Imatge de Gavà Mar

Gavà Mar està situat a la zona del Delta del Llobregat (entre les platges de Viladecans i Castelldefels). Durant més de 35 anys, els seus veïns hem pogut conviure amb l'aeroport del Prat de dues pistes sense gaires problemes gràcies a aquesta configuració històrica:

Configuració històrica de l'aeroport de Barcelona

Fins que l'any 1997, coincidint amb la planificació del nou barri de Central Mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que ocuparia els terrenys dels antics càmpings Albatros i La Tortuga Ligera, l'aeroport per absorvir la creixent demanda de vols decideix modificar les rutes històriques dels avions Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema per incrementar el nombre d'operacions/hora de l'aeroport de 40 a 45 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema fent incrementar substancialment les molèsties als veïns de Gavà Mar i creant el PRIMER GRAN PROBLEMA a Gavà Mar.

Canvi de rutes de l'aeroport

Aquesta modificació de les rutes impulsarà a l'AVV de Gavà Mar a traslladar a l'Ajuntament de Gavà les queixes dels veïns. Les més importants en aquell moment eren:
 • El gran increment de sobrevols del barri per culpa d'aquest canvi de rutes
 • El gran soroll (més de 100 db) provocat pels avions soviètics obsolets i els boeings 727 d'Iberia
 • La demanda de prohibició de vols nocturns sobre el barri
 • El temor que la futura ampliació de l'aeroport agreugés aquesta situació.
L'octubre de 1997, l'aeroport del Prat torna a incrementar el nombre de moviments/hora de 45 a 47.

 

Durant l'any 1998 la comissió de seguiment del Pla Delta, integrada només pel Ministeri de Foment, la Generalitat, els Ajuntaments de Barcelona i del Prat treballava per situar una nova pista (la tercera) a l'aeroport del Prat.

Les queixes dels veïns de Gavà Mar van arribar al Congrés dels Diputats però la resposta del Govern estatal de l'època (PP) va ser que tot quedaria solucionat amb la construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat:
IU porta les queixes dels veïns de Gavà Mar al Congrés dels Diputats (18 de Febrer de 1998) - Pregunta (18 de Febrer de 1998) El Govern Estatal (PP) respon afirmant que tots aquests problemes quedaran solucionats amb la futura tercera pista - Resposta (18 de Març de 1998)

Sobre la futura tercera pista de l'aeroport, la postura dels dos ajuntaments (Barcelona i El Prat) era situar-la a 1.035 metres de distància de la pista principal Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema, paral·lela al mar, la de la Generalitat era situar-la a 1.190 metres Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i la del Ministeri de Foment era situar-la inicialment a 1.500 metres Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i posteriorment a 1.350 metres Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.

No es va atendre la proposta de l'organització ecologista DEPANA Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema de situar-la a 1.350 metres però de manera lleument inclinada de manera que no hi hauria sobrevols a Gavà Mar. Tampoc es va atendre la proposta de la Cambra de Comerç d'ampliar l'aeroport cap el mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema aprofitant l'ampliació del Port per crear 3 noves pistes. Ni tampoc es va atendre la proposta de l'AVV de Gavà Mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema d'ampliar l'aeroport cap el mar per posar en els terrenys guanyats al mar, la tercera pista.

Finalment l'opció consensuada per la Comissió de seguiment del Pla del Delta va ser la del Ministeri de Foment: a 1.350 metres de la pista paral·lela al mar, però amb una longitud de només 2.800 metres per minimitzar l'impacte sobre les llacunes del Remolar i de la Ricarda. Això es compensarà allargant la pista principal. Aquest conjunt de decisions acabaran creant el SEGON GRAN PROBLEMA a Gavà Mar.

El 25 d'octubre de 1998, l'aeroport del Prat passa de 47 a 50 moviments/hora Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

El 1999, AENA desenvolupa el Pla Director de l'Aeroport de Barcelona i les diferents administracions (entre elles l'Ajuntament de Gavà, ajudat per l'AVV de Gavà Mar) presenten les seves al·legacions.

Abans Després
Imatge aèria de l'aeroport abans de l'ampliació Pla Barcelona (Render de com quedarà l'aeroport del Prat)

Es realitzen estudis com aquest encarregat per BARCELONA REGIONAL que permetin a AENA justificar la tercera pista. Les seves conclusions són lamentables. Se'ns quantifica com un problema numèric petit. On s'estudien les possibles alternatives?

- Estudi Cost-BeneficiEls veïns de Gavà Mar es manifesten tres dissabtes seguits a l'aeroport i s'aconsegueix trobar una solució: AENA es compromet a allargar la pista transversal perquè tots els avions puguin sortir cap el mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema tal i com proposava l'AVV de Gavà Mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema, també es compromet a construir una pantalla antisònica per evitar les molèsties a la ciutat del Prat. Els sorollosos avions rusos deixen de sobrevolar Gavà Mar. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Cartell alertant del perill de la tercera pista prevista en el pla director Cartell convocant la manifestació del 15 de maig de 1999 Cartell convocant les manifestacions del 22 i 29 de maig de 1999

AENA proposa en aquest Pla Director, l'ampliació de la pista principal en direcció Gavà Mar. L'AVV de Gavà Mar s'hi mostra totalment en contra i demana que s'ampliï en direcció a la Zona Franca perquè sinó els avions s'enlairarien i aterrarien encara més a prop del barri. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 31 d'octubre de 1999, l'aeroport del Prat passa de 50 a 52 moviments/hora Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

El novembre del 2000, el Ministeri de Medi Ambient té ja acabat l'Estudi d'Impacte Ambiental Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema d'aquest pla director. Les diferents administracions i també l'AVV de Gavà Mar presenten al·legacions a aquest pla. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

- Al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental (22 Maig 2001)

 

Durant l'any 2001 deixen de sobrevolar Gavà Mar els sorollosos Boeing 727 d'Iberia amb el que finalment queda totalment solucionat el PRIMER GRAN PROBLEMA de Gavà Mar.

 

El gener del 2002, el Govern Central aprova la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que deixa moltes decisions vitals pel barri (com la configuració preferent o les rutes de vol) per més endavant. A més, es crea la Comissió de Seguiment Ambiental de les obres d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona (CSAAB) i l'Ajuntament de Gavà en queda exclòs. En aquesta Comissió és on es decidiran les configuracions de vols, s'aprovaran les empremtes sonores i es decidiran les rutes de vol.

Després de diverses negociacions, el febrer del 2002, els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels aconsegueixen entrar a formar part de la CSAAB des de la seva constitució, primer només per assumptes relacionats amb el soroll i posteriorment de manera permanent. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Finalment s'aconsegueix que la pista principal s'ampliï en direcció a la Zona Franca i no cap a Gavà Mar tal i com reclamava l'AVV de Gavà Mar. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 10 d'octubre de 2002, es fa una caòtica col·locació de la primera pedra de la tercera pista Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema (clar símptoma de tots els problemes que provocarà aquesta pista en el futur) que iniciava la seva construcció.

