i que en la darrera reunió de la CSAAB, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat havia aportat dades sonomètriques que demostraven que es podien causar alteracions en la salut de la població.

Remarca que s'està davant d'un problema molt seriós sobre el que les forces polítiques s'haurien de posar d'acord però que parlant de forma molt clara: AENA ja té venuts els slots i no està disposada a acceptar cap disminució de l'activitat i culpa en gran part a AENA per haver posat en servei la tercera pista sense tenir la nova terminal feta.

Es felicita que ERC ja no defensi posicions com les que en el passat havia mantingut al Parlament de Catalunya, en Jordi Portabella, Josep Bargalló i Josep Huguet defensant la proposta de DEPANA de girar les pistes 10 graus i finalment torna a recordar els incompliments que AENA ha fet de la DIA i que s'ha de mandatar a AENA a que els solucioni.

Explica que és coneguda l'oposició d'ERC de Gavà a la urbanització de la zona de Llevant Mar de Gavà Mar però que aquesta es va aprovar quan ERC no tenia representació a l'Ajuntament de Gavà i és un acord de totes les forces polítiques, per tant, demana una visió més àmplia, és a dir, no limitar-ho a la zona de Gavà sinó a que abans de que es produeixi una nova ampliació, s'aconsegueixi un consens entre administracions.

Conclou exposant que el PP ha presentat una esmena de substitució però mostrant-se oberts a la negociació

Esmenes de modificació del PP a la proposició no de Llei presentada per ERC al Congrés dels Diputats (8 de Juny de 2007) - Esmenes de modificació a la proposició (8 Juny 2005)

 

Dolors Puig (Diputada del PSC al Congrés dels Diputats) Dolors Puig (PSOE) afirma que la sorprèn aquesta manera de treballar perquè segons ella es treballa més per un titular que per la qualitat de vida dels ciutadans, perquè no els han donat marge per transaccionar temes.

Reconeix que hi ha problemes a l'entorn de l'aeroport del Prat però que són problemes que vénen de fa molt temps i dels que té responsabilitats més d'un grup polític del Congrés.

Afirma que està molt d'acord en moltes propostes de les que està realitzant ERC però que NO es pot tancar la tercera pista de l'aeroport del Prat perquè seria un perjudici per tots els ciutadans de Catalunya i això no es pot permetre, però tampoc es pot despreciar als ciutadans que estan patint el soroll.

 

Afirma que l'alcalde de Gavà (Dídac Pestaña) és socialista i que si bé és cert que va demanar una moratòria en l'ús de la tercera pista ...
Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà anunciant que AENA deixarà d'utilitzar temporalment la tercera pista de l'aeroport del Prat mentre durin les negociacions (8 d'octubre de 2004) - Nota de premsa (8 d'octubre de 2004)
Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà demanant a AENA que deixi d'utilitzar temporalment la tercera pista de l'aeroport del Prat (10 de novembre de 2004)- Nota de premsa (10 de novembre de 2004)

... ja fa molt temps que la va demanar i que el que avui en dia està demanant l'alcalde de Gavà és que li solucionem el problema i que el solucionem ja.

Si es fa una moratòria en l'ús de la tercera pista, retrassarem molt més la solució del problema i en crearem un d'altre major.

Notícia publicada al diari EL PERIÓDICO (7 d'octubre de 2004)

Afirma desconèixer si AENA ha venut slots o no, i si els ha venut, quan i qui els va vendre, però exposa que en moltes coses és la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) la que té responsabilitats i no AENA.

Conclou exposant que el PSOE ha presentat una esmena per buscar solucions que recull alguns dels punts de la proposició d'ERC; remarca alguns punts que considera vitals:

 • L'estudi realitzat pels veïns de Gavà Mar necessita de l'ajuda d'AENA i entenen que s'hauria d'estudiar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els altres ajuntaments afectats.
 • Els agradaria instar a AENA i a la DGAC a que continuïn i accelerin els diferents treballs i estudis en curs.
 • Afirmar que cal buscar l'equilibri entre que el veïns de Gavà no tinguin cap soroll, o el soroll mínim, el menor soroll però sense que hi hagi una reducció de les capacitats aeroportuàries i de la seguretat de les aeronaus.
 • Exposa que la Directiva Europea encara no s'ha desenvolupat i que per tant, es compleixin el més a prop possible i que quan estigui feta, s'acabi de complir.
 • Demana que es treballi amb uns determinats terminis per desfer el problema.

