Per què aquesta tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat?

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA CAPÍTOL 21 - LA BATALLA LEGAL

21) L'autorització que la DGAC va donar a la tercera pista, així com el final de la treva negociadora de l'Ajuntament de Gavà amb AENA va donar pas a la batalla legal.

L'Ajuntament de Gavà va emprendre la via administrativa mentre l'AVV de Gavà Mar emprenia la via penal.

L'objectiu de tots era comú: acabar amb els aterratges en configuració est per la tercera pista de l'aeroport del Prat.

A) En què es basaven les reclamacions ?

B) Com va evolucionar la via administrativa ?

C) Com va evolucionar la via penal (Querella criminal) ?

 

 

 

A) EN QUÈ ES BASAVEN LES RECLAMACIONS ?

La DGAC va considerar que es podia posar en funcionament la tercera pista malgrat que en aquell moment respecte a les condicions fixades per la D.I.A. i d'obligat compliment :

 • No estava elaborat per la CSAAB el pla de control i gestió de les operacions d'enlairament i aterratge
 • No estaven publicades a AIP Espanya unes rutes de sortida i entrada que s'ajustessin escrupulosament a les trajectòries aprovades en la CSAAB i que exigissin a AENA que no apliqués altres rutes diferents a aquestes
 • La xarxa de mesuradors de soroll no estava operativa
 • Lògicament, tampoc estava operatiu el programa operatiu de seguiment i control de soroll basat en aquesta xarxa de mesuradors de soroll.
 • AENA no havia presentat ni s'havia aprovat per la CSAAB el sistema gràfic de seguiment de les trajectòries
 • AENA no havia presentat ni s'havia aprovat per la CSAAB el protocol d'informació que havia de garantir als membres de la CSAAB accedir a la informació dels controladors aeris o pilots que incompleixin les trajectòries o els perfils d'ascens aprovats
 • No resultaven d'obligat compliment pels pilots i controladors aeris que operaven a l'aeroport de Barcelona, els procediments anti-soroll d'enlairament NAPD aplicats pel càlcul de les empremtes sonores


PER TOT AIXÒ, LA D.G.A.C. NO HAURIA D'HAVER AUTORITZAT LA POSADA EN SERVEI DE LA TERCERA PISTA.

 

Tots els grups polítics de l'Ajuntament de Gavà (PSC, PP, CiU, EUiA, ERC i ICV) ho veien també així com es pot llegir en la declaració política aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Gavà el 28 d'octubre de 2004.

Declaració política aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Gavà en suport als veïns de Gavà Mar (28 d'octubre de 2004) - Declaració política UNÀNIME (28 d'octubre de 2004)

 

o per exemple en aquesta notícia publicada en la publicació PARLEM-NE editada per CiU-Gavà:

Notícia publicada a la publicació PARLEM-NE (Abril de 2005)

 

o per exemple en aquest acord entre ICV-EUiA de Gavà i Castelldefels:

Comunicat conjunt d'ICV i EUiA de Gavà i Castelldefels demanant el tancament temporal de la tercera pista (10 de novembre de 2004)

 

 

 

B) COM VA EVOLUCIONAR LA VIA ADMINISTRATIVA ?

L'Ajuntament de Gavà, el 20 d'octubre de 2004, es va dirigir per escrit al Ministeri de Medi Ambient sol·licitant que comprovés el total compliment de les mesures preventives establertes a la DIA i que requerís a la Direcció General d'Aviació Civl (DGAC) la suspensió cautelar i inmediata de l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat

Requeriment de l'Ajuntament de Gavà al Ministeri de Medi Ambient (20 d'octubre de 2004) - Requeriment de l'Ajuntament de Gavà al Ministeri de Medi Ambient (20 d'octubre de 2004)

 


L'Ajuntament de Gavà, el 21 d'octubre de 2004, es va dirigir per escrit a la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) sol·licitant l'anulació de la seva resolució de 27 de setembre de 2004 en la que autoritzava la posada en servei de la tercera pista i que de manera cautelar s'impedís absolutament l'ús d'aquesta pista fins que no s'acredités el total compliment de les mesures preventives establertes a la DIA.

Requeriment de l'Ajuntament de Gavà a la DGAC (21 d'octubre de 2004) - Requeriment de l'Ajuntament de Gavà a la DGAC (21 d'octubre de 2004)

 

El 25 d'octubre de 2004, l'Ajuntament de Gavà va fer un altre requeriment, aquest al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya perquè aquest requerís al Ministeri de Medi Ambient que fes complir la DIA al Ministeri de Foment, també se li demanava que vigilés i controlés exhaustivament la incidència de la contaminació acústica a Gavà Mar dels aterratges per la tercera pista de l'aeroport del Prat.