 

El 10 de juliol de 2003, la CSAAB aprova la configuració OEST com a preferent amb l'únic vot en contra de Castelldefels.

El 18 de juliol de 2003, l'Ajuntament de Gavà envia a totes les vivendes de Gavà Mar un número de la revista municipal El BRUGUERS on l'Ajuntament de Gavà afirma que l'ampliació de l'aeroport no molestarà els veïns de Gavà Mar gràcies a l'aprovació d'aquesta configuració preferent:

Revista municipal "El Brugués" (18 de juliol de 2003) - Revista de l'Ajuntament de Gavà (18 juliol 2003)

 

L'11 de desembre de 2003, la CSAAB aprova les empremtes sonores diürnes de 65dB, les nocturnes de 55dB i l'envolvent amb l'un únic vot en contra de Castelldefels. Paral·lelament a tots aquests fets, Gavà Mar continua creixent, Central Mar és ja una completa realitat, amb el que Gavà Mar augmenta considerablement la seva població.

Notícia publicada a la publicació L'Eramprunyà (Abril de 2004) (Número 8)

L'AVV de Gavà Mar intenta informar als veïns del problema que s'acosta i intenta contactar amb tots els partits polítics, institucions i mitjans de comunicació.

Assemblea de l'AVV de Gavà Mar

 

Una de les moltes informacions que l'AVV distribueix entre els veïns i els partits polítics són aquests dos gràfics:

Futures empremtes sonores diürnes quan s'inauguri la tercera pista

Futura empremta sonora diürna - TOT Gavà Mar quedarà amb una mitjana diürna superior als 55dB i en bona part es superaran els 60dB de mitjana

Futures empremtes sonores nocturnes quan s'inauguri la tercera pista

Futura empremta sonora nocturna - TOT Gavà Mar quedarà amb una mitjana nocturna superior als 45dB i en bona part es superaran els 50dB de mitjana

L'AVV de Gavà Mar presenta públicament la seva proposta de minimització dels sorolls a Gavà Mar que es marca l'objectiu de minimitzar els sorolls tot el possible:

Proposta de rutes de l'AVV de Gavà Mar per minimitzar els sorolls generats per l'aeroport del Prat a tot els litoral del Baix Llobregat (7 de Febrer de 2004) - Proposta de l'AVV de Gavà Mar (7 de Febrer de 2004)

Aquesta tasca presenta suma dificultat ja que l'Ajuntament de Gavà, basant-se en les informacions que rep d'AENA, continua afirmant que no hi haurà contaminació acústica amb la posada en marxa de la tercera pista, i ho fa mitjançant un bando i un número especial de la revista El Brugués exclusiu per Gavà Mar que es distribueixen a totes les vivendes de Gavà Mar:

Ajuntament de Gavà: "L'aeroport no provocarà contaminació acústica al barri de Gavà Mar"- L'Ajuntament de Gavà informa (Maig 2004)

Revista municipal "El Brugués" (19 de maig de 2004) - El Brugués (19 Maig 2004)

En resposta a tota aquesta informació falsa que publica l'Ajuntament de Gavà, l'AVV de Gavà Mar distribueix el següent document a totes les bústies de Gavà Mar:

Resposta detallada de l'AVV de Gavà Mar a la informació FALSA de l'Ajuntament de Gavà - Resposta detallada de l'AVV de Gavà Mar

A mesura que s'apropa la posada en marxa de la tercera pista, l'AVV de Gavà Mar inicia una sèrie d'accions de protesta com són l'assistència a tots els plens municipals de Gavà, l'assistència a la manifestació contra el soroll dels avions a Castelldefels el 19 d'abril de 2004 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema, la convocatòria de dues manifestacions a Gavà Mar (el 23 de maig de 2004 i el 19 de setembre de 2004 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema) i, a més, es renova la pàgina web adquirint un nou domini (www.gavamar.com) i aquesta comença a esdevenir punt de trobada i d'informació pels veïns.

Aquesta tasca va donant els seus fruits i diversos partits representats a l'Ajuntament de Gavà (EUiA, ERC i CiU), fan seva la proposta de l'AVV de Gavà Mar i demanen a l'Ajuntament de Gavà que també ho faci:

Suport d'EUiA i ERC de Gavà a la proposta de l'AVV de Gavà Mar - Suport a la proposta de l'AVV de Gavà Mar (29 Abril 2004)

Prec de CiU a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que l'Ajuntament assumeixi la proposta de l'AVV de Gavà Mar - Suport a la proposta de l'AVV de Gavà Mar (29 Abril 2004)

En el ple municipal en el que es debaten aquests suports a la proposta de l'AVV de Gavà i provocant la profunda indignació d'una trentena de veïns de Gavà Mar que assisteixen al ple, la regidora de Medi Ambient, Bruguers Jardí (PSC) i representant de l'Ajuntament de Gavà a la CSAAB defensa l'operativa de l'aeroport amb PISTES INDEPENDENTS i afirma que 65dB és el soroll que fa un raspall de dents elèctric, una autèntica vergonya!

Impressionants declaracions de Bruguers Jardí en el Ple municipal de Gavà (29 abril 2004) - Ple municipal de Gavà (Bruguers Jardí) (29 Abril 2004)

 

El 27 de setembre de 2004, la Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) autoritza la tercera pista, el dia següent es fa la inauguració oficial que compta amb la presència de totes les autoritats. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

El 30 de setembre de 2004, entra en servei la tercera pista de l'aeroport, i AENA torna a canviar la gestió de les pistes (es repeteix la història) matxacant diàriament a la població de Gavà Mar amb soroll i el perill que suposa el sobrevol d'avions, originant el SEGON GRAN PROBLEMA a Gavà Mar, per aconseguir passar de 52 a 56 operacions per hora. És a dir per 4 operacions/hora només necessàries en determinades franges horàries, es castiga durant les 16 hores de l'horari diürn a tot Gavà Mar.

Canvi de configuracions amb la posada en servei de la tercera pista

Vídeo emès a TV3 sobre la inauguració de la tercera pista Vídeo emès a BTV sobre la inauguració de la tercera pista Reportatge emès a TV3 amb les queixes de l'AVV de Gavà Mar Reportatge emès a TV3 amb les queixes de l'AVV de Gavà Mar
Inauguració tercera pista Queixes de Gavà Mar
(video TV3) (video BTV) (video TV3) (video TV3)

 

El 19 d'octubre de 2004, en un pas importantíssim: l'AVV de Gavà Mar es posa d'acord amb la Federació d'AAVV de Castelldefels, la Federació d'AAVV de Gavà, la Federació d'AAVV del Baix Llobregat, la Federació del Comerç de Castelldefels i el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de Castelldefels per tenir una postura unitària davant d'aquesta problemàtica amb la següent proposta conjunta, aquesta proposta s'entra per registre a l'oficina del Pla Barcelona per fer-la arribar a totes les institucions representades a la CSAAB:

Proposta conjunta de Gavà Mar, Gavà, Castelldefels i el Baix Llobregat

 

Protesta al ple municipal de Gavà (28 d'octubre de 2004)

