CRONOLOGIA DE LA LLUITA PER EVITAR
LES PISTES INDEPENDENTS
A L'AEROPORT DEL PRAT

Després d'aconseguir allargar la pista transversal per evitar els enlairaments per la pista principal (1998), després d'aconseguir que la pista principal s'allargués cap a la Zona Franca i no cap a Gavà Mar (2002), després de demostrar que es podien aplicar unes altres configuracions a l'aeroport del Prat mediambientalment molt més beneficioses (2006), després de tot això ... un nou problema es planteja pels veïns del litoral del Baix Llobregat: les pistes independents

 

A ) Què significa "Pistes INDEPENDENTS" a l'aeroport del Prat ?

B ) On es decidirà si s'han d'aplicar les pistes independents a l'aeroport del Prat ?

C ) Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Gavà (1 vot a la CSAAB)

D )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Castelldefels (1 vot a a la CSAAB)

E )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament del Prat (1 vot a a la CSAAB)

F )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Viladecans (1 vot a a la CSAAB)

G )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Sant Boi (1 vot a a la CSAAB)

H )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Sitges (sense vot a a la CSAAB)

I )Cronologia de les gestions de l'Ajuntament de Begues (sense vot a a la CSAAB)

J Proposicions no de Llei al Congrés dels Diputats

K ) Estudis realitzats en el Grup Tècnic de Treball del Soroll (GTTR) de la CSAAB

 

 

A) QUÈ VOL DIR "PISTES INDEPENDENTS" A L'AEROPORT DEL PRAT ?

Que l'aeroport del Prat funcioni amb pistes INDEPENDENTS vol dir que funcioni amb les dues pistes paral·leles, la principal (25R-07L) i la tercera (25L-07R) com si fossin dos aeroports independents.

Per tant, la pista principal s'utilitzaria simultàniament per enlairaments i per aterratges mentre la tercera pista s'utilitzaria també simultàniament per enlairaments i aterratges.

Això significaria en configuració OEST (preferent) que s'enlairarien avions des de la tercera pista en direcció Gavà Mar fent el gir cap el mar i alhora s'enlairarien avions per la pista principal en direcció Gavà Mar i Castelldefels, fent-se sentir a les noves zones que està urbanitzant Viladecans, al barris del sud de Gavà, a tot Gavà Mar, a tot Castelldefels, a Begues i a Les Botigues de Sitges.

Pistes independents a l'aeroport del Prat (configuració OEST)

Quan s'hagués d'aplicar la configuració EST (no preferent), veuríem aterratges simultanis per totes dues pistes, per tant sobrevolant tots els barris marítims de Castelldefels i Gavà Mar.

Pistes independents a l'aeroport del Prat (configuració EST)

Mediambientalment ... UN DESASTRE !

Sobretot per Gavà Mar i Castelldefels que patirien el sobrevol d'avions en ambdues configuracions, per tant, durant el 100% dels dies de l'any. A més, El Prat de Llobregat perdria tot el guany que ha suposat el canvi de rol de les pistes en operativa segregada i tota la resta de municipis propers a l'aeroport del Prat veurien incrementada la contaminació acústica.

 

 

 

B) ON ES DECIDIRÀ SI S'HAN D'APLICAR LES PISTES INDEPENDENTS A L'AEROPORT DEL PRAT ?

El Pla Director de l'aeroport preveia la possibilitat que l'aeroport pogués operar amb pistes independents, es dibuixaven diversos escenaris fins arribar a la saturació (any 2025), en un d'ells es realizava el canvi de funcionament de l'aeroport de pistes segregades a pistes independents.

En l'estudi d'impacte ambiental es fixava l'any 2015 com l'any d'aplicació de les pistes independents.

La CSAAB va aprovar unes empremtes sonores el desembre de l'any 2003 que tècnicament serveixen d'excusa a AENA per donar per fetes les pistes independents.