Requeriment de l'Ajuntament de Gavà al Departament de Medi Ambient (25 d'octubre de 2004) - Requeriment de l'Ajuntament de Gavà al Departament de Medi Ambient (25 octubre 2004)

 

El 3 de novembre de 2004, l'Ajuntament de Gavà enviava una detallada petició d'informació a AENA sobre el compliment de la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat:

Petició d'informació de l'Ajuntament de Gavà a AENA sobre el compliment de la DIA de l'ampliació de l'aeroport del Prat (3 de novembre de 2004) - Petició d'informació de l'Ajuntament de Gavà a AENA (3 novembre 2004)

 

Passat un mes, els requeriments de l'Ajuntament de Gavà, tant al Ministeri de Medi Ambient com a la DGAC, no van ser ni tan sols contestats pel que es podien considerar com desestimats per silenci administratiu.

 

Llavors, l'Ajuntament de Gavà va presentar, el 29 de novembre de 2004, un recurs contenciós-administratiu contra la desestimació per silenci administratiu del requeriment a la DGAC, sol·licitant cautelarment la suspensió de l'ús de la tercera pista fins que no es complissin totes les mesures preventives establertes a la DIA.

Recurs contenciós-administratiu presentat per l'Ajuntament de Gavà contra la desestimació per silenci administratiu de la DGAC al requeriment de la suspensió temporal dels aterratges per la tercera pista de l'aeroport del Prat (29 de novembre de 2004) - Recurs contenciós-administratiu contra DGAC (29 de Novembre de 2004)

 

L'Ajuntament de Gavà també va presentar, el 30 de novembre de 2004, un recurs contenciós-administratiu contra la desestimació per silenci administratiu del requeriment fet al Ministeri de Medi Ambient.

Recurs contenciós-administratiu presentat per l'Ajuntament de Gavà contra la desestimació del Ministeri de Medi Ambient per silenci administratiu de la suspensió temporal dels aterratges per la tercera pista de l'aeroport del Prat (29 de novembre de 2004) - Recurs contenciós-administratiu contra Ministeri Medi Ambient (30 de Novembre de 2004)

 

El 3 de desembre de 2004, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va acordar que no havia d'haver suspensió cautelar de l'ús de la tercera pista.

 

El 29 de desembre de 2004, el TSJM donava trasllat als demandats (Ministeri de Medi Ambient i AENA)

 

El 16 de febrer de 2005, el Ministeri de Medi Ambient va respondre

 

El 25 de febrer de 2005, AENA va respondre

 

El 9 de març de 2005, el TSJM va decidir que no s'havia de suspendre l'autorització d'ús de la tercera pista ni tampoc aplicar cap altra mesura cautelar.

 

L'1 d'abril de 2005, l'Ajuntament de Gavà va interposar un recurs de súplica insistint en què només es demanava la suspensió parcial de la tercera pista, és a dir, només els seus aterratges en configuració est, aportant la proposició no de Llei aprovada al Congrés dels Diputats per unanimitat.

 

El 4 d'abril de 2005, el TSJM donava trasllat als demandats (Ministeri de Medi Ambient i AENA) que responien.

 

El 13 de maig de 2005, el TSJM dictava un aute en el que obligava a AENA a mantenir les mesures cautelars que la pròpia AENA havia pres i que consistien en no utilitzar la tercera pista per aterratges en configuració est:

- ni en horari nocturn
- ni els dissabtes per la tarda
- ni els diumenges pel matí

Aute del TSJM estimant parcialment el recurs presentat per l'Ajuntament de Gavà i obligant a AENA a mantenir les mesures cautelars (13 de maig de 2005) - Aute del TSJM (13 de Maig de 2005)

 

Aquesta va ser una petita victòria perquè malgrat que posava l'interès general per sobre de la salut dels veïns de Gavà Mar, suposava un reconeixement de la pròpia demandada (AENA) de la necessitat d'algunes mesures cautelars en l'ús de la tercera pista de l'aeroport del Prat en configuració est.

 

A principis del 2008 es coneix que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Gavà contra la posada en funcionament de la tercera pista de l'aeroport per considerar que la mateixa es va realitzar respectant tota la reglamentació i requeriments exigibles. Amb independència de que discrepem de tal criteri, circumstància que la mateixa Ministra de Medi Ambient (Cristina Narbona) va reconèixer en el seu moment: Notícies publicades a la prema sobre aquest tema

El que més ens desagrada de la resolució judicial és que es realitzin comentaris relatius a que la contaminació acústica soferta aquests anys no hagi sigut greu (el que contradiu per complet tant els informes forenses com del
Fiscal de Medi Ambient de Catalunya).