Les protestes arriben al ple municipal i provoquen la suspensió temporal del ple del dia 28 d'octubre de 2004 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Notícia publicada al periòdic L'ERAMPRUNYà sobre la protesta al ple municipal - Notícia (Protesta al Ple)

La indignació entre els veïns és enorme i reaccionen col·lapsant l'aeroport el dissabte 30 d'octubre de 2004. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 9 de novembre de 2004, la Ministra de Medi Ambient (Cristina Narbona) reconeix públicament que la tercera pista no compleix les mesures d'impacte ambiental. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 
Notícia publicada a EL PERIóDICO el 10 de novembre de 2004 on la Ministra de Medi Ambiente (Cristina Narbona) culpa a AENA del soroll a Gavà Mar Notícia publicada a l'AVUI el 10 de novembre de 2004 on la Ministra de Medi Ambient (Cristina Narbona) reconeix l'impacte sonor de la tercera pista de l'aeroport del Prat sobre Gavà Mar Notícia publicada a EL PAíS el 10 de novembre de 2004 on la Ministra de Medi Ambient (Cristina Narbona) afirma que la tercera pista de l'aeroport del Prat incompleix la normativa ambiental
 
Entrevista realitzada a Crisitina Narbona el 9 de novembre de 2004 - Entrevista a Cristina Narbona (àudio)

 

El 18 de novembre de 2004, es celebra un altre ple de l'Ajuntament de Gavà i es prohibeix l'accés als veïns de Gavà Mar que es concentren a l'Ajuntament per protestar de nou per l'actitud del Govern Municipal. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

Els veïns de Gavà Mar tornen a col·lapsar l'aeroport del Prat el dissabte 20 de novembre de 2004 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema coincidint amb la petició del Fiscal de Medi Ambient de Catalunya als Mossos d'Esquadra perquè investiguin els sorolls generats per la tercera pista de l'aeroport del Prat:

Vídeo emès al telenotícies d'Antena 3 sobre la manifestació a l'aeroport del 20 de novembre de 2004 Vídeo emès al Telenotícies de TV3 - La Fiscalia de Medi Ambient investiga els sorolls de la tercera pista (20 de novembre de 2004)
Manifestació (Vídeo) (Antena 3) Fiscalia investiga 3a pista (Vídeo) (TV3)

 

El 17 de novembre de 2004, L'Ajuntament de Gavà pressionat pels veïns de Gavà Mar dóna un cop de timó i treu totes les competències sobre el tema de l'aeroport a la regidora Bruguers Jardí i li traspassen a Manuel Maniega. A més, es prescindeix de l'enginyer aeronàutic (Ignasi Rucabado) que tan malament els va assessorar i es passa a confiar en els tècnics de l'AVV de Gavà Mar. També es crea la Comissió per Assumptes Relacionats amb l'Aeroport de Barcelona (CARAB) amb la presència de totes les forces polítiques de Gavà,les associacions de veïns i els tècnics.

Decret de l'alcaldia de l'Ajuntament de Gavà pel que es crea la figura del comissionat per assumptes de l'aeroport i es crea la CARAB (17 de novembre de 2004) - Decret d'alcaldia (17 de novembre de 2004)

El 23 de novembre de 2004, L'Ajuntament de Gavà oficialitza aquest canvi de posicionament, assumint com a seves pràcticament totes les propostes de l'AVV de Gavà Mar en una declaració conjunta amb l'alcalde de Castelldefels Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema en la que hi inclouen la possibilitat d'allargar la tercera pista sobre la llacuna de la Ricarda.


Antoni Padilla (alcalde de Castelldefels) i Dídac Pestaña (alcalde de Gavà) presentant la proposta comuna

- Declaració Ajuntaments de Gavà i Castelldefels (23 novembre 2004)

- Declaracions alcalde de Castelldefels (23 novembre 2004) (àudio)

- Castelldefels - Butlletí desembre 2004 (proposta conjunta Ajuntaments)

El 29 de novembre de 2004, els dos ajuntaments porten aquesta proposta conjunta a la CSAAB i en no aconseguir que AENA cedeixi, decideixen interposar un recurs contenciós–administratiu contra AENA. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

També, el novembre de 2004 s'aprova també l'edificació del nou sector de Llevant Mar en la part més pròxima a l'aeroport de tot Gavà Mar. ERC demana a la Generalitat que aturi aquest planejament Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Localització de Llevant Mar (en vermell)

Programació de Llevant Mar (PAUM de Gavà)

 

El desembre de 2004, la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya aprova una resolució unànime a proposada del PPC en la que s'insta a les autoritats competents a complir la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA). Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.

 

El 4 de desembre de 2004, alguns veïns de Gavà Mar espontàniament es manifesten a Castelldefels contra la gestió de Dídac Pestaña Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i tornen a col·lapsar l'aeroport el dissabte 18 de desembre de 2004. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

- Entrevista a Dídac Pestaña (16 desembre 2004)(àudio)

- CATALUNYA INFORMACIó (18 desembre 2004) (àudio)

 

Durant el darrer trimestre de l'any 2004 la Policia Local de Gavà realitza algunes mesures amb sonòmetres de la contaminació acústica a Gavà Mar, aquests són els resultats. Parlen per si sols:

Policia Local de Gavà mesurant el soroll dels avions a Gavà Mar (finals 2004) (Foto: baiximagenes.es) Policia Local de Gavà mesurant el soroll dels avions a Gavà Mar (finals 2004) (Foto: baiximagenes.es)

Dades sonomètriques mesurades per la Policia Local de Gavà a Gavà Mar (any 2004)

Dades sonòmetres a Gavà Mar 2004

Policia Local de Gavà mesurant el soroll dels avions a Gavà Mar (finals 2004) (Foto: baiximagenes.es)

 

El gener de 2005 es constitueix el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) format per la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Aena amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de nous enllaços aeris a l'aeroport de Barcelona.

 

El 5 de febrer de 2005, el Departament de Medi Ambient fa públics Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema els resultats d'un estudi sonomètric realitzat durant 23 dies a Gavà Mar que demostra que l'aeroport sobrepassa el límit legal de soroll. Uns dies més tard, un grup de veïns presenten altres informes sonomètrics amb dades encara més contundents.

- Nota de premsa (4 de Febrer de 2005) - Notícia (6 de Febrer de 2005)
 
Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà sobre els estudis sonomètrics realitzats pel Departament de Medi Ambient a Gavà Mar (5 de febrer de 2005) - Nota de premsa (5 de Febrer de 2005)

 

El 7, 8 i 9 de febrer de 2005, la Policia Local de Gavà fa nous mesuraments sonomètrics i els resultats continuen essent espectaculars:

Policia Local de Gavà mesurant el soroll dels avions a Gavà Mar (febrer de 2005) (Foto: baiximagenes.es) Dades sonomètriques mesurades per la Policia Local de Gavà a Gavà Mar (Febrer de 2005) - Dades sonòmetres a Gavà Mar
(febrer 2005)
Policia Local de Gavà mesurant el soroll dels avions a Gavà Mar (febrer de 2005) (Foto: baiximagenes.es)

 

El 9 de febrer de 2005, es produeix un fet clau, Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats aprova per unanimitat una resolució proposada per ERC per petició de l'AVV de Gavà Mar que obliga a AENA a:

 • implementar en un termini de 3 mesos totes les mesures a les que l'obliga la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA)
 • Acordar amb els ajuntaments de Gavà i Castelldefels i la Generalitat, l'utilització de la tercera pista fins que s'implementin totes les mesures previstes per la DIA
 • Realitzar un estudi de viabilitat de la proposta d'operació de pistes elaborada per l'AVV de Gavà Mar
 • Tenit en compte els nous llindars de so que estableix la Directiva 2002/49/CE (que rebaixen els valors mitjans màxims de soroll de 65 a 55dB durant el dia i de 55 a 45dB durant la nit)

Resolució aprovada per unanimitat a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats obligant a AENA a estudiar la proposta de l'AVV de Gavà Mar (9 de Febrer de 2005) - Resolució aprovada pel Congrés dels Diputats (9 de febrer de 2005)

 

Durant el mes de febrer de 2005, l'AVV de Gavà Mar presenta als Jutjats de Gavà una QUERELLA CRIMINAL interposada contra els tècnics del Ministeri de Foment i d'AENA responsables de la posada en marxa de la tercera pista en flagrant vulneració de la legalitat vigent i menyspreu absolut a la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA). El Jutjat número 4 de Gavà dóna trasllat de la querella al Ministeri Fiscal. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

El 12 de febrer de 2005, els veïns de Gavà Mar tornen a manifestar-se a l'aeroport Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema sense causar cap molèstia als usuaris i escenificant dins de les terminals el soroll que cada dia provoca AENA.

El 20 de febrer de 2005, el Defensor del Poble mostra públicament el seu suport a la nostra problemàtica Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 23 de febrer de 2005, AENA entrega a l'Ajuntament de Gavà (amb 4 mesos de retard) els seus estudis sonomètrics que demostren la greu contaminació acústica que sofrim a Gavà Mar. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema (Ja són 3 els estudis que ho demostren).

Aquest mateix dia, AENA posa en marxa l'espectacular nou CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT AERI DE GAVÀ. Ara la situació és encara més peculiar: les molèsties i el perill se'ns generen des de dins del nostre propi terme municipal. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Nota de premsa notificant la posada en marxa del nou Centre de Control de Trànsit Aeri a Gavà - Nota de premsa - Centre de control de trànsit aeri de Gavà

El 5 de març de 2005, un grup de veïns de Gavà Mar assisteixen a la manifestació celebrada a Barcelona en recolzament dels veïns del barri del Carmel. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema El dia següent, un altre grup de veïns de Gavà Mar tallen el pas del rally de cotxe de època Barcelona-Sitges Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema per protestar pel soroll de l'aeroport.

 

El 12 de març de 2005, AENA comença a aplicar una modificació dels límits del vent Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que fa molt temps que li veníem exigint. Amb aquesta mesura esperen reduir el % d'aterratges en configuració est per la tercera pista. Des de Gavà Mar se'ls recorda Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que no s'acceptarà cap aterratge per la tercera pista en configuració est ja que el soroll generat està fora dels límits legals.

- Nota de premsa - reducció configuració EST (11 de març de 2005)

- Notícia: Reducció de l'ús de la configuració EST (àudio) (11 de març de 2005)

- Declaracions del vice-president de l'AVV de Gavà Mar ( àudio) (12 de març de 2005)

Vídeo emès al Telenotícies de TV3 sobre l'anunci per part del Ministeri de Foment de la reducció d'ús de la tercera pista (12 de març de 2005) - Vídeo emès al Telenotícies de TV3 (12 de març de 2005)

 

El 14 de març de 2005, AENA pren la segona mesura consecutiva en benefici dels veïns de Gavà Mar i modifica les configuracions dels vols, tornant a utilitzar preferentment la pista transversal per enlairar els avions durant moltes franges horàries en les que l'aeroport no necessita la màxima capacitat. Això provoca la tornada a la tranquil·litat a Gavà Mar. Per primera vegada en 6 mesos, es pot dormir més enllà de les 7 del matí sense ser despertat per un avió.

Però, els veïns no confien en AENA, exigeixen solucions DEFINITIVES per escrit i no només provisionals. Per això, el dissabte 19 de març de 2005 es realitza una nova manifestació dins de les terminals de l'aeroport d'uns 400 veïns i veïnes de Gavà Mar simulant una processó donada la coincidència amb la celebració de la Setmana Santa. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 21 de març de 2005, s'aprova una ordre del Ministeri de Foment que permet revisar les empremtes sonores dels soroll dels aeroports d'interès general i fixa el seu procediment.

- BOE - Huellas de ruido en aeropuertos

A principis del mes d'abril de 2005, el Síndic de Greuges comunica als molts veïns de Gavà Mar, que li havien fet arribar queixes, que té obertes 3 actuacions: una a demanda de l'Ajuntament de Gavà i dues a demanda dels veïns. Quan disposi de la informació que ha sol·licitat a les administracions, farà pública una resolució.

El 8 d'abril de 2005, es celebra una reunió a Madrid en la que hi participen el president d'AENA (Manuel Azuaga), representants del Ministeri de Foment, els alcaldes de Gavà i Castelldefels i representants veïnals de Gavà Mar i de Castelldefels. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema S'acorda crear una comissió tècnica (GTTR) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema per trobar una solució consensuada a la problemàtica dels sorolls sense cap ruta aèria preestablerta.

Dídac Pestaña (Alcalde de Gavà) (PSC) El 15 d'abril de 2005, l'alcalde de Gavà (Dídac Pestaña) anuncia que deixarà l'alcaldia en ple conflicte amb AENA després de 20 anys en el càrrec. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 19 d'abril de 2005, el CANAL33 emet un reportatge on els mateixos nens de Gavà Mar expliquen la problemàtica generada per la tercera pista (La narradora comet un error al dir 600 veïns de Gavà Mar enlloc dels 6.000)

Reportatge emès al CANAL 33 - Reportatge AVIONS EMPIPADORS (Canal 33) (Vídeo)

El 20 d'abril de 2005, el grup de pressió G4 (Cambra de Comerç, Cercle d'Economia, Foment del Treball i la Fundació RACC) reclamen que la tercera pista operi al màxim de la seva capacitat. Casualment, aquell mateix dia, AENA torna a modificar les rutes aèries minimitzant l'ús de la pista transversal. La tranquil·litat ens ha durat escassament un mes. Lamentable! Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Nota de premsa del grup de pressió G4 - Nota de premsa (20 abril 2005) Els empresaris demanen que la tercera pista operi al màxim (La Vanguardia) - Notícia (21 abril 2005)

 