Esmenes de substitució del PSOE a la proposició no de Llei presentada per ERC al Congrés dels Diputats (8 de Juny de 2007) - Esmenes de substitució de la proposició (8 Juny 2005)

 

Josep Andreu (Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats) Josep Andreu (ERC) pren la paraula per dir que en vista de les sol·licituds que els diferents grups han realitzat a ERC per veure si es pot arribar a un acord, prefereix intentar un consens i deixar la proposició pel final de la sessió.

 

La discussió completa a la Comissió de Foment és aquesta:

Discussió de la proposició no de Llei presentada per ERC a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats (9 de Febrer de 2005)Discussió de la resolució al Congrés dels Diputats (9 de Febrer de 2005)

 

 

Finalment, es va arribar a un acord entre totes les forces polítiques però descafeïnant bastant la proposta original a l'eliminar tota referència al tancament de la tercera pista de l'aeroport del Prat.

Encara i així, la resolució aprovada serà fonamental per a la resolució del conflicte creat amb la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport perquè obligava a AENA a estudiar la proposta global de l'AVV de Gavà Mar i això es va acabar traduint en la creació d'una taula política presidida pel propi President d'Aena (Manuel Azuga) i en la creació dels grups tècnics de treball sobre el soroll (GTTR) que encara avui en dia funcionen i que són una eina fonamental perquè a la CSAAB es pugui avançar en la minimització de l'impacte acústic de l'aeroport.

Resolució finalment aprovada pel Congrés dels Diputats de manera unànime (9 de Febrer de 2005) - Resolució aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats (9 Febrer 2005)

 

La premsa es va fer ressò de l'aprovació d'aquesta resolució al Congrés dels Diputats Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema :

Notícia publicada al diari EL PUNT el 10 de Febrer de 2005 Notícia publicada al diari EL PERIÓDICO el 10 de Febrer de 2005 Notícia publicada al diari AVUI el 10 de Febrer de 2005 Notícia publicada al setmanari EL FAR l'11 de Febrer de 2005

 

Els diferents partits polítics van fer pública la seva valoració de la resolució aprovada:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Número 19 - Març de 2005)

Notícia del PPC de Gavà felicitant-se per l'aprovació de la proposició no de Llei al Congrés dels Diputats que inclou una esmena del PPC (9 de Febrer de 2005)

 

Quasi dos anys després (octubre de 2006) de la presentació de la proposició no de Llei, el Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà va publicar el següent article a la publicació L'ERAMPRUNYÀ l'octubre de 2006 dies abans de la posada en servei de les noves configuracions de l'aeroport del Prat que van sorgir d'aquella proposició, recorda com va ser la negociació:

Article de Joan Tardà (Diputat d'ERC i promotor de la proposició no de Llei al Congrés) a la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Número 38 - Octubre de 2006)

 

El 10 de Març de 2005, ERC va presentar una altra iniciativa al Congrés dels Diputats: la compareixença d'un portaveu de l'AVV de Gavà Mar a la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats per exposar els motius que originen l'important oposició popular als aterratges per la tercera pista de l'aeroport del Prat, recordem que l'aprovació de la proposició no de Llei va ser en una altra comissió: la de Foment.

Sol·licitud d'ERC per la compareixença d'un portaveu de l'AVV de Gavà Mar a la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats (10 de Març de 2005) - Sol·licitud de compareixença de l'AVV de Gavà Mar al Congrés (10 Març 2005)

Aquesta sol·licitud de moment continua sense fer-se efectiva ja que no ha estat necessària.

 

 

C) PROPOSICIONS NO DE LLEI APROVADES AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Al Parlament de Catalunya s'hi van presentar dues proposicions no de Llei, una primera del PPC que després de ser esmenada va ser aprovada per unanimitat el 15 de desembre de 2004 i una segona de CiU que es va debatre quan ja estava aprovada la primera i que per aconseguir el consens va ser retirada per poder presentar posteriorment una nova proposició no de Llei de tots els partits polítics de manera conjunta que es va aprovar per unanimitat el 21 de setembre de 2005.

 

LA PRIMERA PROPOSICIÓ (PPC)

 
Notícia publicada a la revista AQUÍ el 24 de desembre de 2004

El 15 de desembre de 2004, la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya aprovava per unanimitat una proposició no de Llei presentada pel PPC en la qual s'instava al Govern de la Generalitat a reclamar a AENA que compleixi amb tots els requeriments establerts en la DIA per a l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Josep Llobet (Diputat del PPC al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de Gavà) En la seva discussió, el Diputat gavanenc del PPC, Josep Llobet detallava els diferents incompliments de la DIA que havia realitzat AENA i que tot plegat feia que semblés que havia existit una certa precipitació i pressa a posar en funcionament la tercera pista de l'aeroport del Prat.
I que el que demanava és fer quelcom semblant al que ja havien aprovat els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels en diferents mocions. I que per tant, s'arribés a un acord entre els diferents partits polítics perquè el Govern de la Generalitat reclamés a AENA el compliment de tots els requeriments de la DIA.