En qualsevol cas, els efectes d'aquesta sentència es limiten a declarar que les condicions tècniques exigibles per a la posada en funcionament de la tercera pista es van respectar en la seva generalitat, però sense entrar en cap moment en el fonamental tema referent a què no es va adoptar un sistema d'utilització de pistes que respectés el principi bàsic de la declaració d'aquest impacte mediambiental en el sentit de que es minimitzés al màxim la contaminació acústica, temàtica aquesta darrera que segueix oberta davant dels Tribunals de Justícia.


Notícia publicada a L'ERAMPRUNYÀ (Número 56 - Abril 2008) sobre la pèrdua per part de l'Ajuntament de Gavà d'aquest contenciós contra AENA

 

El 19 de setembre de 2008, l'edició digital del periòdic municipal de l'Ajuntament de Gavà (EL BRUGUERS) publica la següent notícia informant que després de la desestimació per part del TSJM del recurs contenciós-administratiu, ara l'Ajuntament de Gavà ha presentat un recurs de cassació davant la instància superior (Tribunal Suprem): Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Notícia publicada a l'edició digital del periòdic municipal de Gavà (EL BRUGUERS) on s'anuncia que l'Ajuntament de Gavà porta el soroll dels avions fins el Tribunal Suprem (19 de setembre de 2008)

 

El 7 de desembre de 2011, el Tribunal Suprem emet la següent sentència desestimant el recurs extraordinari de casació que havia presentat l'Ajuntament de Gavà, tres anys enrere, finalitzant així el recorregut de la via administrativa

Sentència del Tribunal Suprem desestimant el recurs extraordinari de casació presentat per l'Ajuntament de Gavà en el procés judicial contenciós-administratiu per la posada en marxa de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (7 de desembre de 2011) - Sentència del Tribunal Suprem (7 de Desembre de 2011)

 

 

 

 

C) COM VA EVOLUCIONAR LA VIA PENAL (QUERELLA CRIMINAL)?

 

El 20 de novembre de 2004, El Fiscal de Medi Ambient (José Joaquín Pérez de Gregorio) obria diligències d'OFICI sobre els sorolls que estava provocant la tercera pista de l'aeroport del Prat i enviava un equip dels Mossos d'Esquadra a investigar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


Vídeo emès a TV3 sobre la decisió del Fiscal de Medi Ambient de Catalunya d'enviar els Mossos d'Esquadra a investigar els sorolls de la tercera pista de l'aeroport del Prat a Gavà Mar - Notícia emesa a TV3 (20 novembre 2004) (Fiscalia investiga) (Vídeo)

 


L'AVV de Gavà Mar va presentar una querella criminal contra els responsables de la posada en marxa de la tercera pista, a aquesta querella s'hi va afegir posteriorment l'associació Platja de Gavà.

Aquesta querella es va presentar inicialment als Jutjats de Gavà que es van declarar territorialment incompetents el 10 de març de 2005.


Durant el mes de maig de 2005, més de cent veïns de Gavà Mar van presentar denúncies a la Fiscalia de Medi Ambient tal i com va recollir la premsa Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema:

Notícia publicada al diari EL PUNT (6 de maig de 2005) sobre les denúncies presentades per veïns de Gavà Mar per les molèsties generades per la tercera pista de l'aeroport del Prat Notícia publicada al diari EL FAR (20 de maig de 2005) sobre les denúncies interposades per veïns de Gavà Mar per les molèsties generades per la tercera pista de l'aeroport del Prat

 

La querella es va presentar el 7 de juliol de 2005 als Jutjats del Prat de Llobregat

Querella criminal interoposada per l'AVV de Gavà Mar contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (7 de juliol de 2005) - Querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar (7 de juliol de 2005)

 

El Jutjat del Prat la va admetre el 13 de juliol de 2005.

Admissió de la querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar als Jutjats del Prat (13 de juliol de 2005) - Admissió querella criminal (Jutjat d'El Prat) (13 juliol de 2005)

 

 

El 2 d'agost de 2005, declarava presencialment als Jutjat del Prat, la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar, Elisabet Martínez, per confirmar la querella criminal.

 

Mossos d'Esquadra A finals de l'any 2005 es feia públic el resultat de l'informe dels Mossos d'Esquadra (encarregat per la Fiscalia de Medi Ambient) i aquest era demolidor donant la raó als veïns de Gavà Mar: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat Extracte de l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la contaminació acústica soferta a Gavà Mar després de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat

 

Entre d'altres irregularitats, els Mossos d'Esquadra detectaven que l'Estudi d'Impacte Ambiental tenia un total de 97 fulls, però AENA al fer la seva transcripció a la Declaració d'Impacte Ambiental, va finalitzar-la a la pàgina 65 que és el punt on just comencen les afirmacions de l'empresa CEDEX negatives als interessos d'AENA (31 pàgines de 97) on queda molt clar que van identificar una afectació molt important a la zona de Gavà Mar provinent exclusivament del soroll dels avions.

El Fiscal de Medi Ambient després d'estudiar l'informe dels Mossos d'Esquadra va decidir també sol·licitar el tancament de la tercera pista en aterratges en configuració EST sobre Gavà Mar tal i com va recollir la premsa:

Portada del diari AVUI (7 d'abril de 2006), amb doble click --> L'article complet Notícia publicada a El Periódico de Catalunya (8 d'abril de 2006)
Notícia publicada al diari AVUI (8 d'abril de 2006)

 

A partir de la posada en servei d'un nou TMA el 27 d'octubre de 2005, l'afectació acústica es va extendre a tot Castelldefels, això va provocar que s'hi afegissin denúncies individuals de veïns de Castelldefels i que la recentment creada plataforma "Prou Soroll" es personés també en aquesta querella.

 

La publicació L'ERAMPRUNYÀ recull el juliol del 2006 la decisió de l'Ajuntament de Gavà de no donar suport a la querella criminal presentada per l'AVV de Gavà Mar en defensa dels veïns de Gavà Mar pel sofriments dels dos darrers anys

 

El 15 de novembre de 2006 es van fer públics els noms dels tres imputats en la QUERELLA CRIMINAL: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Imputació a la querella criminal contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat
 • Jaime Alejandre: Director General de Calidad Ambiental del Ministeri de Medi Ambient
 • Manuel Bautista: Director General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment
 • Manuel Azuaga: President d'AENA

Notícia publicada a L'ERAMPRUNYÀ (Número 40 - Desembre 2006) sobre la imputació d'alts càrrecs en la querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat

 

Notícia publicada a EL TRIANGLE el 25 de desembre de 2006

El 20 de desembre de 2006 era la data en la que havien de declarar els 3 imputats en el Jutjat del Prat.

Però, la Jutgessa va acceptar que no s'haguessin de desplaçar a Barcelona i que la declaració es fes per video-conferència dos mesos més tard (20 de febrer de 2007) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

L'advocat de l'AVV de Gavà Mar presenta recurs contra aquesta decisió:

Recurs de l'AVV de Gavà Mar a l'ajornament de la declaració perquè sigui feta per video-conferència (22 de Desembre de 2006) - Recurs de l'AVV de Gavà Mar (22 de Desembre de 2006)


El 28 de desembre de 2006 el Jutjat del Prat denega un altre recurs presentat pels imputats contra la seva imputació, mantenint-los a tots tres com imputats.


El 12 de gener de 2007 el Jutjat del Prat decideix ajornar fins el mes de març la declaració dels tres imputats ja que l'advocat dels veïns de Castelldefels té un altre judici el mateix dia que estava prevista la declaració.


El 25 de gener de 2007 el Jutjat del Prat decideix que els tres imputats no declarin per videoconferència i que ho hagin de fer presencialment. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


El 8 de maig de 2007 L'Audiència de Barcelona confirma la decisió del Jutjat del Prat per la que els tres imputats no declararan per videoconferència i ho hauran de fer presencialment el proper 18 de juliol al Jutjat número 3 del Prat. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Nota de premsa de Prou Soroll (Castelldefels) sobre la confirmació de la data del 18 de juliol per la declaració dels imputats (14 de juny de 2007)- Nota de Premsa (14 de juny de 2007)


A finals de juny de 2007 el Jutjat del Prat es fa enrera i decideix finalment que els tres imputats puguin declarar per videoconferència des de Madrid.

 


El 18 de juliol de 2007, els 3 imputats en la querella criminal declaren per videoconferència i presenten unes extenses al·legacions sol·licitant que s'arxivi la querella criminal. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Al·legacions de la defensa dels tres imputats en la querella criminal per la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (18 Juliol 2007) - Al·legacions de la defensa dels imputats (18 Juliol 2007)

Reportatge sobre aquesta declaració publicat a la publicació TRIBUNA:

Reportatge publicat a TRIBUNA sobre els declaracions dels imputats de la querella criminal (27 de juliol de 2007)

Notícia publicada al diari AVUI:

Notícia publicada al diari AVUI (19 de juliol de 2007)

 


El 24 de juliol de 2007, el nostre advocat i membre fundador de l'AVV de Gavà Mar, David Jurado, respon a aquestes al·legacions de manera realment excel·lent desmuntant una per una totes les mentides i mitges veritats de les al·legacions de la defensa i demanant que no s'arxivi la querella sinó que aquesta continuï endavant i que el proper pas sigui fixar data i hora perquè es ratifiquin els informes mèdico-forenses que acompanyaven a la nostra querella criminal.