El 29 d'abril de 2005, el Parlament de Catalunya presenta una proposició no de llei de tots els partits polítics donant suport a la resolució aprovada pel Congrés dels Diputats quasi 3 mesos abans. S'insta a ordenar la utilització de la tercera pista en direcció sud (tant d'enlairament com d'aterratge) amb la finalitat de minimitzar el seu impacte acústic i que haurà de ser prèviament acordada amb els ajuntaments de Gavà i Castelldefels i la Generalitat de Catalunya. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

- Proposició no de llei del Parlament de Catalunya (29 Abril 2005)

El 13 de maig de 2005, AENA publica a la premsa l'anunci del Concurs d'Aïllament Acústic de les vivendes afectades pel Pla Barcelona

- Cartell del concurs aïllament acústic (13 de maig de 2005)

El mateix 13 de maig de 2005, la secció sisena del contenciós-administratiu del TSJM dicta un AUTE que suposa un mínim reconeixement a la problemàtica existent ja que obliga a AENA a no utilitzar la tercera pista en aterratges en configuració EST:

- Per les nits
- Les tardes dels dissabtes
- Els matins dels diumenges
- Aute del TSJM (13 de maig de 2005)

Mentre la comissió tècnica continua treballant, AENA opta per tornar a matxacar diàriament als veïns de Gavà Mar generant una creixent tensió en el barri. Les dades proporcionades per la pròpia AENA demostren aquest creixent maltractament als ciutadans de Gavà Mar:

Des de l'entrada en vigor de la nova normativa de vents (12 de març de 2005) que hauria de suposar una reducció de l'ús de la configuració EST fins un 7,5% del temps, la realitat demostra que:

- L'ús en algun moment del dia de la configuració EST és ESCANDALóS situant-se en el 30% (abril), 48,39% (maig), 43,33% (juny) i 22,58% (juliol) dels dies. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
- L'ús de la pista transversal durant tot el dia cau del 40% el mes d'abril a un 0% el mes de juny
- Paral·lelament, l'ús de la pista principal per fer enlairaments sobre Gavà Mar amb gir ‘a gust del pilot' passa de fer-se en algun moment del dia, el 37% dels dies (abril) a un 90% (juny i juliol).
- Per problemes en l'aeroport, es produeixen enlairaments en direcció Gavà Mar des de la tercera pista els dies 10 de juny (balisses trencades) i 11 d'agost (avió avariat enmig de la pista principal) amb molts avions que no fan cap gir i arrasen Gavà Mar i altres que fan espectaculars girs demostrant que el gir demanat des de Gavà Mar és perfectament possible.
- Des del 8 de juliol, cada divendres hi ha programat un vol de Barcelona a Xangai a les 22:50h. En les seves sis primeres setmanes, aquest vol sempre es retarda almenys una hora (entrant en ple horari nocturn) i el 50% dels enlairaments es fan a molt baixa alçada arrasant Gavà Mar (fins i tot, un d'ells, des de la curta tercera pista !!)

El 28 de maig de 2005, L'Assemblea comarcal d'ICV del Baix Llobregat aprova una resolució sobre la problemàtica de l'aeroport del Prat sol·licitant la realització de tots els estudis necessaris i exigint que es prioritzi la qualitat de vida dels ciutadans per davant d'altres interessos. Aquest declaració és molt important perquè fixa el posicionament de l'Ajuntament del Prat i de la Conselleria de Medi Ambient (tots dos governats per ICV)

Resolució comarcal d'ICV del Baix Llobregat (28 de maig de 2005) - Resolució comarcal d'ICV del Baix Llobregat (28 maig 2005)

Joaquim Balsera (nou alcalde de Gavà) (PSC)

El 10 de juny de 2005, Joaquim Balsera (PSC) és escollit, pel ple municipal, nou alcalde de Gavà Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema després de la renúncia de Dídac Pestaña qui en el seu discurs de comiat fa referència al conflicte de Gavà Mar amb l'aeroport:


Extracte del discurs de comiat de Dídac Pestaña com alcalde el 10 de juny de 2005 fent referència a l'estat del conflicte entre Gavà Mar i l'aeroport
 
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Gavà, Marcel·lí Reyes, respon a l'alcalde recordant com han anat les coses:
Resposta de Marcel·lí Reyes (ERC de Gavà) al discurs de comiat de Dídac Pestaña el 10 de juny de 2005
 

El 13 de juliol de 2005, el Jutjat de Primera Instància número 3 del Prat de Llobregat admet a tràmit la nostra querella criminal contra AENA que havia sigut traslladada des del Jutjat de Gavà. La denúncia incorpora informes mèdics de dos experts en psiquiatria. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Querella Criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat - Querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar

Admissió de la querella criminal interposada per l'AVV de Gavà Mar al Jutjat del Prat - Admissió querella criminal (Jutjat d'El Prat)

El 20 de juliol de 2005, ERC presenta una nova proposició no de Llei al Congrés dels Diputats sol·licitant que s'ordenin mesures urgents per minimitzar l'impacte acústic sobre el barri de Gavà Mar en el període transitori.

Les negociacions entre els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels, la Generalitat i AENA arriben a moments molt tensos quan l'Ajuntament de Castelldefels (en una lamentable actitud egoista) decideix fer-se enrera de l'acord signat el novembre de 2004 amb l'Ajuntament de Gavà i retarda lamentablement tot el procés durant uns mesos.

Finalment, el 28 de juliol de 2005, es celebra la darrera reunió a Madrid Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema entre els Ajuntaments, les AAVV i AENA i s'acorda després dels estudis realitzats que:

- En configuració OEST: els enlairaments es faran per la tercera pista amb un gir a mar de 60 graus
- En configuració EST: els aterratges es faran per la pista principal i no per la tercera pista

Aquestes propostes s'haurien d'aprovar en una reunió de la CSAAB a celebrar a principis d´octubre i que donarà origen a un període (d'un mínim de 9 mesos) d'obres a l'aeroport que permeti implementar aquesta proposta:

Fullet informatiu de l'AVV de Gavà Mar - AVV de Gavà Mar informa

Acord amb AENA (Vídeo emès a les Televisions Locals) (29 de juliol de 2005) - Video emès a les televisions locals (29 Juliol 2005)

Informació de l'Ajuntament de Castelldefels sobre l'acord amb AENA (Juliol de 2005) - Informació de l'Ajuntament de Castelldefels (Juliol 2005)

 

El 27 d'octubre de 2005, entra en funcionament el nou TMA d'AENA Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema que estava previst inicialment pel mes de maig de 2005. Amb aquest nou TMA, AENA guanya una petita operativitat (passa de 56 a 58 operacions/hora) a canvi de continuar generant les mateixes molèsties a Gavà Mar i Castelldefels Platja i, a més, extendre-les a tot Castelldefels, Les Botigues de Sitges i Begues provocant mocions i declaracions en els seus Ajuntaments: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Manifest de l'Ajuntament de Castelldefels (20 de novembre de 2005) Acord del Ple de l'Ajuntament de Sitges (16 de novembre de 2005) Acord del Ple de l'Ajuntament de Begues (25 de gener de 2006)

Canvi de configuracions amb el nou TMA dissenyat per AENA

- AIP - Aeroport de Barcelona (nou TMA)

El 14 de novembre de 2005, després de diversos retards es reuneix la CSAAB i s'aprova finalment la proposta GLOBAL pendent de la construcció d'un BY PASS per unir les dues pistes paral·leles Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Futures configuracions de l'aeroport de Barcelona

La Junta de l'AVV de Gavà Mar celebra aquesta aprovació (després de tant temps de lluita i esforç) amb un sopar al que ens convida el tècnic de l'AVV de Gavà Mar i de l'Ajuntament de Gavà, Víctor Barriales; una de les persones que ha ideat aquest BY PASS.