 

Joan Galceran (Diputat del PSC al Parlament de Catalunya) El Diputat del PSC, Joan Galceran (amb qui ens havíem reunit a principis de l'any 2004), en nom del Govern Tripartit explica que han presentat una esmena a la proposició original perquè ells defensen que l'aeroport del Prat tingui la total operativitat.
Però, que també cal reclamar als organismes estatals competents que adoptin les prescripcions de la DIA i que el mateix Departament de Medi Ambient i el Director General Ambiental han fet uns escrits sol·licitant aquest compliment. A més, el Departament de Medi Ambient ha programat l'execució de campanyes de mesures sonomètriques en quatre punts de Gavà Mar a fi de disposar de dades pròpies de l'impacte acústic que reben els habitants d'aquesta zona.

 

Ramon Espadaler (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) El Diputat de CiU, Ramon Espadaler (amb qui ens reunirem a mitjans de l'any 2007), afirma que estan d'acord amb el text de la proposició original i també amb l'esmena presentada i anuncia que hi donaran suport.
Però, aprofita l'ocasió per recordar que els alcaldes socialistes de Gavà i Castelldefels han demanat allargar la tercera pista de l'aeroport i que sembla que el criteri del Departament de Medi Ambient (gestionat per ICV) no és el mateix que el dels seus companys de Govern Tripartit.

 

Josep Llobet torna a intervenir per acceptar l'esmena i aconseguir així que la proposició esmenada quedi aprovada per unanimitat. Josep Llobet aprofita per instar als diferents grups polítics a intentar arribar a un acord amb les diferents propostes que s'estan fent als diferents Ajuntaments i traslladar-ho als Consellers i als grups polítics del Congrés dels Diputats.

Discussió i aprovació a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya de la proposició no de Llei del PPC per fer complir a AENA la DIA de l'ampliació de l'aeroport (15 desembre 2004) - Discussió de la proposició no de Llei (expedient 250-00342/07)

 

El PPC de Gavà emetia el dia següent aquest comunicat de premsa:

Nota de premsa del PPC de Gavà sobre l'aprovació a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya d'una proposició del PPC perquè la Generalitat exigeixi a AENA que compleixi la DIA

 

La publicació L'ERAMPRUNYÀ publicava en el seu número de Gener de 2005 la següent notícia:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Gener de 2005 - Número 17)

 

 

 

LA SEGONA PROPOSICIÓ (CiU)

El 29 de novembre de 2004 (uns quinze dies abans de l'aprovació per unanimitat de l'anterior proposició no de Llei al Parlament de Catalunya), CiU presentava una altra proposició no de Llei sobre els problemes de la contaminació acústica ocasionada per l'ús irregular de la tercera pista de l'aeroport del Prat detallant els diferents incompliments de la DIA que s'estaven produint i que, fins i tot, la pròpia Ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, havia reconegut públicament.

La proposició instava al Govern de la Generalitat a instar al Govern de l'Estat a:

 • Solucionar de forma definitiva els problemes de contaminació acústica
 • Restringir l'ús de la tercera pista fins que s'haguessin implementat totes les mesures previstes en la DIA
 • Estudiar l'adquisició de sòl urbanitzable no consolidat a Gavà Mar que pugui ser en el futur incompatible amb el funcionament de l'aeroport
 • Traspassar la gestió dels aeroports a la Generalitat de Catalunya

Proposició no de Llei presentada per CiU al Parlament de Catalunya per solucionar els problemes de contaminació acústica a Gavà Mar (29 de novembre de 2004) - Proposició no de Llei presentada al Parlament (expedient 250-00426/07)

 

El 9 de març de 2005, en una sessió de la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya es discuteix aquesta proposició no de Llei.

Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) Josep Rull, diputat de CiU al Parlament de Catalunya (amb qui ens reunirem posteriorment, el 4 de maig de 2005 i el 5 de juny de 2008) iniciava la seva defensa explicant que una gran reivindicació de Catalunya com era la tercera pista de l'aeroport del Prat havia comportat un seguit de malestar als veïns de Gavà Mar perquè les coses no s'havien fet bé, no s'havia complert del tot la DIA i fins i tot, la Ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, en un gest que la honora, ho havia reconegut.
Per aquest motiu demanen que el Govern Espanyol prengués totes les mesures per solucionar aquests problemes i restringir el funcionament de la tercera pista (no anul·lar, no suspendre, però sí restringir de manera significativa les operacions fins que no es desplegués tot allò que contenia la DIA). A més, també defensava la possibilitat que la Generalitat pogués prendre mesures de caire urbanístic per prevenir situacions futures i finalment que Catalunya tingués les competències sobre els aeroports.

El President de la Comissió va explicar que a aquesta proposició no de Llei, el PPC havia formulat dues esmenes.

Josep Llobet (Diputat del PPC al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de Gavà) El Diputat gavanenc del PPC, Josep Llobet detallava que el seu grup compartia els dos primers punts de la proposició no de Llei i que demanaven que es retiressin els punts 3 i 4. Recordava que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una proposició del PPC en la que es demanava al Govern de la Generalitat que instés al Govern de l'Estat a solucionar el problema.

I que posteriorment, s'havia aprovat una proposició no de Llei d'ERC al Congrés dels Diputats on s'havia dut un esforç negociador i on s'havia aconseguit un acord i que per tant, també s'hauria d'aconseguir un acord en aquesta nova proposició.

L'oposició al punt tercer es fonamentava en que la urbanització de Llevant Mar havia estat aprovada al Ple de l'Ajuntament de Gavà amb el seu propi vot favorable i que en aquell moment estava aturat a l'expectativa de si realment l'aeroport afectava aquella zona. Si no hi afectés, l'Ajuntament i la Comissió d'Urbanisme permetrien la continuació d'aquest procés urbanitzador i si no, s'aturaria definitivament. Per tant, és un tema que ja estava en mans de la Comissió d'Urbanisme.

L'oposició al punt quart es basava en que ja existia una Comissió de l'Estatut en marxa que debatria tot el que s'hagués de debatre sobre el traspàs de la gestió dels aeroports a Catalunya.

 

 

Oriol Amorós (Diputat d'ERC al Parlament de Catalunya) Oriol Amorós, diputat d'ERC al Parlament de Catalunya (amb qui ens reunirem posteriorment, el 13 de gener de 2006) en nom dels tres partits que formen el Govern Tripartit li recorda a Josep Rull que de tot el que s'estava parlant, no es podia desvincular les decisions preses en les darreres dècades, tant de planificació urbanística i d'ubicació de la tercera pista de l'aeroport i recomana la lectura de la resolució
354/VI del Parlament de Catalunya d'una proposició no de Llei presentada per ERC que documentava com s'havia arribat a la situació d'aquell moment. Proposaven a CiU que retirin la proposició no de Llei i que llavors tots els partits polítics junts en presentessin una de nova

 

Josep Rull (Diputat de CiU al Parlament de Catalunya) Josep Rull, diputat de CiU al Parlament de Catalunya prenia de nou la paraula per dir que acceptava les esmenes del PPC però vist que els partits del Govern Tripartit no volien arribar a un acord amb aquesta proposició, retirava la proposició per presentar-ne una de nova tots cinc partits representats al Parlament de Catalunya.
Aprofita per dir-li a Oriol Amorós que li agradarà veure amb posterioritat aquestes alternatives que plantejava ERC per veure si eren plausibles o no. I recorda que en la cinquena legislatura, hi va haver una proposta d'algun grup parlamentari que proposava que el final de la tercera pista tingués una petita corba per preservar determinades zones.
Oriol Amorós, diputat d'ERC al Parlament de Catalunya, va demanar tornar a intervenir per dir-li a Josep Rull que ERC mai havia defensar una tercera pista amb una corba al final, que recordava la Diputada que ho va defensar i que no era d'ERC, sinó que era Maria Olivares del grup dels Verds.

 

La premsa va recollir aquest acord :

Notícia publicada al diari EL PUNT el 12 de maig de 2005

El 21 de setembre de 2005 quedava finalment aprovada per unanimitat a la Comissió de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, la proposició no de Llei conjunta de tots els partits polítics que era idèntica a l'aprovada anteriorment al Congrés dels Diputats:

Aprovació final de la proposició no de Llei presentada per tots els partits polítics del Parlament de Catalunya exactament igual a la resolució aprovada al Congrés dels Diputats (21 de setembre de 2005) - Aprovació de la proposició no de Llei (expedient 250-00699/07)

 

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional