Per què aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 14 - APROVACIÓ DE LES EMPREMTES SONORES DE LA CONFIGURACIÓ OEST (PREFERENT)

14) L'11 de desembre de 2003, la CSAAB va aprovar les empremtes sonores de la configuració OEST amb el vot en contra de l'Ajuntament de Castelldefels

A) Quines van ser les empremtes sonores aprovades ?

B) Comparativa entre les envolvents de les configuracions OEST i EST

C) Com va ser la discussió en aquesta reunió de la CSAAB ?

D) Com va reaccionar l'Ajuntament del Prat de Llobregat ?

E) Quines accions va iniciar l'Ajuntament de Castelldefels ?

 

 

A) QUINES VAN SER LES EMPREMTES SONORES APROVADES ?

En la setzena reunió de la CSAAB (11 de desembre de 2003), s'aproven per a la configuració OEST (escollida com preferent el mes de juliol de 2003 ) les empremtes sonores diürnes de 65dB, nocturnes de 55dB i l'envolvent amb l'únic vot en contra de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

Configuració OEST - Envolvent diürna (65 dB)
Configuració OEST - Envolvent diürna (65 dB)
Envolvent diürna en configuració OEST de 65dB de l'aeroport del Prat aprovada per la CSAAB l'11 de desembre de 2003

 

 

Configuració OEST - Envolvent nocturna (55dB)
Envolvent nocturna en configuració OEST de 55dB de l'aeroport del Prat aprovada per la CSAAB l'11 de desembre de 2003

 

 

Configuració OEST - Envolvent global (diürna 65 dB - nocturna 55dB )
Envolvent GLOBAL en configuració OEST de 65db diürns i 55dB nocturns de l'aeroport del Prat aprovada per la CSAAB l'11 de desembre de 2003

 

 

B) COMPARATIVA ENTRE LES ENVOLVENTS DE LES CONFIGURACIONS OEST I EST

Es pot observar com aquesta ENVOLVENT GLOBAL en configuració OEST és molt millor que l'ENVOLVENT en configuració EST que havia sorgit de l'Estudi d'Impacte Ambiental de finals de l'any 2000:Configuració EST - Envolvent global (diürna 65 dB - nocturna 55dB )
Envolvent GLOBAL de 65dB diürns i 55dB nocturns de l'Aeroport del Prat en configuració EST publicada a l'Estudi d'Impacte Ambiental
Sorgida de l'Estudi d'Impacte Ambiental

Però, que pràcticament tot Gavà Mar i Castelldefels quedin fora de l'ENVOLVENT GLOBAL no vol dir que quedin lliures de soroll, ni molt menys, el temps ha demostrat que aquestes rutes en configuració OEST ens deixen fora de l'envolvent però tant a prop que fan la vida insuportable.

 

 

C) COM VA SER LA DISCUSSIÓ EN AQUESTA REUNIÓ DE LA CSAAB ?

Pròximament, tota la informació

Acta de la CSSAB:

Aprovació de les empremtes sonores a la CSAAB (11 de desembre de 2003)

 

 

D) COM VA REACCIONAR L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT?

L'Ajuntament del Prat de Llobregat no podia estar més content, amb les noves empremtes sonores i la pràctica desactivació de la pista transversal, l'aeroport del Prat podria quasi duplicar la seva capacitat i en canvi, la població més propera, la que té l'aeroport en el seu terme municipal, El Prat, veuria reduït dràsticament el soroll dels avions.

En la revista municipal de l'Ajuntament del Prat del mes de març de 2004 es va publicar un extens article amb tota la informació:

Revista municipal de l'Ajuntament del Prat (març de 2004) on s'anuncia la reducció de soroll que suposarà per a la població del Prat les noves emprentes sonores de l'aeroport de Barcelona

Visió des de Gavà Mar:

La proposta de l'AVV de Gavà Mar que es va aprovar mesos més tard per la pròpia CSAAB reduirà encara més el soroll al municipi del Prat, una mitjana de 10dB dins de l'horari diürn i en major mesura dins de l'horari nocturn.

L'Ajuntament del Prat ho reconeixerà en la mateixa revista en el número de desembre de 2005.

Revista municipal de l'Ajuntament del Prat (desembre de 2005) on es reconeix que amb la nova proposta global es reduirà encara més el soroll de l'aeroport al municipi del Prat - El Prat - Revista municipal (desembre 2005)

Si s'hagués escoltat la nostra proposta abans, aquesta reducció de decibels hauria arribat moltíssim abans.

 

 

E) QUINES ACCIONS VA INICIAR L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS?

El 5 de gener de 2004, l'Ajuntament de Castelldefels comunica a la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) la seva postura contrària a les empremtes sonores aprovades en configuració oest.

El 4 de febrer de 2004, l'alcalde de Castelldefels sol·licita a AENA diverses informacions en relació a les operacions de vol i reitera la demanda de que les pistes funcionin de manera segregada i en la configuració menys perjudicial per a Castelldefels.

El 27 de febrer de 2004, l'Ajuntament de Castelldefels presenta recurs contra l'acord de la CSAAB pel que es van aprovar les empremtes sonores en configuració OEST.

L'11 de març de 2004, el Subdirector de recursos del Ministeri de Foment torna el recurs a l'Ajuntament de Castelldefels demanant que es formuli a la CSAAB.

El 25 de març de 2004, l'Ajuntament de Castelldefels presenta un requeriment previ a la via contenciosa a la DGAC i a la CSAAB sol·licitant l'anul·lació i deixar sense efecte l'aprovació de les empremtes sonores en configuració oest.

El 27 de maig de 2004, es celebra un ple a l'Ajuntament de Castelldefels en el que s'aprova la següent declaració política per unanimitat de totes les forces polítiques, exigint la màxima sensibilitat i respecte a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels:

Declaració Política unànime de l'Ajuntament de Castelldefels (27 de maig de 2004)- Declaració Política unànime (27 de maig de 2004)

El 23 de juny de 2004, l'Ajuntament de Castelldefels presenta un recurs contenciós-administratiu contra l'aprovació de les empremtes sonores en configuració oest aprovades per la CSAAB.

El 12 de juliol de 2004, la Secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admet a tràmit el recurs contenciós-administratiu presentat per l'Ajuntament de Castelldefels.

A principis de 2008, aquest recurs encara segueix viu, havent-se de repetir el procés per complet perquè no es va cridar en el seu moment a la Advocacia del'Estat.

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA

Valid HTML 4.01 Transitional