Celebració de l'aprovació de la proposta global a la CSAAB

 

El 20 de novembre de 2005, es celebra al centre de Castelldefels una concentració convocada per l'Ajuntament de Castelldefels en protesta pel nou TMA d'AENA. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 27 de novembre de 2005, els veïns de Castelldefels es manifesten al Centre de Control aeri d'AENA situat a Gavà per protestar pel nou TMA d'AENA, estava previst arribar fins a l'aeroport però la coincidència amb la celebració d' una cimera Europea a Barcelona ho va impedir. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 29 de novembre de 2005, AENA emet una nota de premsa en la que informa que ha aprovat l'inici de les obres del BY PASS entre pistes a l'aeroport de Barcelona amb una inversió d'11 milions d'euros i un període d'execució de 9 mesos: Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Nota de premsa d'AENA anunciant les obres de construcció del BYPASS a l'aeroport del Prat (29 de Gener de 2005) - 20051129 AENA - Nota de premsa (By pass)

L'Ajuntament de Gavà informa sobre els beneficis de la proposta global, recorda que el gran objectiu és el funcionament de l'aeroport amb pistes segregades i informa que ha sol·licitat estar en tots els fòrums on es debati el futur de l'aeroport.

- 200511 L'Ajuntament de Gavà informa - pàgina 1
- 200511 L'Ajuntament de Gavà informa - pàgina 2

L'Ajuntament del Prat informa també sobre els beneficis de la proposta global per a la població del Prat que suposaran uns 10dB menys de mitjana respecte a la configuració actual de vols.

Revista municipal de l'Ajuntament del Prat (Número de desembre de 2005) - El Prat - Revista municipal (desembre 2005)

Resum de les conclusions dels Mossos d'Esquadra per a la Fiscalia de Medi Ambient A principis de desembre de 2005, es coneix l'informe que els Mossos d'Esquadra han realitzat per ordre de la Fiscalia de Medi Ambient. Les conclusions són contundents:
Es dóna per acreditat que AENA és responsable d'un delicte contra els Recursos Naturals i el Medi Ambient, tipificat en l'article 325 del codi penal, amb una presumpta vulneració dels següents drets: el dret a gaudir d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de les persones, el dret a la protecció de la salut, el dret a la intimitat i el dret al benestar i a la qualitat de vida dels ciutadans de Gavà Mar Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
Resum de les conclusions dels Mossos d'Esquadra per a la Fiscalia de Medi Ambient - Conclusions informe per a la Fiscalia de Medi Ambient

 

Joaquim Balsera i Pasqual Maragalla. Amb doble click --> Les declaracions de Maragall

El 16 de desembre de 2005, el President de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall visita Gavà i Castelldefels i es compromet a minimitzar les molèsties que provoca l'aeroport. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema També critica la poca sensibilitat de la gestió d'AENA. Dos dies després, els veïns de Castelldefels fan una primera manifestació a l'aeroport del Prat. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

- Declaracions de Pasqual Maragall (16 desembre 2005) (àudio)

El 29 de gener de 2006, els veïns de Castelldefels fan una segona manifestació a l'aeroport del Prat. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 5 de febrer de 2006, l'AVV de Gavà Mar celebra una trobada a l'aeroport del Prat amb els afectats per l'ampliació de Barajas al Nord de Madrid per intercanviar experiències i encarar conjuntament el futur. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 14 de febrer de 2006, el Govern de la Generalitat informa al Parlament de Catalunya del control del compliment de la proposició no de Llei que va aprovar el Parlament de Catalunya el 29 d'abril de 2005 per reduir l'impacte ambiental de la tercera pista de l'aeroport del Prat:

- Control del compliment de la Proposició no de Llei (14 de Febrer de 2006)

Ferran Echegaray (nou director de l'aeroport de Barcelona) El 15 de febrer de 2006, AENA emet una nota de premsa en la que informa que s'ha nomenat un nou director de l'aeroport de Barcelona (Ferran Echegaray) en substitució d'Antoni Pedrós que era el director des de l'any 1997. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
Nota de premsa del nomenament de Ferran Echegaray-Nota de premsa Entrevista a Ferran Echegaray (1 de maig de 2006) - Entrevista (1 Maig 2006)

El 2 d'abril de 2006, els veïns de Castelldefels es manifesten a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 7 d'abril de 2006, la premsa recull la decisió del Fiscal de Medi Ambient (José Joaquín Pérez de Gregorio) de sol·licitar el tancament cautelar de la tercera pista en aterratges sobre Gavà Mar en configuració est al veure clars indicis de delicte ecològic basant-se en l'informe realitzat pels Mossos d'Esquadra i que havíem conegut a principis de desembre de l'any 2005. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El Fiscal demana restringir l'ús de la tercera pista del Prat (7 d'Abril de 2006) El Fiscal demana que Gavà Mar deixi de patir l'aterratge d'avions(8 d'Abril de 2006)

El 7 de maig de 2006, els veïns de Castelldefels fan la tercera manifestació a l'aeroport del Prat. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 10 de maig de 2006, l'AVV de Gavà Mar presenta denúncia davant la Unió Europea per la contaminació acústica generada pels avions en aterratges en configuració EST per la tercera pista de l'aeroport del Prat. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Titular: "El soroll del Prat arriba a la Unió Europea" (13 de Maig de 2006) Titular: "L'AVV de Gavà Mar presentarà una denúncia davant la UE per la contaminació acústica que generen els avions" (9 de Maig de 2006)

 

Manifest publicat per l'Ajuntament de Castelldefels als principals diaris catalans

El 18 de maig de 2006, l'Ajuntament de Castelldefels publica el següent manifest en forma d'anunci en els principals diaris catalans:

Manifest publicat per l'Ajuntament de Castelldefels als principals diaris catalans - Manifest Ajuntament de Castelldefels

 

El Juny de 2006, el Ministeri de Foment publica un reportatge en la seva revista mensual sobre l'estat de les obres del Pla Barcelona:

- Revista (Juny 2006)

 

El 16 de juny de 2006, el Govern confirma en una resposta escrita a una pregunta d'ICV que les noves configuracions diürnes de l'aeroport del Prat entraran en funcionament el 29 d'octubre de 2006 i que les configuracions nocturnes ho faran al llarg del primer trimestre del 2007. En una posterior reunió de l'AVV de Gavà Mar amb AENA, ens confirmen que la posada en servei de les configuracions diürnes s'avança una mica i es farà el 26 d'octubre de 2006.