Al·legacions presentades per l'AVV de Gavà Mar en resposta a les al·legacions presentades per la defensa dels 3 imputats en la querella criminal (24 de Juliol de 2007) - Al·legacions AVV de Gavà Mar (24 Juliol 2007)

 


El 5 de setembre de 2007, es fa públic que la Magistrada Jutge (Mónica Roche) del Jutjat número 3 del Prat havia decidit arxivar provisionalment la querella criminal Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema L'AVV de Gavà Mar anuncia que recorrerà aquesta decisió al comprovar que l'aute judicial conté tots els arguments d'AENA menyspreuant la feina dels Mossos d'Esquadra i el patiment dels veïns:

Aute del Jutjat número 3 del Prat arxivant provisionalment la querella criminal de l'AVV de Gavà Mar (2 d'Agost de 2007) - Aute del Jutjat nº3 del Prat (2 Agost 2007)

 

El 13 de setembre de 2007, l'AVV de Gavà Mar presenta un ampli i contundent recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra l'arxiu provisional de la querella criminal. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema Prou Soroll anuncia també que recorrerà l'aute judicial: Notícia publicada al diari METRO el 14 de setembre de 2007

Recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra l'aute del Jutjat 3 del Prat que arxivava provisionalment la querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (13 de setembre 2007) - Recurs de l'AVV de Gavà Mar (13 Setembre 2007)

Notícia publicada al diari 20 MINUTOS el 14 de setembre de 2007

 


El 16 de novembre de 2007, es coneix que el Fiscal de Medi Ambient de Catalunya, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha demanat que no s'arxivi la nostra querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema sense entrar en el fons de la qüestió.

 


El 9 de gener de 2008, la Magistrada Jutge suplent (Xènia San José) del Jutjat número 3 del Prat desestima el nostre recurs de reforma donant per bo l'arxiu de la querella criminal (era la mesura esperada). Ara haurà de ser l'Audiència Provincial de Barcelona la que s'haurà de pronunciar. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Aute del Jutjat número 3 del Prat desestimant el nostre recurs de reforma de l'arxiu de la querella criminal (9 de gener de 2008) - Desestimació recurs de reforma (Jutjat 3 d'El Prat) (9 Gener 2008)

 

El 24 d'abril de 2008 es celebra la vista oral de l'Audiència Provincial de Barcelona on sol·licitem que es reobri el cas i que es faci una investigació completa dels fets denunciats.


L'1 de juliol de 2008 (3 anys després de la presentació de la querella), l'Audiència Provincial de Barcelona decideix reobrir el cas i seguir amb les investigacions tal i com sol·licitàvem els veïns de Gavà Mar i Castelldefels i la Fiscalia de Medi Ambient: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


Nota de premsa de l'AVV de Gavà Mar sobre la reobertura de la querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (2 de Juliol de 2008) - Nota de premsa (2 Juliol 2008)


Aute de l'Audiència Provincial de Barcelona reobrint la querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (1 de Juliol de 2008) - Aute de l'Audiència Provincial de Barcelona (1 Juliol 2008)


Intervenció de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez) al programa "El matí a 4 bandes" de Ràdio 4 per comentar la reoberturar de les investigacions de la nostra querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (3 de Juliol de 2008) - Intervenció de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (3 de Juliol de 2008) (Àudio)


Notícia publicada al diari 20 Minutos el 3 de Juliol de 2008 sobre la reobertura per part de l'Audiència de Barcelona de la investigació pels sorolls de l'aeroport del Prat


Notícia publicada al diari EL PERIÓDICO el 3 de Juliol de 2008 sobre la reobertura per part de l'Audiència de Barcelona de la investigació pels sorolls de l'aeroport del Prat

 

El 27 de Juliol de 2008, el diari EL PUNT publica una entrevista a l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, on explica quin és el seu posicionament sobre aquesta qüestió:

Extracte de l'entrevista a l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) publicada al diari EL PUNT el 27 de juliol de 2008

 

D'altra banda, el número 59 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Juliol de 2008) publica la següent notícia sobre aquest tema recordant el poc èxit judicial de les mesures empreses per l'Ajuntament contra AENA:

Notícia publicada al número 59 (Juliol de 2008) de la publicació L'Eramprunyà sobre la reobertura per part de l'Audiència de Barcelona de la querella pel soroll dels avions de l'aeroport del Prat sobre Gavà Mar

 

 