El fort increment del trànsit aeri ha fet avançar la data de saturació a l'any 2015 i l'aplicació de les pistes independents a la posada en servei de la nova terminal (2008 o 2009).

 

Davant d'aquesta amenaça per a la nostra qualitat de vida, l'AVV de Gavà Mar farà l'impossible per evitar que les pistes independents s'apliquin a l'aeroport del Prat, lluitarem per optimitzar al màxim el funcionament actual de l'aeroport basat en pistes segregades fent-hi totes les millores que calguin.

Però, hem de tenir clar que tard o d'hora, caldrà guanyar una votació a la CSAAB, on previsiblement el Ministeri de Foment i AENA faran pinya defensant les pistes independents (5 vots) i ens intentaran posar en contra de l'opinió pública, intentaran posar per davant un suposat interès general com si el nostre interés fos particular i no fos el de milers de persones... possiblement s'oblidaran del possible funcionament en xarxa dels 3 principals aeroports catalans connectats pel TGV, possiblement s'oblidaran de la possible construcció d'un nou aeroport ... potser l'única opció que els interessarà serà l'ampliació guanyant terrenys al mar o l'allargament de la tercera pista.

 

Per tant, cal sensibilitzar a tots els Ajuntaments catalans membres de la CSAAB i a la Generalitat (on el tècnic de Política Territorial és un ferm defensor de les pistes independents) que no es pot gestionar l'aeroport contra el territori. Tanmateix, cal sensibilitzar als líders de tots els partits polítics catalans.

 

A més, creiem necessari portar la nostra lluita al Congrés dels Diputats tal i com vàrem fer amb les configuracions actuals, sense el suport del qual (recordem, per unanimitat) probablement mai AENA hauria estudiat la nostra proposta i mai s'hauria fet realitat l'escenari que tenim actualment, molt millor als més de dos anys compresos entre el 30 de setembre de 2004 (posada en servei de la tercera pista) i el 26 d'octubre de 2006 (canvi del rol de pistes).

A continuació exposarem els posicionaments públics de les diferents institucions sobre aquest tema. No detallarem les nostres gestions perquè la nostra discreció ha sigut sempre una de les nostre millors virtuts junt amb la constància i la dedicació a salvar Gavà Mar.

 

 

 

C) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Tota la informació AQUÍ

 

 

D) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Tota la informació AQUÍ

 

 

E) CRONOLOGI DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT

Tota la informació AQUÍ

 

 

F) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

Tota la informació AQUÍ

 

 

G) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Tota la informació AQUÍ

 

 

H) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE SITGES

Tota la informació AQUÍ

 

 

I) CRONOLOGIA DE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT DE BEGUES

Tota la informació AQUÍ

 

 

J) PROPOSICIONS NO DE LLEI AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Tota la informació AQUÍ

 

 

 

K) ESTUDIS REALITZATS PEL GRUP TÈCNIC DE TREBALL DEL SOROLL (GTTR) DE LA CSAAB

Aquests estudis s'havien d'iniciar a finals de l'any 2006 encara que AENA els va demorar tot el possible, encara que el nostre convenciment és que aquests estudis estavenn totalment fets de manera interna i que la demora era només en la seva presentació en el GTTR i en la CSAAB.

L'ajornament de la decisió de les companyies assignades a cada terminal fins el setembre de l'any 2007 va servir a AENA d'excusa perfecta per justificar la demora.

Finalment, el 31 de gener de 2009, es celebrava la 15ª reunió del GTTR (Grup Tècnic de Treball del Soroll) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema dependent de la CSAAB (Comissió de Seguiment de l'Ampliació de l'Aeroport de Barcelona) i en ella, AENA exposava els resultats dels estudis de capacitat, que segons els Ajuntaments, demostraven que l'operativa de pistes segregades permet aconseguir la mateixa capacitat que les pistes independents i que per tant, proposarà a la CSAAB que es mantinguessin les pistes segregades de manera indefinida.