- Pregunta (3 Maig 2006) - Resposta (16 Juny 2006)

 

El 9 de juliol de 2006, els veïns de Castelldefels fan una quarta manifestació a l'aeroport del Prat queixant-se sobretot del soroll dels sobrevols nocturns. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 13 de juliol de 2006, el Ministeri de Foment aprova nous plans directors pels aeroports de Reus i de Girona.

Magdalena Álvarez El 13 de juliol de 2006, la Ministra de Foment (Magdalena Álvarez) visita l'aeroport del Prat i dóna com a xifra sostre anual de l'aeroport: 55 milions de passatgers enlloc dels 40 que sempre s'havien donat (La justificació són els increments de capacitat que ha sofert la terminal actual) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
 
Manel Nadal El 20 de juliol de 2006, el Secretari de Mobilitat de la Generalitat (Manel Nadal) ofereix una roda de premsa amb el Director de l'Aeroport (Ferran Echegaray) per presentar el nou vol que enllaça el Prat amb Singapur i afirma que es construirà un nou terminal satèl·lit amb el que el Prat tindrà un nou sostre de 70 milions de passatgers anuals. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.

Declaracions de Manel Nadal a Catalunya Informació (20 juliol 2006) - Declaracions de Manel Nadal (20 juliol 2006) (àudio)

El 25 de juliol de 2006, AENA fa públic que Iberia perd el contracte de 'handling' de l'aeroport de Barcelona Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. Els treballadors d'aquesta empresa provoquen el 28 de juliol de 2006 un col·lapse monumental de l'aeroport del Prat deixant les seves feines, ocupant les pistes i provocant el tancament de l'aeroport durant 11 hores en plena operació sortida de vacances Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

Treballadors d'IBERIA ocupant les pistes de l'aeroport del Prat Cues tremendes als taulells de facturació

El dia següent també és caòtic Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i el dia posterior també Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. Es produeixen tot tipus de reaccions polítiques Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i editorials a la premsa Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. Les queixes provocades són espectaculars Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i obliguen al Consell de Ministres a aprovar unes indemnitzacions a principis de setembre de 2006 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.
La Fiscalia imputa el delicte de sedició als treballadors d'Iberia Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema i comença una imputació massiva Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. A més, Iberia decideix a finals de novembre de 2006 sancionar a 59 treballadors. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

 

El 30 de juliol de 2006, l'Ajuntament de Castelldefels fa una concentració a la Plaça de les Palmeres per protestar pel soroll dels avions. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 24 de setembre de 2006, l'AVV de Gavà Mar conclou una ronda d'entrevistes realitzada durant l'estiu del 2006 en la que ens hem reunit cronològicament amb :

- El Secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial (Manel Nadal)
- El nou director de l'aeroport del Prat (Ferran Echegaray)
- El màxim representant tècnic d'AENA (Ángel Gallego)
- El líder de CiU (Artur Mas) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
- El Diputat d'ICV al Congrés dels Diputats (Joan Herrera)
- El secretari general d'ERC (Joan Puigcercós)
- El líder del PPC (Josep Piqué) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema
- El secretari primer del PSC y que en poc temps va esdevenir President de la Generalitat (José Montilla) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

A tots ells els fem arribar la nostra problemàtica i la nostra proposta de funcionament de l'aeroport amb pistes segregades per més enllà de la posada en marxa de la nova terminal de l'aeroport de Barcelona.

 

El 26 d'octubre de 2006, entren en servei les noves configuracions diürnes de l'aeroport del Prat que tenen com objectiu minimitzar el soroll a tot el litoral del Baix Llobregat garantint l'operativitat necessària de l'aeroport del Prat com ho posa d'exemple el nou increment de les operacions per hora que passen de 58 a 61 Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.
 
Noves configuracions de l'aeroport del Prat (26 d'octubre de 2006)
 
Notícia publicada al periòdic El Bruguers (Publicat per l'Ajuntament de Gavà) (6 de novembre de 2006) - Periòdic El Bruguers (6 Novembre 2006) Reportatge publicat a la revista El Castell (publicada per l'Ajuntament de Castelldefels) (4 de novembre de 2006) - Revista El Castell (4 Novembre 2006)
 
Notícia publicada a la revista de l'Ajuntament del Prat de Llobregat) (Desembre de 2006) - Revista de l'Ajuntament del Prat (Desembre 2006)
 
Informació del COPAC (Col·legi Oficial de Pilots de l'Aviació Comercial) Informació d'AENA i del COPAC Informació del SEPLA - Sindicat Espanyol de Pilots de línies aèries
 

El 27 d'octubre de 2006, els alcaldes de Viladecans (Carles Ruiz), Gavà (Joaquim Balsera) i Castelldefels (Antoni Padilla), representant a 170.000 habitants, presenten una declaració conjunta en la que demanen que les noves configuracions es mantinguin més enllà de la posada en marxa de la nova terminal de l'aeroport del Prat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema Declaració conjunta dels alcaldes de Castelldefels, Gavà i ViladecansDeclaració conjunta dels alcaldes de Castelldefels, Gavà i Viladecans Els alcaldes de Viladecans, Gavà i Castelldefels

Imputació a la querella criminal contra els responsables de la posada en servei de la tercera pista de l'aeroport del Prat El 15 de novembre de 2006 es fan públics Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema els noms dels imputats en la querella criminal presentada arran de l'entrada en servei de la tercera pista, aquests són:
 • Jaime Alejandre: Director General de Calidad Ambiental del Ministeri de Medi Ambient
 • Manuel Bautista: Director General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment
 • Manuel Azuaga: President d'AENA
El 20 de desembre de 2006 s'havia de dur a terme la declaració dels imputats al Jutjat del Prat però la Jutjessa va acceptar, a petició dels imputats, retrassar la declaració fins el proper 20 de febrer de 2007 i que aquesta es faci per video-conferència. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 3 de febrer de 2007, l'aeroport del Prat posa en servei la nova torre de control amb 2 anys de retard Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema

El 7 de febrer de 2007, l'Ajuntament de Gavà presenta l'OMSA (Oficina Municipal de Seguiment de l'Aeroport) i la ubica a l'edifici de l'Ajuntament de Gavà i no a Gavà Mar com era la seva promesa original i el nostre desig.

El 15 de febrer de 2007, entren en servei les noves configuracions nocturnes de l'aeroport del Prat Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema solucionant en gran mesura el SEGON GRAN PROBLEMA de Gavà Mar al reduir-se la contaminació acústica global de manera espectacular des del primer dia encara que problemes en la redacció del gir dels avions des de la tercera pista i en l'alt ús de la configuració est desllueixen el seu funcionament.

El 22 de març de 2007, es celebra a IESE un acte de la societat civil catalana en suport d'un aeroport intercontinental, l'AVV de Gavà Mar hi assisteix per conèixer el tema de primera mà.

El 26 de març de 2007 , l'aeroport del Prat incrementa la seva capacitat de 61 a 62 moviments/hora.