El 28 de juliol de 2008, la querella criminal ja està de nou al Jutjat número 3 del Prat on la seva Magistrada Jutge (Mónica Roche) dicta la següent providència ordenant que es practiquin les diligències que va acordar l'Audiència Provincial de Barcelona al resoldre els recursos d'apelació que són:

Diligències sol·licitades per l'AVV de Gavà Mar:

 • Requerir a la DGAC del Ministeri de Foment que presenti "el pla d'aïllament acústic", preceptiu segons la DIA condició tercera apartat B, així com la certificació de en quina acta de la CSAAB va ser presentat aquest pla i aprovat per la mateixa.
 • Requerir a la DGAC del Ministeri de Foment que presenti "el pla de control i gestió de les operacions d'enlairament i aterratge", preceptiu segons la DIA condició tercera apartat C, així com la certificació de en quina acta de la CSAAB va ser presentat aquest pla i aprovat per la mateixa.
 • Requerir a la DGAC del Ministeri de Foment que presenti "l'estudi sobre el disseny de la xarxa de mesuradors de soroll en continu contemplats en el programa operatiu de seguiment, control i vigilància del soroll que AENA havia de dissenyar i tenir operativa abans de l'entrada en servei de la tercera pista", preceptiu segons la DIA condició tercera apartat E, així com la certificació de en quina acta de la CSAAB van ser presentats aquests estudis i aprovats per la mateixa.

Diligències sol·licitades per l'AVV Platja de Gavà:

 • Requerir a la Direcció General de Seguretat Ciutadana quins van ser els funcionaris que van fer l'informe atestat 041/04-H1000 (informe dels Mossos d'Esquadra) per a la seva ratificació, aclariment i ampliació i per sotmetre's a les preguntes en qualitat de testimonis.
 • Requerir a la DGAC del Ministeri de Foment una còpia de la certificació de la CSAAB que va servir de base per a l'atorgament de l'autorització de la posada en funcionament de la tercera pista el 27 de setembre de 2004.

Diligències sol·licitades per la Plataforma Prou Soroll de Castelldefels:

 • Prova pericial: requerir domicili on citar al Sr. Joan Altabella perquè ratifiqui l'estudi de juliol de 2006 (Estudi d'impacte acústic dels avions al municipi de Castelldefels)
 • Prova pericial: requerir domicili on citar al representant de l'OMSICA perquè ratifiqui l'informe tècnic relatiu a les medicions realitzades entre el 9 i el 15 d'abril de 2007.
 • Prova pericial: requerir al Metge forense que estudiï la documentació mèdica i que emeti un informe en relació a la causa-efecte entre el soroll i la que es consigna en la mateixa

Providència del Jutjat número 3 del Prat ordenant que es practiquin les diligències que va acordar l'Audiència Provincial de Barcelona al resoldre els recursos d'apelació de la nostra querella criminal (28 de Juliol de 2008) - Providència del Jutjat 3 El Prat (28 Juliol 2008)

 

 

El 8 d'agost de 2008, el Fiscal Delegat de Medi Ambient i Urbanisme, José J. Pérez De-Gregorio, sol·licita al Jutjat del Prat que practiqui la següent diligència d'instrucció complementària: Prendre declaració com IMPUTATS a les següents persones:

 • Francisco Javier Montoro Chiner: Director del Pla Barcelona d'AENA
 • A la persona que ocupava el càrrec de Cap del Centre de Control de Navegació Aèria de l'Aeroport del Prat entre els mesos de novembre de 2004 i novembre de 2005 i següents
 • A la persona que ocupava el càrrec de Director de l'Aeroport del Prat entre els mesos de Novembre de 2004 i Novembre de 2005 i següents

Petició de la fiscalia de Medi Ambient per fer declarar a tres nous imputats en la querella criminal interposada contra els responsables de la posada en marxa de la tercera pista de l'aeroport del Prat (8 d'Agost de 2008) - Petició de la Fiscalia de Medi Ambient (8 d'Agost de 2008)

 

El 21 d'octubre de 2008, la Magistrada-Jutge del Jutjat número 3 del Prat (Mónica Roche) li demana al Fiscal de Medi Ambient que indiqui:

 • Les circumstàncies i motius que han portat a sol·licitar la declaració en aquest procediment en qualitat d'imputats i no de testimonis
 • Els fets que s'imputen a cadascun d'ells
 • El delicte o delictes presumptament comesos per cadascun d'ells
 • Els extrems concrets sobre els que el Ministeri Fiscal interessa que declari cadascun d'ells

Providència del Jutjat número 3 del Prat demanant informació a la Fiscalia de Medi Ambient sobre les noves imputacions que sol·licita en la nostra querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat (10 d'Octubre de 2008) - Providència del Jutjat 3 El Prat (10 d'Octubre de 2008)