El 3 de maig de 2007, els alcaldes de Begues, Castelldefels, El Prat, Gavà, Sant Boi, Sitges i Viladecans presenten un manifest conjunt demanant un aeroport responsable que garanteixi de manera estable i eficaç els drets de les persones i el territori fet que només es pot produir funcionant amb pistes segregades. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. L'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) és el promotor d'aquesta signatura conjunta.

Nota de premsa conjunta dels Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Gavà, El Prat, Sant Boi, Sitges i Viladecans (3 de maig de 2007)

El 10 de maig de 2007, l'Ajuntament de Castelldefels presenta l'OMSICA (Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport).

En les eleccions municipals de maig de 2007, tant ERC com Ciutadans recullen en el seu programa electoral el trasllat de l'OMSA a Gavà Mar. Només cal aplicar el sentit comú per veure que és la ubicació on hauria d'estar perquè fos propera als veïns.

El 14 de juny de 2007, s'aprova una resolució en el Congrés dels Diputats arrel d'unes proposicions no de Llei presentades per ERC i CiU que insten a buscar solucions definitives per aconseguir la màxima capacitat operativa de l'aeroport del Prat, després de la posada en servei de la nova Terminal T1, assegurant les millors condicions ambientals en la línia de les actualment existents.

El 18 de juliol de 2007, declaren per videoconferència els tres imputats en la querella criminal.

El 24 de juliol de 2007, es celebra la 12ª reunió del grup tècnic de la CSAAB i en ella AENA accepta continuar amb les pistes segregades fins l'any 2010 quedant pendent d'aprovació per part de la CSAAB el proper setembre.

El novembre de 2007, l'aeroport del Prat incrementa la seva capacitat de 62 a 64 moviments/hora i posa en servei part de la plataforma d'estacionament d'aeronaus de la futura Terminal T1. Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema.

Durant l'any 2008, el creixement de l'aeroport del Prat s'estanca primer i després es redueix de manera espectacular per la crisi econòmica i per la posada en servei de l'AVE Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. Durant la temporada d'estiu no s'incrementa la seva capacitat, mantenint-se en 64 moviments/hora.

El 29 de gener de 2009, es celebra la 15ª reunió del GTTR (Grup Tècnic de Treball del Soroll) Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema dependent de la CSAAB (Comissió de Seguiment de l'Ampliació de l'Aeroport de Barcelona) i en ella, segons els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels, AENA exposa els resultats dels estudis de capacitat que demostren que l'operativa de pistes segregades permet aconseguir la mateixa capacitat que les pistes independents i que per tant, proposarà a la CSAAB que es mantinguin les pistes segregades de manera indefinida.

Durant l'any 2009, el trànsit de l'aeroport segueix caient excepte en els darrers mesos quan sembla ja haver tocat fons.

Estadístiques de l'aeroport de Barcelona-El Prat de l'any 2009 (Revista BCN Aeroport - Número 9 - Abril de 2010)

 

El 4 de març de 2010, AENA emet la següent nota de premsa informant de que el seu Consell d'Administració ha aprovat iniciar un concurs públic per dur a terme millores en la pista transversal (02-20) de l'aeroport de Barcelona-El Prat per un import d'uns 11 milions d'euros i un termini d'execució d'un any.

Nota de premsa del Ministeri de Foment anunciant la inversió d'11 milions d'euros en la millora de la pista transversal de l'aeroport de Barcelona-El Prat (4 de Març de 2010) - Nota de premsa (4 de Març de 2010)

Durant l'any 2010, la xifra de passatgers a l'aeroport creix però no així el nombre d'operacions. Per tant, sent més eficient i sense incrementar l'impacte acústic. Cap a finals d'any, comencen a créixer el número d'operacions.

El 15 d'abril de 2010 entra en erupció un volcà islandès que genera un gran núvol de cendres que provoca el caos a l'espai aeri europeu i acaba obligant a l'aeroport de Barcelona a tancar el dissabte 8 de maig de 2010.

El 3 de desembre de 2010 els controladors aeris massivament no assisteixen als seus llocs de treball, provocant el caos en quasi tots els aeroports d'AENA Notícies publicades a la premsa sobre aquest tema. L'aeroport de Barcelona es veu obligat a deixar d'operar. L'espai aeri espanyol queda tancat durant 20 hores.

 

Durant l'any 2011, es recupera espectacularment el trànsit a l'aeroport, degut fonamentalment a dos motius: l'increment de vols transoceànics i el trasllat de vols de Ryanair des de Girona i Reus fins El Prat.

Evolució del trànsit aeri a l'aeroport de Barcelona-El Prat entre 2006 i 2011

 

Sònia Corrochano (nova directora de l'aeroport de Barcelona-El Prat)

El 29 de febrer de 2012, AENA reorganitza la seva estructura i el director de l'aeroport de Barcelona-El Prat durant els darrers 6 anys, Fernando Echegaray és ascendit a la nova Direcció de la xarxa d'aeroports d'AENA. El substitueix Sònia Corrochano que era la Cap d'Operacions de l'aeroport de Barcelona-El Prat.

El 15 de març de 2012, la nova directora de l'aeroport fa una ponència en un acte organitzat per l'Unió Catalana d'Agències de Viatges (UCAVE) i entre les dades que exposa sobre la situació actual de l'aeroport i sobre la seva evolució, hi ha les següents:


Dades ofertes per la Directora de l'aeroport de Barcelona-El Prat (Sònia Corrochano) sobre l'evolució dels passatgers a l'aeroport i la previsió futura


Dades ofertes per la Directora de l'aeroport de Barcelona-El Prat (Sònia Corrochano) sobre la situació actual de l'aeroport on la T2 s'ha convertit en la sisena terminal en passatgers de tota la xarxa d'AENA


Dades ofertes per la Directora de l'aeroport de Barcelona-El Prat (Sònia Corrochano) sobre la situació actual de l'aeroport de Barcelona-El Prat

 

El 2 de maig de 2012, l'Aeroport de Barcelona-El Prat emet la següent nota de premsa informant que han finalitzat les obres de conservació de la pista tranversal i que aquesta torna a estar operativa. La nota obvia qualsevol referència a que aquestes obres s'havien de fer inicialment sense tancar la pista transversal durant les nits i que finalment s'ha tancat durant molts mesos:


Nota de premsa de l'Aeroport de Barcelona-El Prat informant de la finalització de les obres de conservació de la pista tranversal de l'aeroport de Barcelona-El Prat i la seva posada en servei (2 de Maig de 2012) - Nota de premsa (2 de Maig de 2012)

 

Durant l'any 2012, l'aeroport incrementa la xifra de passatgers fins els 35 milions anuals però la xifra d'operacions cau un 4,3% respecte l'any 2011:


Nota de premsa de l'Aeroport de Barcelona-El Prat informant sobre les dades estadístiques de l'aeroport de Barcelona-El Prat de l'any 2013 (10 de Gener de 2013) - Nota de premsa (10 de Gener de 2013)

 

Durant l'any 2017, l'aeroport incrementa la xifra de passatgers fins els 47 milions anuales (increment del 7,1%) i la xifra d'operacions s'incrementa també un 5,1% respecte de l'any 2016, arribant a les 323.539