 

El 27 de novembre de 2008, la Magistrada-Jutge del Jutjat número 3 del Prat (Mónica Roche) finalment dicta un aute on denega les tres imputacions addicionals que havia sol·licitat el Fiscal de Medi Ambient Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i a més, denega 2 diligències sol·licitades per l'AVV Platja de Gavà i una altra sol·licitada per la Plataforma Prou Soroll de Castelldefels:

Aute del Jutjat número 3 del Prat denegant la imputació del Director del Pla Barcelona i del director de l'aeroport del Prat que havia sol·licitat el Fiscal de Medi Ambient (27 de Novembre de 2008) - Aute del Jutjat 3 El Prat (27 de Novembre de 2008)

 

El 5 de maig de 2009 finalitza una d'aquestes diligències: la realització d'un informe medicoforense a partir de la documentació mèdica aportada a la querella per emetre un informe en relació a la relació causa-efecte entre el soroll i els problemes mèdics que van patir els veïns de Gavà Mar arran de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat.

L'informe medicoforense imparcial realitzat per les dues metges forenses designades pel Jutjat núm. 3 del Prat conclou que “existeix una relació de causalitat entre l'emissió del soroll i la simptomatologia presentada per la població, segons ha quedat acreditat documentalment”. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


Informe medicoforense encarregat pel Jutjat 3 del Prat on es conclou que la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat va provocar importants problemes de salut als veïns de Gavà Mar (5 de Maig de 2009) - Informe medicoforense encarregat pel Jutjat 3 del Prat (5 Maig 2009)


Nota de premsa de l'AVV de Gavà Mar sobre l'informe medicoforense encarregat pel Jutjat 3 del Prat on es conclou que la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat va provocar importants problemes de salut als veïns de Gavà Mar (4 de Juny de 2009) - Nota de premsa (4 Juny 2009)


Reportatge publicat el 5 de Juny de 2009 al diari AVUI sobre l'informe medicoforense que confirma que la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat va provocar importants problemes de salut als veïns de Gavà Mar


Notícia publicada al diari LA RAZÓN sobre l'informe medicoforense encarregat pel Jutjat 3 del Prat que conclou que la posada en servei de la tercera pista va provocar greus problemes de salut als veïns de Gavà Mar (6 Juny 2009)


Notícia emesa a CATALUNYA INFORMACIÓ sobre l'informe medicoforense encarregat pel Jutjat 3 del Prat que conclou que la posada en servei de la tercera pista va provocar greus problemes de salut als veïns de Gavà Mar (inclou declaracions de l'advocat de l'AVV de Gavà Mar, David Jurado) (4 juny 2009) - Notícia emesa el 4 de Juny de 2009 (àudio)

 

 

El 12 de novembre de 2009, la Magistrada-Jutge del Jutjat número 3 del Prat (Mónica Roche) dicta un aute de sobreseïment de les actuacions Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema però amb les següents matisacions:

 • Es tracta d'un sobreseïment PROVISIONAL i per tant, es poden reprendre les actuacions si de nou es comet un delicte.
 • Fa reserva expressa perquè els perjudicats exercitin accions judicials en via civil
 • L'advocacia de l'Estat havia demanat el sobreseïment definitiu, el que comportava la inexistència definitiva de delicte i el fet que no es poguessin reprendre les actuacions en el futur.

Aute del Jutjat número 3 del Prat dictant sobreseïment provisional de les actuacions en la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (12 de Novembre de 2009) - Aute del Jutjat 3 El Prat (12 de Novembre de 2009)

 

L'Associació de veïns de Gavà Mar formula recurs davant del Jutjat del Prat:

Recurs de reforma de l'AVV de Gavà Mar al sobreseïment provisional de les actuacions en la querella criminal presentada contra els resposables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (13 de Novembre de 2009) - Recurs de reforma de l'AVV de Gavà Mar (13 de Novembre de 2009)

 

I emet la següent nota de premsa:

Nota de premsa de l'AVV de Gavà Mar sobre el sobreseïment provisional de les actuacions en la querella criminal presentada contra els resposables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (16 de Novembre de 2009) - Nota de premsa de l'AVV de Gavà Mar (16 de Novembre de 2009)

 

Aquesta notícia emesa a Catalunya Informació el 18 de novembre de 2009 inclou declaracions del nostre advocat, David Jurado:

Notícia emesa a CATALUNYA INFORMACIÓ sobre el recurs que ha presentat l'AVV de Gavà Mar a la decisió del Jutjat del Prat de sobreseure provisionalment les actuacions en la querella criminal contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (19 novembre 2009) - Notícia emesa el 18 de Novembre de 2009 (àudio)

 

El periòdic El Bruguers publica la següent notícia:

Notícia publicada al periòdic EL BRUGERS sobre el recurs de l'Associació de veïns de Gavà Mar a l'arxiu de la querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (10 Desembre 2009)

 

 

L'1 de març de 2010, l'Audiència de Barcelona dicta el següent aute que ens dóna la raó i reobre la querella criminal Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema:

Aute de l'Audiència de Barcelona reobrint la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (1 de Març de 2010) - Aute de l'Audiència de Barcelona (1 de Març de 2010)


L'aute afirma que durant un temps, abans que s'adoptessin les mesures correctores (la nostra proposta global), els sorolls produïts pels avions que aterraven a l'aeroport del Prat (per la tercera pista) emetien sorolls superiors als permesos legalment en la normativa aplicable. Per això, en aquest moment es pot establir que el trànsit aeri de l'aeroport del Prat produïa sorolls superiors als nivells permesos legalment, amb infracció de les normes que protegeixen als ciutadans contra aquesta pertorbació en les seves vides. Havent-hi constatat no només el greu risc que tals soroll han suposat pels veïns, sinó que s'ha constatat la producció del perjudici concret.

Per tant, la sala considera que es desprèn que els fets investigats puguin ser constitutius d'un delicte de contaminació acústica, el que justifica que es passi a la següent fase judicial, estimant-hi així els recursos.

 

El 13 de març de 2010, el diari AVUI publica el següent complet reportatge sobre aquest aute judicial. Inclou declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez) i de l'advocat i membre fundador de l'AVV de Gavà Mar (David Jurado). Cliqueu per veure'l en detall:


Notícia publicada al diari AVUI sobre l'aute de l'Audiència de Barcelona reobrint la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (13 de Març de 2010)Els diaris EL PUNT i EL MUNDO publiquen les següents notícies sobre aquest aute:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre l'aute de l'Audiència de Barcelona reobrint la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (13 de Març de 2010) Notícia publicada al diari EL MUNDO sobre l'aute de l'Audiència de Barcelona reobrint la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (13 de Març de 2010)

 

 

El 25 de març de 2010, el Jutjat número 3 del Prat de Llobregat dicta el següent aute pel que la querella criminal segueix endavant:


Aute del Jutjat 3 del Prat de Llobregat pel que la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat segueix endavant (25 de Març de 2010)

 

 

El 12 de desembre de 2011, la nova Fiscal de Medi Ambient (María José Fernández Montoro) presenta un escrit al Jutjat del Prat canviant completament el criteri que havia mantingut el seu predecessor en el càrrec i demanant ara el sobreseïment del cas:

Escrit del Fiscal de Medi Ambient demanant el sobreseïment de la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (12 de Desembre de 2011) - Escrit de la nova Fiscal de Medi Ambient (12 de Desembre de 2011)

 

 

El 19 d'abril de 2012, el Jutjat número 3 del Prat de Llobregat (on ara el Jutge és Sandra García Fuentes) no fa cas de la demanda de la Fiscalia de Medi Ambient i dicta el següent aute d'obertura de judici oral: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Aute del Jutjat número 3 del Prat ordenant l'obertura de judici oral per la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (19 d'Abril de 2012) - Aute del Jutjat núm.3 del Prat (19 d'Abril de 2012)


Notícia publicada al diari EL MUNDO sobre la decisió del Jutjat del Prat de que s'obri judici per la querella criminal interposada contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (27 Abril 2012)

 

 

L'1 de febrer de 2013, el Jutjat Penal número 6 de Barcelona (la Jutge és Mª.Graziella Moreno Graupera) fixa la celebració del judici oral en els dies 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 i 30 de setembre de 2013. Els dos primers dies es farà l'interrogatori dels acusats. Els dies següents: les declaracions testificals i les pericials. Finalment, el darrer dia: les conclusions. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema


Diligència del Jutjat Penal 6 de Barcelona fixant les dates per la celebració del judici oral motivat per la querella criminal presentada contra els reponsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat (1 de Febrer de 2013) - Diligència del Jutjat Penal núm.6 de Barcelona (1 de Febrer de 2013)Reportatge emès a 'Catalunya Informació'Notícia publicada al diari 'ARA'


Notícia publicada al diari ARA sobre la fixació de dates pel judici contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista del Prat (11 de Febrer de 2013)Notícia publicada a la WEB del diari 'EL MUNDO'


Notícia publicada a la web del diari EL MUNDO sobre la fixació de dates pel judici contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista del Prat (10 de Febrer de 2013)

 

 

Tornar al menú principal de la secció TERCERA PISTA